V
Download
1 / 29

Anna M É SZ Á ROSOV Á Ľubica VLASATÁ - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

V ÝZVA PRE OŠETOVATEĽSTVO – CERTIFIKÁT KVALITY - naše skúsenosti so zavádzaním indikátorov kvality. Anna M É SZ Á ROSOV Á Ľubica VLASATÁ. VÚSCH a.s. chce prostredníctvom kvalitných a komplexných služieb uspokojiť potreby a očakávania pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Anna M É SZ Á ROSOV Á Ľubica VLASATÁ' - onella


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

VÝZVA PRE OŠETOVATEĽSTVO – CERTIFIKÁT KVALITY - naše skúsenosti so zavádzaním indikátorov kvality

Anna MÉSZÁROSOVÁ

Ľubica VLASATÁ


VÚSCH a.s.

chce prostredníctvom kvalitných a komplexných služieb uspokojiť potreby a očakávania pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami


Hlavn z mer poskytovania zdravotnej starostlivosti vo v sch a s
Hlavný zámer poskytovania zdravotnej starostlivosti vo VÚSCH a.s.:

 • Poskytnúť každému pacientovi také služby, ktoré budú viesť k zlepšeniu jeho zdravotného stavu a kvality života

 • Zabezpečiť proces neustáleho zlepšovania a skvalitňovania úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti, ubytovania a stravovania pacientov v rámci celého reťazca procesov v našej organizácií


Hlavný zámer poskytovania zdravotnej starostlivosti vo VÚSCH a.s.:

 • Kontinuálny rast organizácie

 • Ambíciou ústavu je stať sa špičkovým pracoviskom s pôsobnosťou nie len v rámci regiónu, ale poskytovať kvalitné služby aj zahraničným klientom (emigrantom, cudzincom)


Syst m mana rstva kvality smk
Systém manažérstva kvality VÚSCH a.s.:(SMK)

 • SMK je spôsob riadenia organizácie so zameraním na kvalitu výstupného produktu/služby – zdravotnej starostlivosti

 • VÚSCH a.s. sa pripravoval a získal certifikáciu systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000


 • Proces získavania certifikácie VÚSCH a.s.:SMK:

 • zavedenie systému manažérstva kvality vo VÚSCH a.s.

 • 2. predcertifikačný audit podľa normy ISO 9001:2000

 • 3. certifikáciu systému manažérstva kvality


Iso 9001 2000
ISO 9001:2000 VÚSCH a.s.:

ISO

International Organization for Standardization

 • Medzinárodná organizácia pre normalizáciu

 • Založená v roku 1947

 • Vytvorila 15 000 medzinárodných štandardov, ktoré ovplyvnili väčšinu podnikateľských aktivít a činnosť štátnych inštitúcií.


D vody budovania smk vo v sch a s ko ice
Dôvody budovania SMK vo VÚSCH a.s., Košice VÚSCH a.s.:

 • Zákon 538/2005: Ukladá zdravotníckym organizáciám zaviesť a udržiavať SMK, ktorý v princípe zodpovedá norme ISO 9001:2000. Navyše musí obsahovať údaje o dodržiavaní štandardných diagnostických, terapeutických postupov a štandardných ošetrovateľských postupov.


D vody budovania smk vo v sch a s ko ice1
Dôvody budovania SMK vo VÚSCH a.s., Košice VÚSCH a.s.:

 • Zvýšenie kvality poskytovaných služieb

 • Ochrana pracovníkov

  (dodržiavanie predpisov a postupov)

 • Obchodné meno a image organizácie

 • Vybudovanie a udržanie know-how organizácie

VÚSCH a.s. sa do 1.4.2007 musel preukázať plánom zavádzania SMK.


Benefity z budovania SMK vo VÚSCH a.s.: VÚSCH a.s.:

Zvyšovanie kvality poskytovania ošetrovateľských služieb

Ochrana pracovníkov, aj celej organizácie

Zlepšenie obchodného mena a celkového dojmu organizácie –“image“

Zlepšenie zdravotného stavu a kvality života pacienta

Dodržiavanie predpisov, postupov a ošetrovateľ-ských štandardov na operačnej sále

Zvýšenie spokojnosti pacienta

Vybudovanie a udržiavanie know – how v ošetrovateľskej praxi a v práci sestier na operačnej sále


Ako sa v praxi prejavuje SMK? VÚSCH a.s.:

Dodržiavanie platných zákonov pre ošetrovateľstvo

Dôsledné vedenie dokumentácie (podpisy, pečiatky, inform. súhlasy)

Systematický výber indikátorov kvality a ich vyhodnocova-nie na OS

Zlepšenie zdravotného stavu a kvality života pacienta

Je nutné vypracovať a dodržiavať procesuálne a štrukturálne štandardy

Pravidelné audity

Zvýšenie spokojnosti pacienta

Realizovanie nápravných opatrení, zlepšovať fungovanie kvality


Dokumentácia SMK VÚSCH a.s.:

Je umiestnená na intranete – lokálnej sieti VÚSCH, kde má každý svoje prihlasovacie meno a heslo a dokumenty nájde podľa svojho pracovného zaradeniaAudit VÚSCH a.s.:

Je kontrola štandardizovaných postupov, stanovenie základných zásad, postupov a zodpovednosti pre plánovanie.


 • Naj VÚSCH a.s.:častejšie otázky auditorov:

 • Sú všetci zamestnanci preškolení z politiky kvality?

 • Sú všetci zamestnanci preškolení z prevádzkového poriadku , organizácie práce, kolektívnej zmluvy, príručky kvality, ošetrovateľských procesov, nariadení o odpadoch?

 • Sú zamestnanci preškolení zo štrukturálnych a procesuálnych štandardov výkonu na OS?

 • Vykonáva sa hygienická sanitácia podľa hygienicko-epidemiologického režimu na pracovisku?

 • Sú z toho záznamy, dokumentácia a zápisy o kontrole?

 • Sú záznamy z objednávania liekov, šijacieho mat. a ŠZM?

 • Sú lieky, šijací materiál a ŠZM v lehote expirácie?

 • Sú rozpisy služieb personálu na pracovisku v poriadku?


 • Sú vykonané na OS (interné a hygienickou) službou stery? VÚSCH a.s.:

 • Sú na pracovisku sterilizátory?

 • Sú vedené záznamy o sterilizácii?

 • Sú na OS germicídne žiariče?

 • Vedie sa evidencia ich prevádzky?

 • Nakladá sa s odpadom podľa vypracovaných predpisoch?

 • Je nebezpečný odpad označený identifikačným listom?

 • Sú identifikačné listy a záznamy umiestnené na viditeľnom mieste?

 • Nakladá sa s chemikáliami podľa požiadaviek prevádzkového poriadku pre nakladanie s chem. faktormi?

 • Sú servisné knihy prístrojov na OS na viditeľnom mieste?

 • Sú všetky tlačivá čitateľné?

 • Sú všetky zošity anotované?

 • Sú všetky záznamy podpísané?


 • Je oper. program v poriadku (údaje o pac., dátum, podpis)? VÚSCH a.s.:Vedú sa kompletné záznamy zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti?

 • Sú záznamy o spotrebe zdravotného, šijacieho, a ŠZM v poriadku?

 • Je vypísaný a priložený zoznam setov pri každej operácii?

 • Je operačná kniha v poriadku?

 • Je vypísaný záznam o operácii v poriadku?

 • Sú pracovníci na OS ustrojení podľa predpisu?

 • Nosia zamestnanci identifikačné karty?


 • Najvýznamnejšie prínosy SMK pre našu kliniku z praktického pohľadu:

 • Zjednotila sa ošetrovateľská dokumentácia s lekárskou dokumentáciou – vznikla spoločná zdravotná dokumentácia

 • Vedie sa veľmi presná a prísna evidencia výkonov

 • Klinika cievnej chirurgie vypracovala formované súhlasy pacienta s operáciou


Náš budúci indikátor kvality praktického pohľadu:


ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!!! praktického pohľadu:


ad