Download
welkom bij de mastervoorlichting van opvoedingsondersteuning n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom bij de mastervoorlichting van Opvoedingsondersteuning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom bij de mastervoorlichting van Opvoedingsondersteuning

Welkom bij de mastervoorlichting van Opvoedingsondersteuning

110 Views Download Presentation
Download Presentation

Welkom bij de mastervoorlichting van Opvoedingsondersteuning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Graduate School of Child Development and Education Welkom bij de mastervoorlichting vanOpvoedingsondersteuning Mastertraject Pedagogische wetenschappen

 2. Dr. H.M.W. Bos, Dr. R. Fukkink, Prof. Dr. J. Hermanns, Dr. P. Hoffenaar, Prof. dr. Michael Merry, Dr. F. van Rooij, Dr. E. Singer, Dr C. Zwiep Opvoeding en Opvoedingsondersteuning (OOS) www.studeren.uva.nl/ma-opvoedingsondersteuning

 3. Opvoeden staat al eeuwenlang terecht in het centrum van de maatschappelijke discussies www.studeren.uva.nl/ma-opvoedingsondersteuning 3

 4. H & S Consult

 5. ‘Onze jeugd heeft tegenwoordig een sterke hang naar luxe, heeft slechte manieren, minachting voor het gezag en geen eerbied voor ouderen. Ze geven de voorkeur aan kletspraatjes in plaats van onderwijs. Zij spreken hun ouders tegen, houden niet hun mond in gezelschap, en tiranniseren hun leraren.’ Socrates, ongeveer 2500 jaar geleden www.studeren.uva.nl/ma-opvoedingsondersteuning 5

 6. Voorbeelden van thema’s die nu spelen www.studeren.uva.nl/ma-opvoedingsondersteuning

 7. Steeds duidelijker wordt ook uit onderzoek dat effectieve oplossingen voor een veelheid van problemen van de jeugd gevonden worden in de opvoeding thuis, op school en op straat. Niet alleen preventief, maar ook ‘curatief’. www.studeren.uva.nl/ma-opvoedingsondersteuning 7

 8. Op dit moment heeft één op de zeven Nederlandse kinderen echter een indicatie voor speciale zorg of speciaal onderwijs Ze worden ‘behandeld’ door specialistische deskundigen. www.studeren.uva.nl/ma-opvoedingsondersteuning 8

 9. In het mastertraject Opvoeding en Opvoedingsondersteuning is de invalshoek: ‘helpen bij het opvoeden’ www.studeren.uva.nl/ma-opvoedingsondersteuning 9

 10. www.studeren.uva.nl/ma-opvoedingsondersteuning

 11. Daardoor kunnen problemen in gezinnen, scholen en in het publieke domein eerder sneller beter Opgelost worden www.studeren.uva.nl/ma-opvoedingsondersteuning

 12. Dit past in het huidige • overheidsbeleid: • Stelselherziening jeugdzorg • Stimuleren civil society www.studeren.uva.nl/ma-opvoedingsondersteuning

 13. Meer lezen? ‘Het opvoeden verleerd’ Gratis te downloaden van de Uva Website www.oratiereeks.nl (zoek in 2009) www.studeren.uva.nl/ma-opvoedingsondersteuning 13

 14. www.studeren.uva.nl/ma-opvoedingsondersteuning

 15. www.studeren.uva.nl/ma-opvoedingsondersteuning 15

 16. www.studeren.uva.nl/ma-opvoedingsondersteuning

 17. TEVREDEN MET KEUZE MASTER OPVOEDINGSONDERSTEUNING? 17

 18. WAAR TEVREDEN OVER? • Kleinschaligheid en de betrokken/deskundige houding van de docenten • Nadruk op analytisch/kritisch denken • Doen van eigen onderzoek en de daaraan voorafgaande verdieping in de methodologie • Praktijk gerichte focus van afstudeeropdracht • Vroege start van de afstudeeropdracht en de koppeling aan theorieën (collegestof) • Praktijkvoorbeelden (en koppeling aan theorie) 18

 19. Voorbeelden van beroepsperspectieven • Coordinator en/of pedagoog Centrum Voor Jeugd en Gezin • Projectleider opvoedingsondersteunende programma’s zoals Triple P en Home-Start Staflid jeugdzorginstelling Coordinator gezinscoaches • Beleidsmedewerker overheid • Methodiekontwikkelaar bij expertisecentrum (Trimbos, Nji) • Onderzoeker (wetenschappelijk of toegepast) • Stafmedewerker Kinderopvang • Eigen praktijk/adviesbureau www.studeren.uva.nl/ma-opvoedingsondersteuning 19

 20. Kans op de arbeidsmarkt bron: www.studiekeuze123.nl (september ’11) www.studeren.uva.nl/ma-opvoedingsondersteuning 20

 21. Graduate School of Child Development and Education Tot ziens bij het mastertraject Opvoedingsondersteuning Voor meer informatie: J.M.A.Hermanns@uva.nl H.M.W.Bos@uva.nl www.studeren.uva.nl/ma-opvoedingsondersteuning www.studeren.uva.nl/schakelprogrammas www.student.uva.nl/mpw www.studeren.uva.nl/ma-opvoedingsondersteuning