MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg . č.: CZ.1.07 /1.4.00/21.2389 - PowerPoint PPT Presentation

oleg
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg . č.: CZ.1.07 /1.4.00/21.2389 PowerPoint Presentation
Download Presentation
MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg . č.: CZ.1.07 /1.4.00/21.2389

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation
104 Views
Download Presentation

MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg . č.: CZ.1.07 /1.4.00/21.2389

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Mezopotámie DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_Bk_03-07_D-6 autor Markéta Bokorová vzdělávací oblast: předmět: ročník: Člověk a společnost Dějepis 6. ZŠ Šlapanice 2012 – 2013

 2. Mezopotámie

 3. Mezopotámie • Starověký stát v JZ Asii, který vznikl mezi řekami Eufrat a Tigris(současné státy Irák, Sýrie). • Toto území už známe z pravěku jako oblast tzv. „úrodného půlměsíce“, kde se vyvinulo zemědělství. • V Mezopotámii existovalo několik říší: Sumerská, Akkadská, Babylonská, Asyrská

 4. Mezopotámie – červený puntík


 5. Kultura v Mezopotámii • Využívali říční záplavy a stavěli zavlažovací zařízení. • Vymysleli číslice a klínové písmo. Zapisovalo se na vlhké hliněné destičky seříznutým rákosem (vpichy mají tvar klínu). Úkol: Nakreslete si ke klínovému písmu jeden řádek jako ukázku.

 6. Kultura v Mezopotámii • Počátky astronomie, geometrie, první kalendář (12 měsíců), výborní stavitelé – stavby zikkuraty (stupňovité věže sloužící jako svatyně). Úkol: Nakresli zikkurat. • Vznikla první literární památka – Epos o Gilgamešovi(nesmrtelnost člověka spočívá v jeho skutcích).

 7. Významní panovníci • Chammurapi Sepsal první zákoník (byl vytesán do kamene), kde platilo pravidlo „oko za oko, zub za zub“. • Nabukadnezar II. Za něj nastal největší rozkvět říše. Nechal postavit pro svou ženu Semiramidiny zahrady. Známá města: Ur, Uruk, Lagaš, Babylon, Aššur

 8. Chammurapiho zákoník

 9. Významné stavby Mezopotámie • Ištařina brána v Babylonu (muzeum Berlín) • Babylónská věž (biblický mýtus) – neexistuje • Semiramidiny zahrady (div světa) – neexistují • zikkurat v Uru

 10. Ištařina brána

 11. Babylónská věž

 12. Semiramidiny zahrady

 13. zikkurat v Uru

 14. Test na závěr 1. Která řeka nepatří k Mezopotámii? • Indus • Eufrat • Tigris 2. Který stát dnes není na území bývalé Mezopotámie? • Irák • Albánie • Sýrie 3. Co se vyvinulo v Mezopotámii? • řemeslo • zemědělství • tkalcovství

 15. Test na závěr 4. Jaké písmo měli v Mezopotámii? • hieroglyfy • klínové • obrázkové 5. Na co psali? • papír • pergamen • hliněné destičky 6. Jak se jmenují stupňovité stavby v Mezopotámii? • pyramidy • zikkuraty • katakomby

 16. Test na závěr 7. Jak se jmenoval panovník, který vydal první zákoník? • Nabukadnezar II. • Chammurapi • Gilgameš 8. Co to znamená „oko za oko, zub za zub“? • pravidlo směnného obchodu • odplata za špatný čin • starověká dětská hra 9. Která památka ještě dnes stojí na území bývalé Mezopotámie? • zikkurat v Uru • Semiramidiny zahrady • Ištařina brána

 17. Zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Babylonlion.JPGdetail Ištařiny brány AUTOR NEUVEDEN. Wikipedie.cz [online]. [cit. 27.1.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Babylonlion.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Gate_of_Nimrud_(Metropolitan_Museum).jpgNimrudova brána ROSEMANIOS. Wikipedie.cz [online]. [cit. 27.1.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/The_Gate_of_Nimrud_%28Metropolitan_Museum%29.jpg Mandelová, H. a kol. Pravěk Starověk Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie Praha a.s. Praha. 1995. str. 20 mapa starověkých států http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cuneiform_script.jpgklínové písmo CHRISO. Wikipedia.cz [online]. [cit. 26.1.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Cuneiform_script.jpg http://myty.info/image/2007080004/zikkurat.jpgzikkurat (kresba) AUTOR NEUVEDEN. http://myty.info [online]. [cit. 26.1.2013]. Dostupný na WWW: http://myty.info/image/2007080004/zikkurat.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Code-de-Hammurabi-1.jpgChammurapihozákoník RAMA. Wikipedia.cz [online]. [cit. 26.1.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Code-de-Hammurabi-1.jpg

 18. Zdroje http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Code-de-Hammurabi-2.jpgChammurapiho zákoník (detail) RAMA. Wikipedia.cz [online]. [cit. 26.1.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Code-de-Hammurabi-2.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Pergamonmuseum_Ishtartor_06.jpgIštařina brána AUTORT NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 26.1.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Pergamonmuseum_Ishtartor_06.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pieter_Bruegel_the_Elder_-_The_Tower_of_Babel_(Vienna)_-_Google_Art_Project_-_edited.jpgBabylónská věž AUTORT NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 26.1.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Pieter_Bruegel_the_Elder_-_The_Tower_of_Babel_%28Vienna%29_-_Google_Art_Project_-_edited.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Ogrody_semiramidy.jpgSemiramidiny zahrady AUTORT NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 26.1.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Ogrody_semiramidy.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Ancient_ziggurat_at_Ali_Air_Base_Iraq_2005.jpgzikkurat v Uru HARDNFAST. Wikipedia.en [online]. [cit. 26.1.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Ancient_ziggurat_at_Ali_Air_Base_Iraq_2005

 19. Informace pro učitele • Prezentace slouží ke 2 vyučovacím hodinám o Mezopotámii. • Propiska dole vpravo je symbol pro zápis. Ostatní slouží jen jako doplňková informace. • Prezentace obsahuje test na ověření učiva. • Prezentace obsahuje na závěr doplňovací zápis pro zohledňované žáky.

 20. Zápis pro zohledňované Mezopotámie Starověký stát v JZ Asii, který vznikl mezi řekami ______________a ___________ (současné státy Irák, Sýrie). Toto území už známe z pravěku jako oblast tzv. „úrodného půlměsíce“, kde ____________________________________________. V Mezopotámii existovalo několik říší: Sumerská, Akkadská, Babylonská, Asyrská. Kultura v Mezopotámii Využívali říční záplavy a stavěli ___________________________________. Vymysleli _____________ a _____________________________________. Zapisovalo se na vlhké __________________________ _______________________________________________________________ (vpichy mají tvar klínu). Počátky astronomie, geometrie, první kalendář (12 měsíců), výborní stavitelé – stavby ____________________ (stupňovité věže sloužící jako svatyně). Vznikla první literární památka – _______________________________________(nesmrtelnost člověka spočívá v jeho skutcích). Významní panovníci • ________________________ Sepsal první ____________________(byl vytesán do kamene), kde platilo pravidlo „oko za oko, zub za zub“.   • ________________________ Za něj nastal největší rozkvět říše. Nechal postavit pro svou ženu _______________________________________. Známá města: Ur, Uruk, Lagaš, Babylon, Aššur Významné stavby Mezopotámie • Ištařina brána v Babylonu • Babylónská věž (biblický mýtus) – neexistuje • Semiramidiny zahrady (div světa) – neexistují • zikkurat v Uru