slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Borbély Anna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Borbély Anna

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Borbély Anna - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Elméleti és Kísérletes Nyelvészeti Osztály Többnyelvűségi Kutatóközpont. K 81574 Borbély Anna Kétnyelvűség – variabilitás és változás magyarországi közösségekben: a stabil kétnyelvűségi modell. Borbély Anna. 2012. 12. 18.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Borbély Anna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Elméleti és Kísérletes Nyelvészeti Osztály

Többnyelvűségi Kutatóközpont

K 81574Borbély AnnaKétnyelvűség – variabilitás és változás magyarországi közösségekben: a stabil kétnyelvűségi modell

Borbély Anna

2012. 12. 18.

k tnyelv s g variabilit s s v ltoz s magyarorsz gi k z ss gekben borb ly anna
Kétnyelvűség – variabilitás és változás magyarországi közösségekben Borbély Anna
 • Kutatási téma: a közösségi kétnyelvűség
 • Elméleti keret: szociolingvisztikából ismert variabilitás és változás elmélet

(Labov 1994, 2001; Chambers 1995/2009; Kontra szerk. 2003)

 • Módszertani keret: összehasonlító, kvantitatív, kvalitatív, longitudinális Borbély Anna
 • Adatok: LongBiLing (OTKA) és MaBiLing kutatás és adatbázis(NKFP) (vö. pl. Borbély 2001; Bartha 2003, 2004).
variabilit s s v ltoz s 1 nyelvv laszt s borb ly anna
Variabilitás és változás1) nyelvválasztás Borbély Anna
 • A kétnyelvűség minden közösségben másként realizálódik, ezt jelzi, hogy a kétnyelvűségnek – és nem csupán a közösséginek – számos típusa ismert (lásd pl. Göncz 1985; Bartha 1999a).
 • Egyes kétnyelvű közösségek több, mások kevesebb hasonlóságot mutatnak a többi kétnyelvű közösségekkel.
 • Kérdés:

A felsorolt öt magyarországi kétnyelvű közösség közül melyikre jellemző leginkább, hogy tagjai a beásokhoz hasonló gyakorisággal használják mindennapi kommunikációjuk során a közösségi nyelvet és a magyar nyelvet? Borbély Anna

A: roma, B: román, C: szlovák, D: német, E: szerb

variabilit s s v ltoz s be sok nyelvv laszt sa borb ly anna
Variabilitásésváltozásbeások nyelvválasztása Borbély Anna
 • A) A roma közösségre, mert a két közösség etnikai kötődése a legszorosabb. Borbély Anna
 • B) A románközösségre, mert a két közösség a román nyelv egy-egy változatát beszéli. Borbély Anna
 • C) A szlovák közösségre, mert mindkét közösség létszáma és lakóterületükön a többséghez viszonyított aránya közelítőleg megegyezik.

Borbély Anna

 • D) A német közösségre, mert a két közösségben a történelmi emlékezet erősen él, és ennek a nyelvhasználatra gyakorolt hatása mindkét közösségben hasonló. Borbély Anna
 • E) A szerb közösségre, mert a két közösség zártsága és endogám házassági szabályai megegyeznek. Borbély Anna
slide6

A mindig „nemzetiségi nyelven” válaszkategória 22 nyelvválasztási szituációra vonatkozó százalékos átlaga hat közösségben (N = 421) (Adat: 9262) Borbély Anna

Anna y Anna

Borbély Anna

slide7
A mindig magyarul válaszkategória 22 nyelvválasztási szituációra vonatkozó Borbély Anna százalékos átlaga hat közösségben (N = 421)

Borbély Anna

slide8
Német (átlag=55) és szerb (átlag=16) közösségekben a magyar válaszok százalékátlaga 22 szituációban Borbély Anna
variabilit s s v ltoz s 2 nyelvtud s l x s l y borb ly anna
Variabilitás és változás2) nyelvtudás: Lx és Ly Borbély Anna
 • A nyelvválasztás és a nyelvtudás összefügg: „használd, különben elfelejted” (Nettle–Romaine 2000: 53). Borbély Anna
 • A közösségi nyelv területi nyelvváltozatának és a magyar nyelvnek az ismerete (ötfokú Borbély Anna skála, önbecslés, mintaátlagok) hat magyarországi kétnyelvű közösségben (N = 421) Borbély Anna
 • Kérdés: Borbély Anna

Van-e (az öt közül) olyan közösség, amelynek tagjai az általuk beszélt mindkét nyelvet 5-ös értékkel minősítik?

variabilit s s v ltoz s nyelvtud s n 421 adat 842 borb ly anna
Variabilitás és változásnyelvtudás (N=421) (Adat: 842) Borbély Anna

Borbély Anna Borbély Anna

slide12

A nyelvtudás átlaga a román és a szlovák közösségben (N = 141): román/szlovák területi nyelvváltozat és sztenderd, valamint a magyar Borbély Anna

Borbély Anna

variabilit s s v ltoz s 3 nyelvi attit d k l x a b borb ly anna
Variabilitás és változás3) nyelvi attitűdök:Lx(a+b)Borbély Anna
 • A (kétnyelvű) közösségek tagjai (is) alulértékelik nyelvjárási beszédüket (lásd pl. Trudgill 1995). Borbély Anna
 • A saját nyelv megőrzését az segíti elő a leginkább, ha a nyelvjárás használatát a sztenderd használata kiegészíti, és ha a közösség tagjaiban a saját nyelven belüli változatokról, a nyelvjárásról éppúgy, mint a sztenderdről, egyformán pozitív nyelvi attitűdök alakulnak ki és stabilizálódnak. Borbély Anna
 • Kérdés: Borbély Anna

Eltér-e a szerb és a német közösség a nyelvjáráshoz és a sztenderdhez köthető pozitív attitűdök szerint?

variabilit s s v ltoz s nyelvi attit d k l x a b borb ly anna
Variabilitás és változásnyelvi attitűdök: Lx(a+b)Borbély Anna

Borbély Anna

variabilit s s v ltoz s borb ly anna 4 nyelvi ideol gi k egynyelv besz dm d
Variabilitás és változás Borbély Anna 4) nyelvi ideológiák: egynyelvű beszédmód
 • Az egynyelvű beszélők általában helytelennek tartják, ha a kétnyelvűek interakciójuk során két nyelvet váltogatva használnak. Ennek hatására általában a kétnyelvűek véleménye is hasonlóan negatív (vö. pl. Gafaranga 2007).Borbély Anna
 • Borbély Anna
 • Kérdés: Borbély Anna

Mely közösségek fogadják el inkább a kódváltást?

 • Szerb és roma közösség, amelyek többet használják a nemzetiségi nyelvet
 • Német és beás közösség, amelyek többet használják a magyar nyelvet Borbély Anna
slide16

73.Van, aki, ha románul beszél, egy-két magyar szót is használ román beszédében. 74. Van, aki sok magyar szót kever román beszédébe. Mi a véleménye erről? NEM OK válaszok (N=421) Borbély Anna

Borbély Anna

stabil k tnyelv s g modell skm borb ly anna borb ly anna borb ly anna
stabil kétnyelvűség modell (SKM) Borbély Anna Borbély Anna Borbély Anna
 • A kétnyelvűségben érintett nyelveknek – szükséges egy kiegyenlített, mellérendelt, nem hierarchikus viszonyrendszert (a nyelvválasztás, nyelvtudás, nyelvi attitűdök, nyelvi ideológiák stb. tekintetében) kialakítani, stabilizálni és fenntartani ahhoz, hogy a stabil kétnyelvűség mint állapot létrejöjjön és megmaradjon.
 • Borbély Anna
 • Egy további szintje a modellnek, ha ezek kiegészülnek azokkal a jogi, társadalmi, földrajzi, demográfiai és közösségi feltételekkel, amelyek mindezt kialakítják és fenntartják. Borbély Anna
az skm ben a k vetkez nyelvi megszor t sok rv nyesek borb ly anna
az SKM-ben a következő nyelvi megszorítások érvényesek Borbély Anna
 • A nyelvek használatának gyakorisága (beleértve a nyelven belüli változatokat) a nyelvválasztási szituációk és a beszélők generációi szerint is kiegyenlített, szimmetrikus. Borbély Anna
 • A nyelvek tudása (beleértve a nyelven belüli változatokat) a használathoz egyformán igazodik, így megközelítőleg hasonló. Borbély Anna
 • Kiegyenlítetten pozitív attitűdök kapcsolódnak mindkét nyelvhez (beleértve a nyelven belüli változatokat).
 • A nyelvi ideológiák mindkét nyelvet (beleértve a nyelven belüli változatokat) és a kétnyelvűséget támogatják. Borbély Anna

Borbély Anna

a nyelvi aranymetsz s borb ly anna
a nyelvi aranymetszés Borbély Anna
 • Az elemzett magyarországi kétnyelvűségi adatok lehetőséget nyújtottak arra, hogy deduktív módszerrel „kirajzolódjon” a „kép” a nyelvi aranymetszésről – két nyelv klasszikus arányosságáról, természetes egyensúlyáról.
 • Borbély Anna
 • Borbély Anna
slide20
Хвала вам на пажњи!

Köszönöm a figyelmet!