kako skozi labirint evropskih prilo nosti kristina ko et n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kako skozi labirint evropskih priložnosti? Kristina Kočet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kako skozi labirint evropskih priložnosti? Kristina Kočet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Kako skozi labirint evropskih priložnosti? Kristina Kočet - PowerPoint PPT Presentation


  • 108 Views
  • Uploaded on

Kako skozi labirint evropskih priložnosti? Kristina Kočet. Bled, 02.06.2011 “ S projekti do odličnosti ”. KAJ SO NEPOVRATNA SREDSTVA?. Plačilo neprofitne narave Doseganje ciljev razpisovalca Niso javna naročila (sofinancirajo se stroški) Pridobivajo se preko razpisov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kako skozi labirint evropskih priložnosti? Kristina Kočet' - olga-sawyer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kako skozi labirint evropskih prilo nosti kristina ko et

Kako skozi labirint evropskih priložnosti?Kristina Kočet

Bled, 02.06.2011

“S projekti do odličnosti”

kaj so nepovratna sredstva
KAJ SO NEPOVRATNA SREDSTVA?

Plačilo neprofitne narave

Doseganje ciljev razpisovalca

Niso javna naročila (sofinancirajo se stroški)

Pridobivajo se preko razpisov

Nacionalni programi (strukturni skladi)

Programi EU

projektni ciklus eu projektov 1 programiranje
Projektni ciklus EU projektov1. Programiranje

Pregled evrospkih izzivov ter lastnih projektnih idej.

Preverimo EU politiko ter državne interese.

Analiza partnerjev.

Doseganje ciljev EU NEPOVRATNA

PROJEKT Doseganje lastnih ciljev SREDSTVA

projektni ciklus eu projektov 2 identifikacija
Projektni ciklus EU projektov2. Identifikacija

Pripravimo idejni osnutek projekta, okvirni finančni ter časovni plan.

Smiselnost prijave na razpis?????

Iskanje ustreznih partnerjev.

Določanje interdisciplinarne skupine sodelavcev.

Razdelitev nalog med partnerji.

Projektna ideja naj ne bo usmerjena v samo pridobivanje finančnih sredstev, predsvem naj bo ideja resnična želja po izdelavi ali vpeljavi novega produkta ali storitve na trg!!!

projektni ciklus eu projektov 3 oblikovanje
Projektni ciklus EU projektov3. Oblikovanje

Razpisna dokumentacija (PN, formularji,...)

Razmisliti o lastnih finančnih, kadrovskih in časovnih zmožnostih

Sodelovanje projektnih partnerjev

Na koncu še enkrat preberemo navodila

Projekt strukturiramo:

Rezultati projekta (CILJI!!!)

Aktivnosti projekta

Detajlno definirati obseg dela, finančni obseg ter določiti resurse na posamezne aktivnosti

projektni ciklus eu projektov 4 financiranje
Projektni ciklus EU projektov4. Financiranje

Realna ocena stroškov.

Razpisnik vrednoti našo idejo – pozitivna ocena  (EU razpisi - pogajanja, slovenski razpisi – ni pogajanj)

projektni ciklus eu projektov 5 izvedba projekta
Projektni ciklus EU projektov5. Izvedba projekta

Začnemo z upravljanjem projekta.

Priporočamo interni projektni nadzor nad projektom

Nadzor nad izvajanjem aktivnosti usmerimo:

Kontroliranje rokov in trajanje aktivnosti.

Kakovost rezultatov projekta.

Finančni nadzor.

vodenje projektne dokumentacije
Vodenje projektne dokumentacije

Zakaj pišemo poročila?

Razpisnik zahteva potrdilo o tem, kaj delamo z njenimi sredstvi

Ker hočemo dobiti izplačane vse obroke

Brez finančnih poročil ne dobimo novih obrokov (kot da ne bi delali nič)

Bistvo vodenja dokumentacija:

Zelo dolgočasno (in komplicirano)

NUJNO!!!

Otresti se predsodkov na začetku

Sproti!!! (če ne, ni pravega nadzora)

pogoste napake
Pogoste napake

Pri pripravi razpisne dokumentacije so velikokrat časovne težave zaradi priprave projekta v zadnjem hipu. Priporoča se priprava projektov “na zalogo”.

Načrtovanje stroškov (preveč obtimistični, napačno določeni stroški dela, strošek podizvajalcev ni ustrezno utemeljen)

Iskanje partnerjev

Vodenje dokumentacije

Zamik plačil s strani razpisnik (mala podjetja imajo težave)

Težave pri dokazovanju stroškov (ne vodimo popolne dokumentacije, ne vodimo “time sheetov”)

podpora se ne dodeli
Podpora se ne dodeli:

Podjetjem, ki nimajo poravnanih davkov in prispevkov,

Podjetjem v stečajnem postopku, prisilni poravnavi ali likvidaciji,

Podjetjem v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti 244/2004/EC in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07).

Sredstva se ne odobrijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel sredstva Evropske unije ali druga javna sredstvs RS.

Podpora se ne dodeli za nakup rabljene opreme, strojev – razen, če ni v JR posebej določeno.

aktualni razpisi
Aktualni razpisi

SPS (ugodni krediti, P2 – start up podjetja)

JAPTI (Vavčer, Tuje neposredne investicije)

MG (UREE, KNLB)

MVZT

Ribniški sklad za regionalni razvoj (investicije – nepovratna sredtsva)

Ministrstvo za kmetijstvo (Ukrep 312)

Centralizirani skladi (CIP, Eco Innovation, FP7,...)

lahko pridobite sredstva e smo jih mi
Lahko pridobite sredstva (če smo jih mi…)

A zato morate…

  • Imeti dobro idejo za projekt
  • Najti primeren razpis
  • Napisati kakovostno prijavo
  • Narediti trden, realen proračun projekta
  • Pozorno voditi stroškovno dokumentacijo