n tel ara tirmada rneklem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NİTEL ARAŞTIRMADA ÖRNEKLEM PowerPoint Presentation
Download Presentation
NİTEL ARAŞTIRMADA ÖRNEKLEM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 70

NİTEL ARAŞTIRMADA ÖRNEKLEM - PowerPoint PPT Presentation


 • 899 Views
 • Uploaded on

ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ve İLERİ İSTATİSTİK Prof. Dr. Halil EKŞİ İSTANBUL, 2012 . NİTEL ARAŞTIRMADA ÖRNEKLEM. METİN IŞIK (6000112002) . NİTEL ARAŞTIRMADA ÖRNEKLEM. ÖRNEKLEM. ÖRNEKLEM TÜRLERİ. EVREN VE TÜRLERİ. ÇALIŞMA EVRENİ. OLASILIK TEMELLİ ÖRNEKLEM. AMAÇLI ÖRNEKLEME. İÇİNDEKİLER.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NİTEL ARAŞTIRMADA ÖRNEKLEM' - kalyca


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
n tel ara tirmada rneklem

ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ve İLERİ İSTATİSTİK

Prof. Dr. Halil EKŞİ

İSTANBUL, 2012

NİTEL ARAŞTIRMADA ÖRNEKLEM

METİN IŞIK

(6000112002)

slide2

NİTEL ARAŞTIRMADA ÖRNEKLEM

ÖRNEKLEM

ÖRNEKLEM

TÜRLERİ

EVREN VE TÜRLERİ

ÇALIŞMA EVRENİ

OLASILIK TEMELLİ ÖRNEKLEM

AMAÇLI ÖRNEKLEME

slide3

İÇİNDEKİLER

 • Amaçlı Örnekleme Yöntemleri
  • Aşırı ve Aykırı Durum Örneklemesi
  • Maksimum Çeşitlilik Örneklemesi
  • Benzeşik Homojen Örnekleme
  • Tipik Durum Örneklemesi
  • Kritik Durum Örneklemesi
  • Kartopu ve Zincir Örnekleme
  • Ölçüt Örnekleme
  • Doğrulayıcı ve Yanlışlayıcı Durum Örneklemesi
  • Kolay Ulaşılabilir Durum Örneklemesi
 • Giriş
 • Örneklem İle İlgili Temel Kavramlar
 • Örneklem ve Örnekleme
 • Evren
 • Örneklem
 • Örnekleme Yöntemleri
 • Olasılık Temelli Örnekleme Yöntemleri
 • Örneklem Hatası
 • Örneklem Büyüklüğü
 • Kaynakça
 • Ek Bilgi
slide4

GİRİŞ

 • Araştırma (research); Bir konuda bilgi sahibi olmak veya karşılaşılan bir problemi çözmek amacıyla hayat geçirilen bilinçli ve sistematik işlemler bütünüdür. Alanların, amaçların farklılaşmasına bağlı olarak farklı şekillerde ortaya çıkar. Araştırma konularına göre sınıflaması;

1. Bilimsel Araştırma

2. Sanatsal Araştırma

3. Tarihsel Araştırma.

slide5

GİRİŞ

 • Bilimsel araştırma konunun değişmesi, (sosyoloji, psikoloji, antropoloji gibi) konu alanına bilinçli ve iradi varlıklar olarak insanların dahil olması ile (yeniden) farklılaşır. Nitel ve nicel olarak ortaya çıkar. Nicel ve nitel araştırma farklı felsefi ve kuramsal temellerden hareket eder. Bilimsel araştırmalarda doğru bilgi sahibi olmak ve doğru karar vermek esastır.
 • Sosyal bilimlerde, genellikle incelenecek konuların evrenleri büyüktür. Ancak evrendeki bütün elemanları ayrıntılarıyla incelemek, gerek zaman, gerekse maddi koşullar açısından olanaksızdır. Sınırlı sayıda bilgilerin yeterli olduğu durumlarda bilgi yığınlarıyla uğraşmak anlamsızdır.
slide6

GİRİŞ

Nitel araştırma; insan davranışıyla davranışı yöneten neden ya da

gerekçeleri derinlemesine anlamaya yönelen araştırmadır. Gerideki

anlamların açığa çıkarılması ile ilişki örüntülerinin keşfedilmesi amacıyla

yapılan gözlemler incelenip analiz edilir ve yorumlanır. Niteliksel

araştırmanın iki temel özelliği vardır:

 • Yapılandırılmış kurallarının olmaması
 • Sınırlarının belirsizliğidir.

Niteliksel araştırmada asıl olan var olan bilgi stoklarından veri toplamak

değildir; bilgi araştırmacı ve araştırılan arasında gelişen bir

sosyal ilişki sonucunda oluşmaktadır.

slide7

GİRİŞ

Nitel araştırmacılar genellikle evrenin bütünü ile çalışırlar. Ancak son yıllarda bu durum değişmiş ve örneklem konusu nitel araştırmalarda kuramsal kaygı kaynağı haline gelmiştir;

Modern günümüz toplumları daha karmaşık ve katmanlaşmıştır.

Nitel araştırma yöntemi içinde bulunan sonuçların belirli oranlarda ve oldukça sınırlandırılmış tarzda sadece

ilgili durumlara genellenmesi ihtiyacı hissedilmiştir.

slide9

EVREN

Evren (population), araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği elemanlar bütünüdür. Bu bütün, ortak özellikleri olan canlı ya da cansız her türlü elemanı içerebilir.

Çoklu elemanlardan oluşan bütünler için kullanılan “evren‟ terimi, tekli elemanlar (birimler) için “örnek olay „‟, küçük çokluklar içinde “araştırma kümesi‟ gibi deyimlere yerini bırakır.

slide10

EVREN

Evrenin sınırlandırılması ve tanımlanması, tümüyle, araştırmacının amacı doğrultusunda ve onun isteğiyle olur. Evrenin belirlenmesinde, araştırmanın amaçları son derece önemlidir. Her araştırmada, belirlenen amaçları gerçekleştirebilecek “en uygun evren” bir tanedir; araştırmacının bunu kestirebilmesi gerekir. İki tür evren vardır. Birisi, genel evren, öteki ise “çalışma evreni”’dir.

slide11

EVREN

 • Genel evren, soyut bir kavramdır; tanımlanması kolay fakat ulaşılması güç ve hatta çoğu zaman olanaksız bir bütündür. Örneğin öğretmenleri bir evren olarak alan bir araştırmacının tüm öğretmelere ulaşması para, denetim gibi sebeplerden dolayı zordur. Bu nedenle, olası yanlış anlamaları da kaldırabilmek için, “çalışma evreni” kavramı geliştirilmiştir. O halde, evreni tanımlama ve sınırlandırma, aslında, çalışma evrenini belirlemek için yapılmaktadır. Böyle bir evreni belirlemenin en iyi yolu, amaca uygun ölçütler geliştirmek ve bu ölçütlere uyanları çalışma evrenine almaktır.
slide12

ÖRNEKLEM VE ÖRNEKLEME

KAVRAMLAR

ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ

ÖRNEKLEME VE ÖRNEKLEME SÜRECİ

 • Evren
 • Örneklem
 • Örnekleme
 • Örnekleme Yapmayı Gerekli Kılan Sebepler
 • Örnekleme Sürecinin Aşamaları
 • Örnekleme Sürecinde Göz Önüne Alınması Gereken İlkeler
 • Olasılıklı Örnekleme Yöntemleri
 • Olasılıklı Olmayan Örnekleme Yöntemleri
slide13

ÖRNEKLEM

Örneklem, evrenden incelenmek üzere seçilen birimlerden oluşan yeni topluluğa denir.

Örneklem belli bir evrenden, belli kurallara göre seçilmiş ve seçildiği evreni temsil yeterliliği kabul edilen küçük bir kümedir.

slide14

ÖRNEKLEM

Aşamaları; belirli yöntemlerle daha küçük ve çalışılabilir, aynı ölçüde de evreni temsil eden bir grubun oluşturulması, çalışmanın bu grup üzerinde gerçekleştirilmesi, bulunan sonuçların da (tersi bir süreçle) evrene genellenmesi bu sürecin temel aşamalarıdır.

slide15

ÖRNEKLEM

Örneklem üzerinde çalışmanın üç temel nedeni vardır.

Bunlar:

1. Maliyet güçlükleri,

2. Kontrol güçlükleri,

3. Etik zorunluluklar,

4. Doğru bilgi edinme imkanı sağlamak

slide16

ÖRNEKLEM

 • Örneklem, bütün evreni yansıtabilecek, evrenin bir kısmını seçme işlemidir. Örnekleme ile yapılacak bir araştırmanın en önemli özelliği evrendeki gerçek durumu ortaya çıkarabilmesi için en önemli koşul örneklemin evreni temsil edebilmesidir. Eğer örneklem:
  • Yeterli sayıda ve çoklukta değil ise
  • Seçiminde yanlı olunmuş ise
  • Yanlış ve uygun olmayan yöntemlerle seçilmiş ise araştırma sonuçlarına bakarak doğru kararlar almak olası değildir.
slide17

ÖRNEKLEM

Örneklem evrenin bir parçası olup hem araştırma,

hem de istatistiksel bakımdan büyük önem taşır.

Örneklemin en önemli özelliği yansız ve

temsili olmasıdır. Ancak o zaman, alınan

örneklemin evreni temsil edebileceği kabul

dilebilir. Örnekleme yaparken belirli işlem

Basamakları takip edilmelidir.

Bu işlem basamakları:

slide18

ÖRNEKLEM

1. Evrenin araştırma açısından önemli özelliklerinin (yaş, cinsiyet, meslek vb.) belirlenmesi

2. Araştırma evreninin tanımlanması

3. Önemli özellikler açısından evrendeki varlıkların listelenmesi

4. Önemli özellikler ve araştırmanın amacına göre örnekleme tekniğinin belirlenmesi

5. Örneklem büyüklüğünü belirlenmesi

6. Örneklemenin yapılması

7. Temsillik düzeyinin irdelenmesi

8. İrdeleme sonuçlarına göre gerekiyorsa örneklemin tekrar belirlenmesi.

slide19

ÖRNEKLEM

Örneklemenin temel kuralı yansızlıktır. Yansızlık, belli bir örneklem büyüklüğüne ulaşmada, evrendeki her ünitenin örneklem’e girebilme olasılığının belli, bağımsız ve birbirine eşit olması durumudur. Yeterli büyüklükteki bir örneklemin evreni temsil edebileceği varsayımı (sayıltısı), tümüyle yansızlık kuralının uygulanmasına bağlıdır. Bu kurala göre seçilemeyen bir küme hakkında bilimsel bir yargıda bulunma olanağı yoktur; bu, “olasılığa dayalı olmayan” bir seçimdir. Temelde, her hangi bir parçaya “örneklem” diyebilmek” için, örneklemin temel kuralına uygun olarak seçilmiş olması zorunluluğu vardır.

slide20

ÖRNEKLEM

 • Örnekleme yanılgıları kaçınılmazdır. Yansızlık kuralı ile bu yanılgıların en küçük ve en zararsız düzeye indirildiği kabul edilir.
 • Araştırmadaki örneklem sayısı, araştırmanın amacı, doğası ve ihtiyaç duyulan verilerin özelliklerine göre değişim göstermektedir.
 • Bununla birlikte bu soruya mutlaka bir cevap verilecekse, eğer toplanan veriler üzerinde istatistiksel işlemler veya analizler yapılacaksa bu sayının en az 30 olması gerekliliğidir.
 • Bu durum anket çalışmaları için en az 100, deneysel ve nedenini bulmak için karşılaştırmalı çalışmalarda her bir grup için en az 15 kişiden oluşmalıdır.
slide21

ÖRNEKLEM

Nitel araştırma doğası gereği esnektir ve bu esneklik araştırma sürecinin her aşaması için söz konusudur. Araştırmada örneklemeye ilişkin kararlar verilirken, birden fazla örnekleme yöntemi aynı anda kullanılabilir. Ya da araştırmanın herhangi bir aşamasında gerek duyulursa, yeni örnekleme yöntemleri her an uygulamaya konulabilir. Bu da araştırmacının çalıştığı durum ile ilgili daha zengin, betimsel ve derinlemesine bilgiye dayalı bir veri seti oluşturmasını sağlar. Bu amaç için gerekçeleri açık ve inanılır bir biçimde sunulmak şartıyla, nitel araştırmanın her aşaması örneklem seçme ve belirleme kararlarının gözden geçirilmesine açıktır.

slide22

ÖRNEKLEM

 • Bir araştırmada örneklem ile ilgili aşağıda belirtilen dört konunun çok önemli olduğuna vurgu yapılmaktadır.
 • Bunlar;
  • Sonuçların genellenebileceği bir evrenin açık olarak tanımlanmasıdır.
  • Örneklemin nasıl seçildiğinin anlaşılır ve sistematik olarak sunulması. Bu süreçte, örneklem nasıl seçildi, örneklemin genişliği nedir?, gibi soruların da cevabı verilmelidir. Ayrıca örneklemin cinsiyeti, yaşı, öğrenim durumu, sosyo-ekonomik durumu gibi özellikleri de tasvir edilmelidir.
slide23

ÖRNEKLEM

 • Örneklemin yapısı hakkında bilgi verilmelidir. Örneğin, örneklemin verilen bir listeden mi seçildiği gibi durumların tanımlanması.
 • Seçilen örneklemin çalışmayı tamamlama oranı hakkında bilgilerin verilmesi.
slide24

ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ

Örnekleme ile ilgili alanyazında, pek çok örnekleme türünden söz edilmektedir. Kaynaklar, farklı sınıflandırmalara yer vermektedir.

Örnekleme Yöntemleri

Olasılık Temelli Örnekleme

(probablisticsampling)

(seçkisiz,sistematik,tabaka,küme vb.)

Amaçlı Örnekleme

(nonprobablisticsampling)

(aykırı durum, maksimum çeşitlilik vb.)

Nicel Gelenek

Nitel Gelenek

Amaçlı örnekleme yöntemlerinin çoğu, ilk olarak uzun zamana yayılmış ve derinlemesine analizi ön plana alan kültür analizi geleneği içinde ortaya çıkmıştır.

slide25

Olasılık Temelli Örnekleme Yöntemleri

(Nicel Gelenek)

Olasılık temelli örnekleme olasılık kuramına dayanır. Belirli bir evrende yer alan “şey”lerin özellikleri her bireye eşit olarak dağıtılmıştır. Öte yandan bu evrendeki her “şey” oluşturulacak herhangi bir örnekleme dahil olma konusunda eşit şansa sahip olmalıdır. bu özelliklere sahip bir evrenden, istatistik hesaplarla evreni temsil edebilme büyüklüğüne sahip ve tamamen rast gele yöntemle bir örneklem seçmek mümkündür. Buna seçkisiz örnekleme (basit tesadüfi örneklem) denir.

Sistematik örnekleme: Evrenden örnekleme dahil olacak bireyleri çekerken belirli ölçütlere göre oluşturulmuş sistematik bir yöntemle örneklem oluşturulur. Buradaki yöntem, evrenden her birim veya bireyin belirli aralıklarla seçilmesidir.

slide26

Olasılık Temelli Örnekleme Yöntemleri

(Nicel Gelenek)

Olasılık temelli örnekleme olasılık kuramına dayanır. Belirli bir evrende yer alan “şey”lerin özellikleri her bireye eşit olarak dağıtılmıştır. Öte yandan bu evrendeki her “şey” oluşturulacak herhangi bir örnekleme dahil olma konusunda eşit şansa sahip olmalıdır. bu özelliklere sahip bir evrenden, istatistik hesaplarla evreni temsil edebilme büyüklüğüne sahip ve tamamen rast gele yöntemle bir örneklem seçmek mümkündür. Buna seçkisiz örnekleme (basit tesadüfi örneklem) denir.

Sistematik örnekleme: Evrenden örnekleme dahil olacak bireyleri çekerken belirli ölçütlere göre oluşturulmuş sistematik bir yöntemle örneklem oluşturulur. Buradaki yöntem, evrenden her birim veya bireyin belirli aralıklarla seçilmesidir.

slide27

Olasılık Temelli Örnekleme Yöntemleri

(Nicel Gelenek)

Tabaka örnekleme:

Sınırları saptanmış bir evrende alt tabakalar veya alt birim gruplarının var olduğu durumlarda kullanılır. Önemli olan evren içindeki alt tabakaların varlığından yola çıkarak evren üzerinde çalışmaktır.

Küme örnekleme:

Çalışılması düşünülen evrende doğal olarak oluşmuş veya farklı amaçlarla yapay olarak oluşturulmuş, kendi içinde belirli özellikler açısından benzerlikler gösteren değişik grupların olması durumunda kullanılır.

slide28

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

Amaçlı örnekleme yöntemleri, nitel araştırma geleneği içinde ortaya çıkmıştır. Nitel araştırmalarda, hangi yöntem seçilirse seçilsin, örneklem büyüklüğü nicel araştırmalardaki büyüklüğe ulaşamaz. Bir evrende olması olası çeşitlilik, zenginlik, farklılık ve aykırılıkları çalışmalarına dahil ederek bütüncül bir resim elde etmektir. Belirli bir evrene sağlam genellemeler yapmak değildir. Nitel araştırma çalışılan konuyu derinlemesine ve tüm olası ayrıntıları ile incelemeyi amaç edinmektedir.

slide29

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

Olasılık temelli örneklemetemsiliyeti sağlama yoluyla evrene geçerli genellemeler yapma konusunda önemli yararlar sağlarken, amaçlı örneklemezengin bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların derinlemesine çalışılmasına olanak vermektedir. Bu anlamda olgu ve olayların keşfedilmesinde ve açıklanmasında yararlı olur.

Amaçlı (yargısal) örneklemede araştırmacı kimlerin seçileceği konusunda kendi yargısını kullanır ve araştırmanın amacına en uygun olanları örnekleme alır.

slide30

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

Selçuk Ünv. Sosyal B. E. Dergisinde “Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırmaları İnceleme Yeterlikleri” konulu makale; Türkçe öğretmeni adaylarının bilimsel araştırmaları inceleme yeterlik düzeylerinin tespiti amaçlamıştır. Araştırma Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Türkçe öğretmeni adayı 48 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma betimsel bir araştırma olup, çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemiile belirlenmiştir. Araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarının bilimsel bir araştırma raporunun, başlık/yazar, özet, kaynaklar ve yazma/sunum ile ilgili boyutlarda yüksek düzeyde inceleme yapabildikleri görülürken, giriş, yöntem, bulgular ve sonuç/tartışma boyutlarda bu düzey daha düşük kalmıştır. Bu sonuçlar öğrencilerin bilimsel araştırmalarıdaha çok biçimsel yönüyle incelediklerini göstermektedir.

slide31

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

 • Amaçlı Örnekleme Yöntemleri (Purposivesampling)
 • Aşırı veya aykırı durum örneklemesi (extremeordeviantcasesampling)
 • Maksimum çeşitlilik örneklemesi (maximumvariationsampling)
 • Benzeşik örnekleme (homogeneoussampling)
 • Tipik durum örneklemesi (typicalcasesampling)
 • Kritik durum örneklemesi (ciriticalcasesampling)
 • Kartopu veya zincir örnekleme (snowballorchainsampling)
 • Ölçüt örnekleme (criterionsampling)
 • Doğrulayıcı veya yanlışlayıcı örnekleme (confirminganddisconfirmingcases)
 • Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi (conveniencesampling)
slide32

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

1.Aşırı veya aykırı durum örneklemesi:

Derin bir incelemeye tabi tutulabilecek sınırlı sayıda ancak aynı ölçüde de bilgi bakımından zengin durumların çalışılmasını öngören tekniktir. Burada önemli olan, aşırı veya aykırı durumlar normal durumlara göre daha zengin veri ortaya koyabilir ve araştırma problemini derinlemesine ve çok boyutlu bir biçimde anlamamıza yardımcı olabilir.

slide33

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

Ulusal düzeyde uygulanan yeni eğitim politikası araştırmasında okulların sorunları ve çözümleri ortak olacağından seçkisiz yöntemle bir örneklem oluşturulabilir. Evrenin geniş olması örneklem açısından sorunlar ortaya çıkaracaktır. Bunun yerine aynı iş, uygulama açısından çok iyi ve çok kötü performansa sahip birkaç okulun saptanması, derinlemesine durum çalışması yapılması bize, seçkisiz örneklemle oluşturulan bir dizi okul çalışmasından daha iyi, zengin ve ayrıntılı sonuçlar verebilir.

1.Aşırı veya aykırı durum örneklemesi:

slide34

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

Abant İ.B.Ünv. “İlköğretim Okullarında Disiplinin Sağlanması” bilimsel araştırmada “Aşırı veya aykırı durum örneklemesi tekniği kullanılmıştır; 12 öğretmen, 13 sınıftan öğrenci grubu ve 5 yönetici ile görüşmeler yapılmıştır. İki öğretmen bir buçuk ay gözlenmiştir. Gözlenen iki öğretmen için aşırı veya aykırı durum örneklemesi yöntemi seçilmiştir. İlköğretim 8. sınıfında disiplin sorunlarının yaşandığı, bu sorunlara öğrenci, öğretmen, yöneticiler, aile ve çevrenin çeşitli yönleriyle kaynaklık ettiği ve sorunların çözümünde belirtilen tüm öğelere görevler düştüğü sonucuna ulaşılmıştır.

slide35

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

2.Maksimum Çeşitlilik Örneklemesi:

Amaç göreli olarak küçük bir örneklem oluşturmak ve bu örneklemde çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmaktır. Maksimum örneklem oluşturmada amaç, çeşitlilik gösteren durumlar arasında herhangi ortak ya da paylaşılan olguların olup olmadığını bulmaya çalışmak ve bu çeşitliliğe göre problemin farklı boyutlarını ortaya koymaktır.

slide36

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

2.Maksimum Çeşitlilik Örneklemesi:

 • Bu yöntemin iki yararı;
 • Örnekleme dahil her durumun kendine özgü boyutlarının ayrıntılı bir biçimde tanımlanması,
 • Büyük ölçüde farklı özellik gösteren durumlar arasında ortaya çıkabilecek ortak temalar ve bunların değerinin ortaya çıkarılması.
slide37

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

2.Maksimum Çeşitlilik Örneklemesi:

 • Bu örnekleme yönteminde araştırmacı iki konuda dikkatli olmalıdır;
  • a) Amacı konusunda açık olmalıdır. Çünkü amaç çeşitlilik gösteren durumlar arasında ne tür ortaklıkların veya benzerliklerin var olduğunu bulmaktır.
  • b) Seçtiği problemle ilgili durumlar arasında çeşitlilik kaynaklarını olabildiğince ayrıntılı olarak belirlemeli ve örneklemine yansıtacağına karar vermelidir.
slide38

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

2.Maksimum Çeşitlilik Örneklemesi:

Mersin Ünv. Eğt. Fak. Dergisi’nde yer alan “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Sorunları” konulu araştırmada; Bu araştırmanın çalışma grubunu 2008-2009 öğretim yılında Türkiye’deki bir üniversitenin eğitim fakültesinde öğrenim gören 7 farklı ülkeden (Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Moğolistan, Yunanistan, Özbekistan ve Gürcistan) 15 yabancı uyruklu öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2008-2009 öğretim yılında Türkiye’deki bir üniversitenin eğitim fakültesinde öğrenim gören 85 yabancı uyruklu öğrenci oluşturmaktadır.

slide39

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

2.Maksimum Çeşitlilik Örneklemesi:

Araştırmada amaçsal örnekleme yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde temel amaç göreli olarak küçük bir örneklem oluşturmak ve bu örneklemde çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmaktır Çalışma sonucunda yabancı uyruklu öğrencilerin kendi kültürleriyle Türk kültürünün benzerlik göstermesi nedeniyle Türkiye’de önyargı ya da dışlanma ile karşılaşmadıkları belirlenmiştir.

slide40

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

3.Benzeşik (Homojen) Örnekleme

Maksimum çeşitlilik örneklemesinin tam tersidir. Amaç küçük, benzeşik bir örneklem oluşturma yoluyla belirgin bir alt-grubu tanımlamaktır.

Çukurova Ünv. “Bilişsel farkındalık stratejilerinin Türkçe dersine ilişkin tutum, okuduğunu anlama ve kalıcılığa etkisi” konulu doktora tezinde; Araştırma Hatay- Antakya merkez ilçede tanımlanan B.G . ve H.M. İlköğretim Okullarının 7. sınıflarındaki deney ve kontrol grupları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Örneklem, amaçlı örneklem yöntemlerinden benzeşik örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir.

slide41

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

3.Benzeşik (Homojen) Örnekleme

Çalışma evreninde belirlenen 8 okul da birbirine; başarı, sosyo-ekonomik düzey, tutum ve bilişsel farkındalık becerileri açısından en çok benzeyen iki denk grup deney ve kontrol grubu olarak tanımlanmıştır. Bilişsel farkındalık stratejisinin Türkçe dersinde; öğrencilerin bilişsel farkındalık becerilerini artırdığı, öğrencilerin okuduğunu anlama başarısını artırdığı, öğrencilerin derse ili_kin tutumlarını olumlu yönde artırdığı ve buna ek olarak bilişsel farkındalık becerileri ve okuduğunu anlama başarıları açısından kalıcılığı sağladığı söylenebilir.

slide42

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

4.Tipik Durum Örneklemesi

Araştırmacı yeni bir uygulamayı veya bir yeniliği tanıtmak istiyorsa, bu uygulamanın yapıldığı veya yeniliğin olduğu bir dizi durum arasından, en tipik bir veya birkaç tanesini saptayarak bunları çalışabilir. Örneğin; Ankara kent merkezinde 4+4+4 sistemine geçen okulların yaşadığı sorunları irdelemek ve tanıtmak isteyen bir araştırmacı, Ankara kent merkezinde bir veya birkaç tane tipik devlet okulunu (sosyo-ekonomik durumu ne üst ve ne alt, öğrenci ve öğretmen oranları kent ortalamasına yakın) seçerek çalışabilir.

slide43

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

4.Tipik Durum Örneklemesi

Amaç ortalama durumları çalışarak belirli bir alan hakkında fikir sahibi olmak veya yeterli bilgi sahibi olmayanları bilgilendirmektir. Tipik durumları seçerek genelleme yapmak değildir.

slide44

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

4.Tipik Durum Örneklemesi

Osmangazi Ünv.’nde yapılan bir “’Pis Yedili’ dizisinin analizi ve izleyen öğrencilere yansımaları” konulu araştırmada; “Pis Yedili” adlı okul dizisindeki öğretmen-öğrenci kimliklerinin analiz edilerek dizideki okul kuralları dışı davranışların ve suç unsurlarının çözümlenmesi amaçlanmıştır.

Elde edilen veriler doğrultusunda dizinin izleyici kitlesi üzerindeki etkilerinin ortaya konulması da çalışmanın bir diğer amacıdır. Araştırmada “Pis Yedili dizisinin analizi” kısmının çalışma grubunu ön incelemenin ardından tipik durum örneklemesi yöntemi ile şeçilmiş 9 bölüm oluşturmaktadır. “Dizinin öğrencilere yansıması” kısmının çalışma grubunu ise ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilmiş 10 ilköğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada analiz birimi olarak “Pis Yedili” dizisinin seçilmesinin nedeni, bir ilköğretim okulunda 210 kişiye uygulanılan bir ankette “Aşağıdaki dizilerden hangisini izlemeyi tercih ediyorsunuz?” sorusuna 128 öğrencinin “Pis Yedili” dizisini işaretlemesidir.

slide45

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

4.Tipik Durum Örneklemesi

Çalışma grubunu oluşturan dizi bölümleri ise yapılan ön incelemenin ardından “amaçlı örnekleme” tekniklerinden biri olan “tipik durum örneklemesi” ile seçilmiştir. Bu yöntemin seçilmesindeki neden ise incelenen konuyu en iyi yansıtacak elemanların seçimini öngörmesidir. Buna göre araştırmanın “Pis Yedili dizisini analiz etme” bölümü, diziden tipik durum örneklemesi yöntemiyle seçilen 9 bölüm üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada konu bütünlüğü sağlanabilmesi için 3’er bölümlük periyotlar halinde incelenen 1.,2.,3.,14.,15.,16.,26.,27.,28. bölümleri araştırma grubuna dahil edilmiştir. Araştırmamızın ikinci kısmı olan “Pis Yedili” dizisinin öğrencilere yansımasını çözümleyebilmek için ise diziyi takip eden öğrenciler arasında “ölçüt örnekleme” yöntemi kullanılarak 10 ilköğretim öğrencisi seçilmiştir. Bu örnekleme yöntemindeki temel anlayış önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün durumların çalışılmasıdır. Araştırmadaki ölçüt örneklemenin temelini oluşturan ölçüt ise, “Pis Yedili dizisini takip eden öğrenciler” olarak belirlenmiştir.

slide46

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

5.Kritik Durum Örneklemesi

Kritik bir durum veya durumların varlığına işaret eden en önemli gösterge “bu, burada oluyorsa, başka benzer durumlarda kesinlikle olur” ve “bu, burada olmuyorsa, başka benzer durumlarda kesinlikle olmaz” şeklinde bir ifadedir. Araştırmacı eğer problemi ile ilgili belirli sayıda durumu çalışacak derecede kaynaklara sahip değilse kritik durum örneklemesi daha çok işe yarayabilir. Galileo, yer çekimi çalışmalarında rastgele bir obje yerine kaz tüyünü seçmiştir. MEB’in çıkarttığı yeni aile birliği yönetmeliğini eğitim düzeyi yüksek veliler anlamakta güçlük çekiyorsa eğitim seviyesi düşük aileler kesinlikle anlayamayacaklardır.

slide47

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

5.Kritik Durum Örneklemesi

Çukurova Ünv.’nde yapılan “İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “BİR ÜLKE BİR BAYRAK” Ünitesindeki Kavramların Öğrenilmesinin bazı değişkenler açısından incelenmesi konulu araştırmada; Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu “kritik durum örneklemesi” yöntemiyle; Adana İli Seyhan İlçesindeki özel ve devlet okullarından seçilen dört ilköğretim okulu ve bu okullardaki 6. sınıfların 8 şubesi oluşturmuştur.

Çalışma grubunun akademik başarı açısından üst ve orta düzeyde olduğu kabul edilen okullardan seçilmesinin nedeni, araştırma kapsamında incelenen kavramları bu okullardaki öğrencilerin daha iyi öğrenmiş oldukları düşüncesi ve “ilgili kavramlar bu okullarda tam ve doğru olarak öğrenilememiş ise diğer okullarda da öğrenilememiştir” varsayımıdır.

slide48

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

6.Kartopu veya Zincir Örnekleme

Araştırmacının problemine ilişkin olarak zengin bilgi kaynağı olabilecek birey veya durumların saptanmasında özellikle etkili tekniktir. Süreç, “bu konuda en çok bilgi sahibi kimler olabilir?” sorusu ile başlar. Süreç ilerledikçe elde edilen isimler veya durumlar bir kartopu gibi büyüyerek devam eder ve belirli bir süre sonra belirli isimler hep öne çıkmaya başlar, araştırmacının görüşmesi gereken birey veya ilgilenmesi gereken durum sayısı azalmaya başlar.

slide49

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

6.Kartopu veya Zincir Örnekleme

İ.T.Ü.’nde yapılan “Göçmen Kimliği Açısından Boşnak Müzikleri:TRAKYA VE İSTANBUL ÖRNEĞİ” konulu doktora tezi’nde; Görüsme ve gözlem için evrenin oluşumunda “kartopu” tekniği ile örneklem oluşturma gerçekleştirilmiştir. Yukarıda adı geçen forumların dışında 2002 yılında kurulan 53 üyeli “bosnak@yahoogroups.com”,

2004 yılında kurulan 153 üyeli “Bosna sancak@yahoogroups.com” ve 2005 yılında kurulan 253 üyeli “bosnadayanisma@yahoogroups.com” isimli internet üzerindeki haberleşme gruplarından alana ulaşmak için yararlanılmıştır.

slide50

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

6.Kartopu veya Zincir Örnekleme

Görüşmeler 2005 ile 2007 yılları arasında yapılmakta iken, gözlemler 2008 yılına kadar uzatılmıştır. Türkiye’de yaygın olarak yerleşmiş Boşnaklar hakkında verilere daha derinlemesine ulaşabilmek için coğrafi olarak kısıtlama

yapılarak, Trakya’daki Boşnakların yoğunlukla yasadıkları yerleşim birimleri tespit edilmiş, İstanbul’da ise yine Boşnakların yoğun olarak yasadıkları Bayrampaşa ve Pendik ilçeleri araştırma evreni olarak belirlenmiştir. Araştırma evrenini oluşturan kaynak kişileri kartopu tekniği kullanılarak ulaşılmıştır.

slide51

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

7.Ölçüt Örnekleme

Önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün durumların çalışılmasıdır. Ölçüt araştırmacı tarafından oluşturulur ya da daha önceden hazırlanmış ölçütler listesi kullanılabilir. Örnek: Okulda 10 günden fazla devamsızlık yapan öğrenciler derinlemesine bir nitel çalışmanın örneklemi oluşturabilir.

slide52

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

7.Ölçüt Örnekleme

Giresin Ünv. Eğt. Fakültesinde yapılan “Yükseköğretimde Yeni Bakış Açılarıyla Birlikte Yeni Kurulan Üniversitelerden Beklenen İşlevler” konulu bir araştırmada; Yükseköğretimde yeni bakış açılarıyla birlikte yeni kurulan üniversitelerden (Giresun Üniversitesi Örneği) beklenen işlevlerin neler olduğunu yükseköğretim kurumlarının dış paydaşlarının (sivil toplum kuruluşları, siyasal partiler, yerel yöneticiler) görüşlerine dayanarak saptamaktır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem seçiminde ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme yöntemindeki temel anlayış önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan örneklem grubuyla çalışılmasıdır.

slide53

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

7.Ölçüt Örnekleme

Örneklem grubu oluşturulurken dikkate alınan ölçütler, yükseköğretim kurumlarının dış paydaşları olmuştur (sivil toplum kuruluşları, siyasal parti il başkanları, sendika il temsilcileri ve yerel yöneticiler). Bu doğrultuda 4 sivil toplum kuruluşu temsilcisi (Ziraat Odası Başkanı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı), 4 yerel yönetici (Vali, Vali Yardımcısı, Belediye Başkanı, Milli Eğitim Müdürü), 2 Sendika Temsilcisi (Eğitim Sen, Türk Eğitim Sen) ve 3 Siyasal parti il başkanı (AKP, CHP, MHP) olmak üzere 13 kişilik örneklem grubu oluşturulmuştur.

slide54

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

8.Doğrulayıcı veya Yanlışlayıcı Durum Örneklemesi

Bir nitel araştırmacının herhangi bir kavramsal çerçeve olmaksızın tamamen “tümevarımcı” (inductive) bir yöntemle, herhangi bir araştırma problemi üzerinde çalışmaya başladığında bir süre sonra çalıştığı konu ile ilgili belirli olguları ve temaları keşfetmeye başlayacaktır. Bulduğu sonuçların ne derece geçerli ve tutarlı olduğunu saptayabilmesi için, bu araştırmacının bulguları doğrulayıcı veya yanlışlayıcı ek durumlara ihtiyacı olacaktır.

slide55

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

8.Doğrulayıcı veya Yanlışlayıcı Durum Örneklemesi

Doğrulayıcı durumlar var olan sonuçlara zenginlik ve derinlik katan, geçerliliğini arttıran ek durumlardır. Örneğin, genel olarak öğrenci sayısı az sınıflarda öğrenmenin yüksek olduğu kanısının tersine kalabalık bir sınıfta okuyan öğrencilerin daha etkili öğrendiğini keşfeden bir araştırmacı, araştırma yaptığı sınıftan genelleme yaparsa araştırmanın sonuçları kalabalık sınıflarda okuyanların öğrenci sayısı az sınıflarda okuyanlara göre daha başarılı olacağı anlamına gelmez.

slide56

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

8.Doğrulayıcı veya Yanlışlayıcı Durum Örneklemesi

Balıkesir Üniversitesinde yapılan bir araştırmada; Çalışma grubu olarak Balıkesir Üniversitesi OFMA Eğitimi Matematik öğretmenliği 5. sınıf(N=43) öğrencileri seçilmiştir. 43 öğrenciden 21’i kız 22’si erkektir. Çalışmaya katılımda uygulanan programa ve etkinliklere devamlı bir katılım göz önüne alınmıştır. Çalışma grubu, örneklem olarak amaçlı örneklemdir. Amaçlı örneklem olarak doğrulayıcı veya yanlışlayıcı durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından keşfedilen temaların ne derece tutarlı ve geçerli olduğunu saptayabilmek için elde edilen bulguları doğrulayıcı veya yanlışlayıcı ek durumlara ihtiyaç olduğundan, bu durum örneklemesi tercih edilmiştir. Bu örneklemin amacı, inceleme altındaki soruları aydınlatacak bilgice zengin durumları seçmektir…”.

slide57

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

8.Doğrulayıcı veya Yanlışlayıcı Durum Örneklemesi

Doğrulayıcı durumlar, hazır olan temalara ve sonuçlara daha çok zenginlik ve derinlik katan durumlar olmuş ve elde edilen bulguların geçerliliğini ve güvenilirliğini arttırmıştır. Yanlışlayıcı durumlarda araştırma için aynı derece önemli olmuştur. Yanlışlayıcı durumlarla hazırda olan bulunmuş sonuçlara alternatif ve zıt açıklamaların getirilmesi sağlanmış ve elde edilen sonuç ve temaların hangi sınırlarda geçerli olduğu belirtilmiştir.

Doğrulayıcı ve yanlışlayıcı durum örneklemesiyle, bulunan sonuçlar literatürdeki benzer durumlarla desteklenerek sonuçların geçerliliğinin ve inandırıcılığının arttırılması amaçlanmıştır. Ayrıca farklı alanlarda açılımlar yapılarak ve literatürden farklı temalara da ulaşılarak araştırılan konuda derinlemesine sonuçların elde edilmesi sağlanmıştır.

slide58

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

9.Kolay Ulaşılabilir Durum Örneklemesi

Bu yöntem araştırmaya pratiklik ve hız kazandırır. Araştırmacı yakın olan ve erişilmesi kolay olan bir durumu seçer. Daha çok araştırmacının diğer örnekleme yöntemlerini kullanma olanağı bulamadığı durumlarda kullandığı yöntemdir. Dolayısıyla diğer yöntemlere göre geçerlilik ve güvenilirliği daha azdır. Kolay ulaşılabilen örneklemler göreli olarak daha az maliyetlidir. Nitel araştırmada maliyet ve ulaşılabilirlik, örneklem kararında dikkate alınması gereken etkenlerdir. Ancak araştırmanın daha nitelikli, bilgi bakımından zengin, daha iyi durumlara ulaşılabilen olmasına engel teşkil etmemelidir.

slide59

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

9.Kolay Ulaşılabilir Durum Örneklemesi

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yer alan “Birleştirilmiş Sınıflarda Karşılaşılan Sorunlar Ve Öğretmenlerin Bakış Açısından Olası Çözüm Önerileri (Kilis İli Örneği )” konulu araştırma makalesinde; Köy ilköğretim okullarında uygulanan birleştirilmiş sınıflar uygulamasında, birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunları saptayarak, birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin birleştirilmiş sınıf öğretimine ilişkin sorunlarını ve çözüm önerilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çözüm önerilerini belirlemek amacıyla nitel araştırma deseni uygulanmıştır.

slide60

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

9.Kolay Ulaşılabilir Durum Örneklemesi

Araştırmaya 2007–2008 öğretim yılında Kilis iline bağlı merkez köylerinde görev yapan 12 erkek öğretmen katılmıştır. Bu çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan bir yöntem olan kolay ulaşılabilir durum örneklem göreli olarak daha az maliyetlidir. Ayrıca, tanıdık bir örneklem üzerinde çalışma, bazı araştırmacılar için daha pratik ve kolay olarak algılanabilir. Bu araştırma yöntemi araştırmaya hız ve pratik kazandırır. Elde edilen bulgular bağlamında birleştirilmiş sınıflı okulların sayısının azaltılması için taşımalı okulların sayısının artırılması ve bu okulların öğretim tekniği ve şartlarına göre birleştirilmiş sınıflı okullar için özgün bir müfredat hazırlanması önerilmektedir.

slide61

Amaçlı Örnekleme Yöntemleri

(Nitel Gelenek)

Nitel araştırma, dünyanın sosyal yönü ile ilgilenen, araştırma problemlerini ya da fenomenleri kendi doğal ortamında çok metotlu olarak ele alan, çok yönlü veri elde etmeyi amaçlayan, amaç temelli örnekleme yöntemlerini kullanan, gözlem görüşme metotlarını yaygın olarak kullanan, araştırma problemine yorumlayıcı yaklaşımı benimseyen, insanların yargı, tutum, algılarını ortaya koyan ve böylece konuyu derinlemesine incelemeyi sağlayan bir yöntemdir.

rneklem hatas
Örneklem Hatası
 • Birçok araştırmacı araştırmasının amaç ve yöntemini belirledikten sonra, araştırmayı kaç kişi üzerinde yürütmeliyim ki araştırmam kabul görsün veya daha bilimsel olsun? Sorusu’nu sormaktadır.
 • Bu soru birçok durumda araştırmacılar arasında tartışma konusu olmakta ve araştırmacıların bilimsel bilgiye bakış açıları ile değişim gösterebilmektedir.
 • Eğitim araştırmalarında örneklem seçiminde en çok yapılan hataların başında araştırmacının yakın çevresinde hangisi mümkün ise ve kolaysa çalışmasını on göre yönlendirmesidir. Burada örneklem hatası diye bir kavram sürekli gündeme gelmektedir.
rneklem hatas1
Örneklem Hatası
 • Örneklem hatası demek genellemesi düşünülen evrenin sahip olduğu özelliklerle, seçilen örneklemin sahip olduğu özellikler arasındaki farklılığın fazla olmasıdır. Yani temsili gücünün oldukça az olmasıdır.
 • Örneklem alınan ve alınmayan birimlerin ortaya çıkardıkları şansa bağlı toplam hata miktarıdır. Bu miktarı gösteren ölçüt ‘standart hata’dır.
rneklem b y kl
Örneklem Büyüklüğü
 • Örneklemin uygun ve yeterli olmaması araştırmanın iç ve dış geçerliliğini doğrudan tehdit eden bir etkendir. Nicel araştırmada araştırma deseni ve veri üzerinde yapılacak sayısal analizler örneklem büyüklüğünü belirlemede önemli bir rol oynar.
 • Nitel araştırmada örneklem büyüklüğünü belirlemede dikkate alınması gereken birkaç ilke vardır:
 • Araştırmanın odağı,
 • Veri miktarı,
 • Kuramsal örnekleme
kaynak a
KAYNAKÇA
 • Aksoy, Hasan Hüseyin Örneklem Seçimi ve Hesaplaması, Ankara, 2006.
 • Aydın, Serhat, Nitel Araştırma Yöntemleri, 2008.
 • Aydın, Bahri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, “İlköğretim Okullarında Sınıf Disiplinin Sağlanması” Doktora Tezi, Bolu, Mart, 2001.
 • Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Cevizci, A. Eğitim Sözlüğü, Say Yayınları, 2010. ss.41/42.
 • Çömlekçi, Necla. İstatistik. Bilim Teknik Yayınevi,1985.
 • Doğan, O., Çukurova Üniversitesi S.B.E., “İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi “BİR ÜLKE BİR BAYRAK” Ünitesindeki Kavramların Öğrenilmesinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Adana, 2007.
 • Ergin, Dr. Demirali Yaşar, Örnekleme, M.Ü. Atatürk E.Fakültesi E.B.Dergisi, Sayı;3, İstanbul, 1991.
 • Gaye, Lesley Taylor. “WOMEN'S EXPERIENCE OF ABORTION A QUALITATIVE STUDY”, RhodesUniversity, East London
 • Gelen, İ., Çukurova Üniversitesi, “Bilişsel Farkındalık Stratejilerinin Türkçe Dersine İlişkin Tutum, Okuduğunu Anlama ve Kalıcılığa Etkisi, Doktora Tezi, Adana, 2003.
kaynak a1
KAYNAKÇA
 • Karasar, Niyazi, Araştırmada Rapor Hazırlama. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 15. Baskı, 2009.
 • Karasar, N. Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler, Ankara, 2005.
 • Kandemir, M.A., “OFMA Matematik Eğitimi” Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir, 2006.
 • Kıroğlu, K., Kesten, A., Elma, C., Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, Aralık 2010, ss.26-39.
 • Kurtişoğlu, F.Belma, “Göçmen Kimliği Açısından Boşnak Müzikleri: Trakya ve İstanbul Örneği” İ.T.Ü. S.B.E İstanbul, 2008.
 • Özdem, G., Sarı E., “Yükseköğretimde Yeni Bakış Açılarıyla Birlikte Yeni Kurulan Üniversitelerden Beklenen İşlevler”, Mart 2008.
 • Sumak, M. Semih, A, Gören Sumak, E., Gelebek, M.S, Gaziantep Ünv. Sosyal Bilimler Dergisi, 2011.
 • Yeşil, Rüştü, “Nicel ve nitel araştırma yöntemleri.” Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (Ed: Remzi Y. Kıncal) Nobel Yayın Dağıtım, Ankara: 2010.
 • Yıldırım, A. Ve Şimşek, H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2004.
ek b lg
EK BİLGİ
 • Araştırmanın Odağı: Araştırma bazen bir veya birkaç durumun aynı anda çalışılmasına bazen de belirli özellikleri taşıyan bir grubun tek başına çalışılmasına odaklanabilir. Yılın öğretmeni seçilen bir öğretmenin uyguladığı öğretimi farklı açılardan inceleyen bir araştırmanın tek bir duruma odaklanması yeterli iken, öğretmenlerin oluşturdukları öğrenme-öğretme süreçlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesini amaçlayan başka bir araştırma farklı özelliğe sahip üç öğretmen örnekleme dahil edilebilir.
ek b lg1
EK BİLGİ

2.Veri miktarı: Toplanacak verinin derinliği ve genişliği ile ilgilidir, örneklem ile ters orantılıdır. Araştırmaya katılanlardan toplanacak verinin miktarı arttıkça örnekleme dahil edilmesi gereken bireylerin sayısı azalmaktadır. Bazen tek bir bireyle yapılan bir araştırmanın verileri, bir başka araştırmada 20 bireyden toplanan verilerden çok daha fazla olabilir.

ek b lg2
EK BİLGİ

3.Kuramsal örnekleme: Kuram oluşturma stratejisi ile yapılan araştırmalarda kullanılır. Araştırma sorusunun yanıtı olabilecek kavramların ve süreçlerin tekrar etmeye başladığı aşama (doyum noktası)’ya kadar veri toplamaya devam edilir. Genellikle önceden belirli sınırlarla örneklem oluşturmaya olanak verebilecek güçlü bir kuramsal çerçevenin zayıf olduğu durumlarda uygun olabilir.

slide70

SABIRLA

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN

TEŞEKKÜRLER