MADDEYİ TANIYALIM - PowerPoint PPT Presentation

maddey taniyalim n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MADDEYİ TANIYALIM PowerPoint Presentation
Download Presentation
MADDEYİ TANIYALIM

play fullscreen
1 / 32
MADDEYİ TANIYALIM
410 Views
Download Presentation
brita
Download Presentation

MADDEYİ TANIYALIM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MADDEYİ TANIYALIM

 2. MADDEYİ TANIYALIM • MADDE • CİSİM • MALZEME • EŞYA

 3. MADDEYİ TANIYALIM MADDE Belli bir hacmi ve kütlesi olan her varlık bir maddedir.Taş, toprak, ağaç, metal, cam, plastik, kağıt, kum gibi varlıklar birer maddedir.

 4. MADDEYİ TANIYALIM CİSİM Maddenin biçimlendirilmiş şekline cisim denir.Bardak, silgi, kalem, kitap, bıçak, oyuncak, masa, ampul çeşitli maddelerden yapılmış cisimlerdir.

 5. MADDEYİ TANIYALIM MALZEME Bir yada birkaç tanesini bir araya getirdiğimiz ve bir tüketim maddesine dönüştürdüğümüz maddeler malzemeleri oluştururlar.Un, tuz, su, maya gibi maddeler ekmeği oluşturan; kereste, çivi, tutkal gibi maddeler masayı oluşturan; çimento, kum, su gibi maddeler betonu oluşturan malzemelerdir.

 6. MADDEYİ TANIYALIM EŞYA Evlerimizde, okulumuzda ve daha bir çok yerde kullandığımız koltuk , halı, sandalye, çanta, kalem, silgi, ayakkabı, gömlek gibi cisimler birer eşyadır.

 7. MADDEYİ TANIYALIM ALET Maddeleri şekillendirmek, bir el işini yada onarımı gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış cisimlere alet denir.Pense, tornavida, çekiç, tığ, oklava, kepçe birer alettir

 8. MADDEYİ TANIYALIM MADDELERİN ÖZELLİKLERİ Maddeler yapılarına göre bazı özellikler gösterirler.Mıknatıslık, suda batma yada yüzme özelliği maddelerin bu özelliklerindendir.

 9. MADDEYİ TANIYALIM MIKNATISA ÇEKİLME Mıknatıs demir, kobalt, nikelden yapılan maddeleri kendine çeker. Bu tür maddelerden yapılan çivi, toplu iğne, ataç raptiye gibi maddeler mıknatıs tarafından çekilirler.

 10. MADDEYİ TANIYALIM Ağaç, cam, alüminyum, kauçuk gibi maddeler mıknatıs tarafından çekilmezler. Mıknatıs demir dürü maddeleri çeker.

 11. MADDEYİ TANIYALIM SUYU ÇEKME-ÇEKMEME ÖZELİĞİ Bazı maddelerin su gibi sıvı maddeleri emme özelliği vardır. Bu durum maddelerin gözenekli bir yapıya sahip olmasından kaynaklanır. Sünger, el bezi, kağıt peçete yada kağıt havlu gibi cisimler suyu emerken, plastik mermer, seramik, cam, tahta, metal cisimler suyu emmezler. Elbezi suyu çeker

 12. MADDEYİ TANIYALIM SUDA BATMA-YÜZME ÖZELLİĞİ Maddelerin bazıları suda batmaz ve su üzerinde yüzerler. Şişe mantarı, plastik köpük, kağıt, tahta gibi maddeler suda batmazlar. Metal para, silgi, taş, seramik ve cam parçaları suda batarlar. Şişe mantarı suda yüzerken metal para batar.

 13. MADDEYİ TANIYALIM MADDEYİ NİTELEYEN ÖZELLİKLER Çevremizde insanlar, hayvanlar, dağlar, ağaçlar, taşıtlar, eveler, taş, toprak gibi milyonlarca sayıda canlı yada cansız varlık görürüz.Canlı yada cansız olsun tüm bu varlıklar birer maddedir.

 14. MADDEYİ TANIYALIM İşinde bulunduğumuz evremde hacmi ve kütlesi bulunan her varlık bir maddedir . Maddeleri ve maddelerden yapılmış cisimlerin özelliklerinin duyu organlarımızla algılıya biliriz.

 15. MADDEYİ TANIYALIM Duyu organlarımızla aldığımız maddeleri ; • saydamlık- opaklık-matlık • sertlik- yumuşaklık • esneklik- berklik • salamlık- kırılganlık gibi özellikleriyle niteleriz.

 16. MADDEYİ TANIYALIM SAYDAMLIK OPAKLIK Işığı geçiren maddelere saydam, ışığı geçirmeyen maddelere opak maddeler denir. Cam, su, bazı plastik maddeler, hava saydam maddelerdendir. Tahta, demir, kitap, duvar, çelik tencere gibi maddeler ise opak tır.

 17. MADDEYİ TANIYALIM Bazı badeler ise ışığı tam olarak geçirmezler.Bu tür maddelere yarı saydam maddeler denir.Buzlucam, defter yaprağı, şeffaf poşetler, ışıklandırmada kullanılan kapaklar yarı saydam maddelere birer örnektir.

 18. MADDEYİ TANIYALIM PARLAKLIK-MATLIK Altın, gümüş, çelik çaydanlık, mermer, cilalı mobilya gibi cisimler parlak; halı yazı tahtası, silgi, kumaş gibi cisimler mat tır.

 19. MADDEYİ TANIYALIM SERTLİK-YUMUŞAKLIK Çevremizde gördüğümüz ve kullandığımız madde yada cisimlerin bazıları sert, bazıları yumuşaktır. Taş, demir, tahta gibi cisimler sert, hamut, sünger, pamuk, lastik gibi cisimler yumuşaktır

 20. MADDEYİ TANIYALIM ESNEKLİK-BERKLİK Lastik gibi maddelere kuvvet uygulayarak şekilden şekle sokabiliriz. Ancak esnek maddeler kuvvetin etkisi kalktığında eski şekillerine döner. Bu tür maddelere esnek maddeler denir.

 21. MADDEYİ TANIYALIM Sünger, paket lastiği gibi maddeler esnektir.Esnemeyen maddelere berk maddeler denir.Kurşun kalem, mermer vazo, cam sürahi gibi berk maddeler esnetildiği zaman kırılırlar.

 22. MADDEYİ TANIYALIM MADDENİN HALLERİ Doğada maddeler ; • Katı • Sıvı • Gaz olmak üzere 3 halde bulunurlar

 23. MADDEYİ TANIYALIM KATI MADDELER Belirli bir şekli ve hacmi olan maddelere katı maddeler denir. Dışarıdan bir etki olmadıkça katı maddelerin şekli ve hacmi değişmez. Taş, tuğla, tahta, silgi, kaşık, çatal, kitap, masa, televizyon gibi madde ve cisimler katı maddelerdendir.

 24. MADDEYİ TANIYALIM SIVI MADDELER Kullandığımız su, akarsular, göller, denizler, sıvı yağlar, meyve suları, süt, benzin, sirke gibi maddeler sıvı maddelerdir. Sıvı maddelerin belli bir şekli yoktur. Bu nedenle konuldukları kabın şeklini alırlar.

 25. MADDEYİ TANIYALIM SIVI MADDELER Hacimleri bellidir. Ancak ısı etkisiyle hacimleri değişebilir. Sıvı maddeler akışkanlık özelliğine sahiptir.

 26. MADDEYİ TANIYALIM SIVI MADDELER Sıvı olmadıkları halde sıvı gibi akan maddelerde vardır.Toz şeker, tuz un, toz deterjan, ince kum gibi maddeler konuldukları kabın şeklini alırlar.

 27. MADDEYİ TANIYALIM Bir kaptan başka bir kaba sıvı gibi aktarıla bilirler. Bu tür maddelerin sıvı gibi görünmelerinin nedeni çok küçük taneciklerden oluşmalarıdır.

 28. MADDEYİ TANIYALIM GAZ MADDELER Soluduğumuz hava, yakıt olarak kullandığımız doğal gaz ve likit petrol gazı ( LPG), kolonyanın, parfümün, soğanın kokusu, su buharı gaz halindeki maddelerdendir. Gaz maddelerin belirli bir hacmi yoktur.

 29. MADDEYİ TANIYALIM Gaz maddeler bulundukları kabı ve ortamı tamamen doldururlar.Diğer bir özelliği de sıkıştırıla bilmeleridir. Örneğin araba lastiklerinin, topların içinde sıkıştırılmış hava bulunmaktır.

 30. MADDEYİ TANIYALIM • Makas, cetvel, silgi, kalem, kalem tıraş katı maddelerdir. • Su, sıvı yağ , sirke, süt sıvı maddedir.hava gaz maddelerden oluşmuş bir karışımdır

 31. MADDEYİ TANIYALIM • Şeker, tuz ve çay gibi maddeler sıvı maddeler gibi akışkandırlar.

 32. MADDEYİ TANIYALIM • Yakıt olarak kullandığımız mutfak gazının sıkıştırılarak sıvı haline getirildiği, havayla temas ettiğinde tekrar gaz haline geddiğini BİLİYORMUYDUNUZ?