Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Asie - povrch PowerPoint Presentation
Download Presentation
Asie - povrch

Asie - povrch

722 Views Download Presentation
Download Presentation

Asie - povrch

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Asie - povrch Mgr. Vít Šťastný Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace Číslo šablony: Ročník: VIII. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Byl uskutečněn z prostředků grantového projektu OPVK.

 2. Škola: Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3452 Název projektu: Kvalita, interaktivita a kreativita (KIK) Název šablony: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název výukového materiálu:Asie - povrch Autor výukového materiálu: Mgr. Vít Šťastný Datum (období), ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: 3. 5. 2012 Stupeň a typ vzdělávání:základní vzdělávání – druhý stupeň – 2. období Vzdělávací obor a tematický okruh:Zeměpis, Regiony světa Ročník, pro který je výukový materiál určen: VIII. Druh učebního materiálu:prezentace Anotace:Materiál je určen k seznámení se základními geografickými objekty ve světadílu Asie. Žákům pomůže s procvičením orientace na mapě Asie a s vymezením asijského regionu na mapě světa. Klíčová slova: Asie, Kaspické moře, Indický oceán Druh interaktivity: kombinovaná

 3. Nachystejte si v atlasech mapu Asie, pracovní listy a jdeme pracovat Tak tu máme další hodinu zeměpisu. Ahoj 

 4. Nejprve se ale budu vyptávat. Otázka první zní: „Která řeka je v Asii nejdelší?“ A) Eufrat B) Chang Jiang C) Brahmaputra

 5. Otázka druhá zní: „Které dvě známé asijské řeky pramení v Turecku?“ A) Ob a Jenisej B) Irtyš a Amur C) Eufrat a Tigris

 6. Otázka číslo tři: „Které dvě velké řeky se stékají v Bangladéši a ústí do Bengálského zálivu?“ A) Eufrat a Tigris B) Huang He a Chang Jiang C) Brahmaputra a Ganga

 7. Otázka č.4: „Která z asijských řek se označuje jako Žlutá řeka?“ A) Chang Jiang B) Huang He C) Indus

 8. A nyní si do mapy doplníme další významné vodní plochy. Nejhlubším místem na Zemi je jezero na Sibiři: Nejrychleji zmenšujícím se jezerem je: Největším jezerem v Asii je: Nejznámější vodní nádrž je v Číně: Tři soutěsky j. Bajkal Kaspické moře Aralské jezero

 9. A ještě si doplníme moře a oceány. Severní ledový oceán Moře Laptěvů Japonské m. Indický oceán Ochotské moře Tichý oceán Rudé moře Japonské m. Severní ledový oceán Žluté moře Rudé moře Tichý oceán Arabské moře Jihočínské moře Arabské moře Žluté moře Jihočínské moře Moře Laptěvů Indický oceán Ochotské moře

 10. Metodický postup: Po spuštění prezentace vyučující spouští animace jednotlivých snímků, přičemž aktivizuje žáky otázkami, jejichž řešení postupně nabíhá. Jako příloha k prezentaci slouží slepá mapa Asie, do které žáci zapisují nové geografické údaje. Samozřejmostí je využití atlasů, v nichž žáci nejprve jednotlivé objekty vyhledávají.

 11. Zdroje: Snímek č.8,9 – Asia physical map [online]. [cit. 2012-05-01]. Dostupné z: http://geology.com/world/asia.jpg 00434403.wmf: smajlík [online]. [cit. 2012-05-01]. Dostupný pod licencí Microsoft office 2007 na www: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?ex=2&qu=00434403.wmf#mt:0