Download
rsm te brf lustg rden 111122 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Årsmöte Brf . Lustgården 111122 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Årsmöte Brf . Lustgården 111122

Årsmöte Brf . Lustgården 111122

156 Views Download Presentation
Download Presentation

Årsmöte Brf . Lustgården 111122

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Årsmöte Brf. Lustgården 111122 Styrelsens årsredovisning

  2. Agenda 1) Förvaltningsberättelse 2) Resultat jämfört med budget 3) Ekonomisk uppföljning av löpande projekt 4) Resultat i jämförelse med liknande föreningar 5) Planerat framtida underhåll 6) Årets resultat

  3. 2.Resultat jämfört med budget • Fastighetsskötsel 43 tkr högre pga. värmeprojekt • Reparationskostnader 132 tkr högre p.g.a. vattenskador • El 640 tkr högre p.g.a. omläggning av debitering • Vatten 10 tkr lägre • Fjärrvärme 135 tkr högre p.g.a. värmeproblem/kall vinter + pris! • Sophämtning 45 tkr högre • Underhållskostnader 1 313 tkr lägre • Räntekostnaderna 434 tkr lägre • Föreningen visar en förlust på 771tkr mot budgeterad förlust på 1 480 tkr.

  4. 3) Ekonomisk uppföljning av löpande projekt

  5. 4. Resultat i jämförelse med liknande föreningar Egen brf. Jmf. Brf.BOA = 12 993 12 164LOA = 386 189Summa 13 379 12 353 Räknat på kalenderår och m2 (177 mot 192 lgh) Driftskostnader 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Median Arvode förtroendevalda 6 7 8 8 8 9 10 Egen personal 1 0 2 2 22 5 Fastighetssköts./lokalv. 47 49 44 54 53 55 72 Löpande underhåll 28 36 36 48 33 51 30 El 37 37 36 35 36 37 30 Uppvärmning 85 94 77 84 111 109 129 Vatten 20 20 19 17 21 19 24 Sophämtning 15 16 15 16 17 18 14 Förvaltningsarvoden 18 17 22 18 25 24 30 Fastighetsförsäkring 3 6 6 3 4 44 Övriga driftskostnader 32 25 23 24 26 23 45 Summa 294 308 288 308 333 351 394

  6. Resultat i jämförelse med liknande föreningar Egen brf. Jmf. Brf.BOA = 12 993 12 164LOA = 386 189Summa 13 379 12 353 Räknat på kalenderår och m2 Förbrukningskostnader 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Median Elförbrukning Kwh/m2 33,72 33,37 33,37 29,58 28,92 25,55 17,94 Värmeförbr. Mwh/m2 0,16 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 Vattenförbr. m3/m2 1,59 1,46 1,40 1,27 1,20 1,49 Intäkter/kostnader Årsavgifter 626 643 643 643 589 643 613 Övriga int. 62 62 71 64 94 78 46 Ränteintäkter 2 2 3 6 7 2 4 Räntekostnader 194 189 172 170 168 145 107 Snittränta 4,83 4,06 3,67 3,92 Amortering 31 31 31 31

  7. 5.Framtida Planerat Underhåll

  8. 6. Årets resultat Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor: Balanserat resultat 1 986 558 Årets resultat - 759 776 1 226 782 Styrelsen föreslår följande disposition: Disposition ur underhållsfond - 1 808 595 Avsättning till underhållsfond 1 800 000 Balanserat resultat 1 235 377