İSTANBUL ULUSLARASI FİNANS MERKEZİ - PowerPoint PPT Presentation

stanbul uluslarasi f nans merkez n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İSTANBUL ULUSLARASI FİNANS MERKEZİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
İSTANBUL ULUSLARASI FİNANS MERKEZİ

play fullscreen
1 / 10
İSTANBUL ULUSLARASI FİNANS MERKEZİ
227 Views
Download Presentation
oleg
Download Presentation

İSTANBUL ULUSLARASI FİNANS MERKEZİ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. İSTANBUL ULUSLARASI FİNANS MERKEZİ İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİ BELGESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

  2. 1- Hukuk Çalışma Grubu • Çalışma Grubu Başkanı • Adalet Bakanlığı: Yüksel Hız, Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı • Çalışma Grubu 2. Başkanı • TSPAKB: Nevzat Öztangut, Başkan • Çalışma Grubu Raportörü • Sermaye Piyasası Kurulu: Barış Akgül, Hukuk İşleri Daire Başkanı • Çalışma Grubu Amacı • Bu çalışma grubunda; mali piyasalar alanında ihtisas mahkemelerinin olabilirliği yanında, burada görev alacak hakimlerin yeterlilik ve eğitimleri, bazı sorunların mahkemeye gitmeden çözülebilmesi için hakem heyeti tesis edilmesi ve iktisadi alanları düzenleyen icra iflas, ticaret, borçlar ve çek kanunu gibi konular görüşülecektir.

  3. 2- Finansal Ürün ve Hizmet Çalışma Grubu • Çalışma Grubu Başkanı • Sermaye Piyasası Kurulu: İbrahim Peker, Başkan Yardımcısı • Çalışma Grubu Başkanı • Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği: Gür Çağdaş, Başkan • Çalışma Grubu Raportörü • TSPAKB: Alparslan Budak, Genel Sekreter Yardımcısı • Çalışma Grubu Amacı • İstanbul’un finans merkezi olması yönünde odaklanılabilecek ürünlerin/hizmetlerin tespit edilecek, finansal ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılacak ve bununla ilgili düzenleme, teşvik vs. ihtiyacı tespit edilecektir.

  4. 3- Vergi Çalışma Grubu • Çalışma Grubu Başkanı • Vergi Konseyi: Mustafa Uysal, Başkan • Çalışma Grubu 2. Başkanı • Gelir İdaresi Başkanlığı: Mehmet Erkan, Grup Başkanı • Çalışma Grubu Raportörü • Maliye Bakanlığı: Ali Çiçen, Daire Başkanı • Çalışma Grubu Amacı • Bu çalışma grubunda, İFM için gerekli koşullardan birisi olan rekabetçi, uygulaması kolay, adil ve istikrarlı bir vergi sisteminin oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu çalışma grubunda; vergisel mevzuatın basitleştirilmesi, BSMV gibi işlem vergilerinin kaldırılması veya azaltılması, finansal ürün bazında veya İFM’ye yönelik yurtdışı yatırımlar için vergisel teşvikler sağlanması ve vergisel konularda uzmanlaşmış tahkim prosedürlerinin oluşturulması gibi konular değerlendirilebilecektir.

  5. 4- Düzenleyici ve Denetleyici Çerçeve Çalışma Grubu • Çalışma Grubu Başkanı • BDDK: İsmail Erdemir, Başkan Yardımcısı • Çalışma Grubu 2. Başkanı • Bağımsız Denetim Derneği: Saim Üstündağ • Çalışma Grubu Raportörü • Hazine Müsteşarlığı: Ahmet Genç, Sigortacılık Genel Müdürü • Çalışma Grubu Amacı • Bu çalışma grubu kapsamında, uluslararası finansal piyasa düzenlemelerine ve standartlarına uyumun sağlanması, düzenleyiciler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, düzenleyici arbitrajının önlenmesi, finansal piyasalarda tek düzenleyici otoritenin olabilirliği veya gerekliliği gibi hususlar gündeme gelebilecek konular arasında yer almaktadır.

  6. 5- Altyapı Çalışma Grubu • Çalışma Grubu Başkanı • İstanbul Valiliği: M. Vedat Müftüoğlu, Vali Yardımcısı • Çalışma Grubu Raportörü • İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Şaban Erden, Genel Sekreter Yardımcısı • Çalışma Grubu Amacı • Bu çalışma grubunun amacı; İFM yerinin belirlenmesi, şehir içi ulaşım, havayolları, telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri altyapısı, İFM’ye ve buna yönelik destek hizmetlerine ilişkin bina yapımı gibi İFM altyapısına ilişkin konularda strateji belirlenmesidir.

  7. 6- İFM Organizasyon Çalışma Grubu • Çalışma Grubu Başkanı • Hazine Müsteşarlığı: Cavit Dağdaş, Müsteşar Yardımcısı • Çalışma Grubu 2. Başkanı • İMKB Takas ve Saklama Bankası: Emin Çatana, Genel Müdür • Çalışma Grubu Raportörü • DPT: Erhan Usta, Genel Müdür • Çalışma Grubu Amacı • Bu çalışma grubunun amacı, İstanbul’un finans merkezi olması yönünde yapılan çalışmaların ve İFM strateji belgesinde belirlenen amaç, hedef ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi için gerekli olan yapının tayin edilmesidir.

  8. 7- Tanıtım ve İmaj Çalışma Grubu • Çalışma Grubu Başkanı • Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı: Arda Açıksöz, Daire Başkanı ve Başkan Vekili) • Çalışma Grubu 2. Başkanı • TÜSİAD: Zafer Ali Yavan, Genel Sekreter • Çalışma Grubu Raportörü • Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı: Mehmet Gökay Üstün, Baş Proje Direktörü • Çalışma Grubu Amacı • İstanbul’un finans merkezi olarak dünya çapında tanıtımının gerçekleştirilmesi ile ilgili hususlar görüşülecektir.

  9. 8- İnsan Kaynakları Çalışma Grubu • Çalışma Grubu Başkanı • Milli Eğitim Bakanlığı: Remzi Kaya, Müsteşar Yardımcısı • Çalışma Grubu 2. Başkanı • Bilkent Üniversitesi: Doç. Dr. Aslıhan Salih, İşletme Fak. (Finans) Öğretim Üyesi • Çalışma Grubu Raportörü • Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği • Çalışma Grubu Amacı • Bu çalışma grubunda, finans sektörünün ihtiyaç duyacağı alanlarda ve seviyelerde vasıflı işgücünün teminine yönelik strateji oluşturulacaktır. Bu kapsamda, finans alanına yönelik lisans ve lisansüstü programların ve buna yönelik derslerin artırılması, gerek orta gerekse yüksek öğretimdeki İngilizce eğitiminin geliştirilmesi, finans sektörü ve üniversiteler arasında işbirliğinin sağlanması, İFM ile ilgili alanlarda çalışacak kamu görevlilerinin eğitimi, tersine beyin göçünün sağlanması, sektörde yabancıların istihdamı ve iş kanununa yönelik düzenlemeler gibi konular gündeme gelebilecek hususlar arasındadır.

  10. 9- Mevcut Durum Analizi Çalışma Grubu • Çalışma Grubu Başkanı • Türkiye Bankalar Birliği: Dr. Ekrem Keskin, Genel Sekreter • Çalışma Grubu 2. Başkanı • İMKB Takas ve Saklama Bankası: Sezai Bekgöz, Genel Müdür Yrd. • Çalışma Grubu Raportörü • TKBB: Osman Nihat Yılmaz, Genel Sekreter Yardımcısı • Çalışma Grubu Amacı • Öncelikle Türkiye finansal sisteminin yapısını ortaya koyacak ve sonrasında İstanbul’un finans merkezi olma potansiyelini finansal gelişmişlik yanında altyapı, hukuk vs konularında ortaya koyacak bir rapor çıkarılacaktır.