Nem az sz m t h ny k nyved van hanem az hogy milyen j k a k nyvek seneca
Download
1 / 15

„Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek.” SENECA - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

NAT kiegészítő területeinek oktatása – az Új NAT kihívásai az új területeken Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt . Szentkirályi-Szász Krisztina vezérigazgató 2013. augusztus 23. „Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek.” SENECA. A Kiadó missziója, célja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' „Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek.” SENECA ' - ophira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nem az sz m t h ny k nyved van hanem az hogy milyen j k a k nyvek seneca

NAT kiegészítő területeinek oktatása – az Új NAT kihívásai az új területekenNemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt.Szentkirályi-Szász Krisztinavezérigazgató2013. augusztus 23.

„Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek.”SENECA


A kiad misszi ja c lja
A Kiadó missziója, célja kihívásai az új területeken

A NemzetiKözszolgálatiésTankönyvKiadómissziója,

hogyolyanprofesszionálisállamitulajdonú NEMZETI kiadójöjjönlétre, amelybiztosítja a közszolgálat, a közszolgálatifelsőoktatásés a közoktatásszámára a hazaiésnemzetköziszíntéren is versenyképesminőségűszakkönyvek, tankönyvek, jegyzetek, folyóiratok, továbbképzésitananyagokés a lakosságszámárahitelesforrásbólszármazóközszolgálatiinformációk, jogszabálykommentárokpapírés a XXI. századtechnológiáitalkalmazóelektronikusformátumbanvalómegjelenésétésterjesztését.

A NemzetiKözszolgálatiésTankönyvKiadócéljaelsősorban

 • a NAT megújításávalazújtartóstankönyvekkialakításaésfelmenőrendszerbenazokbiztosítása, azúj NAT-nakmegfelelőújműveltségiterületekrevonatkozónyomtatottéselektronikustananyagokfejlesztése

 • a NemzetiKözszolgálatiEgyetem, a KözigazgatásiésIgazságügyiHivatalés a KözigazgatásiésIgazságügyiMinisztériumkönyv-, jegyzet- ésfolyóiratkiadásiigényeinekbiztosítása.

 • a minisztériumokstratégiailagfontosterületeiszámáraszükségesszakkönyvekkiadása.

  A kiadó újonnan jött létre 2012. novemberében


A kiad div zi i
A Kiadó divíziói kihívásai az új területeken


Az j kih v sok j nat ter letek
Az új kihívások – új NAT területek kihívásai az új területeken

 • Megváltozott gazdasági-társadalmi környezet

 • Megváltozott tanulói populáció – digitális bennszülöttek

 • Megváltozott intézményi környezet – hálózatos működés

 • Megváltozott tanulási környezet – megváltozott taneszközök

 • Átalakuló közoktatási rendszer – minőségi oktatás

 • Új NAT – határozott célkijelölés, új területek


Kutat si eredm nyek
Kutatási eredmények kihívásai az új területeken

Célcsoport 9-12. osztály, 4 régió, 13 intézmény

Az igényelt új digitális tananyagok:

 • Társadalomismeret;

 • Állampolgár vagyok;

 • Pénzügyi és gazdasági kultúra;

 • A munkavállalói szerep;

 • Változások a mindennapi életben;

 • A média kifejezőeszközei;

 • A média társadalmi szerepe, használata;

 • Család, háztartás;

 • Pályaorientáció, közösségi szerepek.


Sni tananyag fejleszt si ig nyek
SNI tananyag-fejlesztési igények kihívásai az új területeken

 • egészséges életmód;

 • munkába állás folyamata;

 • énkép kialakítása;

 • prevenciós tananyagok;

 • pénz fogalma;

 • kommunikáció;

 • közügyek;

 • magyar identitás;

 • szociális és állampolgári kompetenciák területe


Mi rt j a digit lis tananyag
Miért jó a digitális tananyag? kihívásai az új területeken


F tev kenys gek
Fő tevékenységek kihívásai az új területeken

 • Összesen 13 akkreditált digitális programcsomag

 • 9 NAT kompatibilis digitális tananyagtartalom 9 – 12 évfolyam számára, amely moduláris rendszerben építkezik és így alkalmazható a gimnáziumokban, szakiskolákban, szakközépiskolákban

 • 1. Társadalomismeret

 • 2. Állampolgár vagyok

 • 3. Pénzügyi és gazdasági kultúra

 • 4. A munkavállalói szerep

 • 5. Változások a mindennapi életben

 • 6. A média kifejezőeszközei

 • 7. A média társadalmi szerepe, használata

 • 8. Család, háztartás

 • 9. Pályaorientáció, közösségi szerepek


F tev kenys gek1
Fő tevékenységek kihívásai az új területeken

 • 4 NAT kompatibilis digitális tananyagtartalom 9 – 12 évfolyam számára, amely moduláris rendszerben építkezik és a sajátos nevelési igényű tanulók speciális és integrált oktatásában alkalmazható

  • 1. Informatika - számítógép gyakorlati alkalmazhatóságát a munkavégzéskor és a hétköznapi életben

  • 2. Társadalmi környezet

  • 3. Önismeret és társas kultúra fejlesztése

  • 4. Gazdasági és pénzügyi nevelés

 • Tanári, tanulói segédletek

 • Szakértők és gyakorló pedagógusok bevonása a fejlesztési és kipróbálási folyamatba

  • Tananyagok fejlesztése –25fő fejlesztő pedagógus bevonásával

  • Tananyagok kipróbálása - 15 fő pedagógus bevonásával

  • Lektorálás 13 fő pedagógus bevonásával

 • Tanári továbbképzések


F tev kenys gek2
Fő tevékenységek kihívásai az új területeken

 • 10 tananyag fejlesztési klub, referenciaintézményi működés - segíti a pilot program megvalósítását és a belső, horizontális tanulás kialakítását, lebonyolítását, a tudásközpontként történő működést

 • Mérés-értékelési rendszer

 • Minőségbiztosítási rendszer


Tananyagfejleszt s m dszere
Tananyagfejlesztés módszere kihívásai az új területeken

Tananyagtartalom:

 • Moduláris – önállóan is alkalmazhatóak, választhatóak: önálló és csoportos munkához is, iskolatípushoz, illetve tevékenységtípushoz, illeszkedik közműveltségi tartalomhoz és tantárgyhoz is

 • Támogatja a tehetséggondozást és a hátránykompenzációt is

 • Hosszabb, összetettebb animációt vagy videó, vagy egy komplexebb, nagyobb lélegzetvételű, szövegből, képekből, hangelemekből, animációkból és videókból álló önálló tananyagegység

 • A modulok, a közműveltségi területekhez kapcsolódóan mind a lineáris, mind a probléma centrikus építkezést megvalósítják, a deduktív módszer hangsúlyozásával


Tananyagfejleszt s m dszere1
Tananyagfejlesztés módszere kihívásai az új területeken

 • Gyakorlatorientált

 • Kompetencia és attitűdfejlesztésre koncentrál

 • NAT nevelési célokat maradéktalanul támogatja: horizontálisan – nemzeti öntudatra nevelés, önálló tanulás, önismeret, felelősségvállalás,

 • Konkrétan: médiatudatosság, állampolgári- demokráciára nevelés, családi életre nevelés, gazdasági, pénzügyi ismeretek, pályaorientáció


Temez s
Ütemezés kihívásai az új területeken

 • Tananyagfejlesztés 2013. decemberig

 • Digitalizálás, fejlesztés 2014. áprilisig

 • Tanártovábbképzések 2014 május-június

 • Az új tananyagok 2014. szeptemberétől hozzáférhetőek lesznek ingyenesen minden intézmény számára


El rhet s gek
Elérhetőségek kihívásai az új területeken

Facebook

http://www.facebook.com/NemzetiKozszolgalatiEsTankonyvKiadoZrt

Honlap

www.nktk.hu

E–mail

[email protected]

IrodaBudapest, Váci út 19.

Szentkirályi-Szász Krisztinavezérigazgató


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! kihívásai az új területeken


ad