Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maddeyi Tanıyalım PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maddeyi Tanıyalım

Maddeyi Tanıyalım

216 Views Download Presentation
Download Presentation

Maddeyi Tanıyalım

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Maddeyi Tanıyalım

 2. Karışımlar ayrılabilir mi? • SÜZME VE YÜZDÜRME YÖNTEMİ: • SÜZME : • SIVILAR İÇİNDE ÇÖZÜNEMEYEN KATILAR İÇİN KULLANILIR. • DEMLENMİŞ ÇAYDA TANELERİ AYIRMAK İÇİN KULLANILIR.YOĞURTLA SUYUN BİRBİRİNDEN AYRILMASI İÇİN BU YÖNTEM KULLANILIR.

 3. Karışımlar ayrılabilir mi? • YÜZDÜRME: • BİRİBİRİ İÇİNE KARIŞMIŞ VE SUDA ÇÖZÜNEMEYEN İKİ KATI MADDE YÜZDÜRME YÖNTEMİ İLE AYRIŞTIRILABİLİR.

 4. Karışımlar ayrılabilir mi? • MIKNATISLA AYIRMA • MIKNATIS DEMİR NİKEL VE KOBALT GİBİ MADDELERİ ÇEKER. • KARIŞIMI OLUŞTURAN MADDELER MIKNATIS TARAFINDAN ÇEKİLİYOR SABU YÖNTEMİ KULLANIRIZ.

 5. Karışımlar ayrılabilir mi? • BUHARLAŞTIRMA YÖNTEMİ: • BU YÖNTEM, SUYUN İÇİNDE ÇÖZÜNEN KATI MADDELERİ AYIRMAK İÇİN SUYUN KARIŞIMDAN UZAKLAŞMASIDIR. • KATI MADDE SU İÇERİSİNDE ÇÖZÜNDÜĞÜ İÇİN SÜZME YÖNTEMİ KULLANMAYIZ. • TUZLU SUYU BİRBİRİNDEN AYIRMAK İÇİN TUZLU SU ISITILIR SU BUHARLAŞIR TUZ KALI SU SOĞUTULUP TEKRAR KULLANILIR HALE GETİRİLİR. BUNA DAMITMA ADI DA VERİLİR.

 6. Karışımlar ayrılabilir mi? • TUZ GÖLÜNDEN TUZ ELDE EDİLMESİ, ŞEKER PANCARINDAN ŞEKER ELDE EDİLMESİ VE DENİZ SUYUNDAN İÇME SUYU ELDE DİLMESİ BU YÖNTEMLE OLUR.

 7. Karışımlar ayrılabilir mi? Elektriklenme ile Ayrıştırma Elektriklenen maddeler hafif bazı maddeleri çekerler Kırmızı pul biber ve yemek tuzu karışımına elektrik yüklü ebonit çubuk yaklaştırıldığında çubuğun pul biberleri çektiği gözlenir Pul biber yemek tuzundan bu metotla ayrıştırılmış olur

 8. Karışımlar ayrılabilir mi? Hâl Değiştirme Sıcaklıkları Farkı ile Ayrıştırma Maddelerin erime kaynama sıcaklıkları gibi, hal değiştirme sıcaklıklarının ayırt edici bir özellikleri olduğunu biliyoruz Maddelerin bu özelliklerinin farklı oluşundan yararlanarak karışımları bileşenlerine ayırabiliriz Suda çözünen katı bir madde, suyun buharlaşması ile saf olarak elde edilebilir

 9. Karışımlar ayrılabilir mi? ÇÖZÜNÜRLÜK FARKI İLE AYRIŞTIRMA ÇÖZÜNÜRLÜK FARKI İLE AYRIŞTIRMA çözünürlüğün, maddeler için ayırt edici bir özellik olduğunu biliyoruz maddelerin çözünürlüklerinin farklı olmasından yararlanarak karışımları bileşenlerine ayırabiliriz.Örneğin,salamura peynirinden suda bekletildiğinde,tuz suda çözünerek peynirden ayrılmış olur.Karışımda bulunan maddelerden biri çözücüde çözünüyor,diğeri çözünmüyorsa bu yöntemi uygulayabiliriz

 10. Karışımlar ayrılabilir mi? Her maddenin sudaki çözünürlükleri farklıdır Kükürt–bakır sülfat karışımın ayrılması Kükürt–bakır sülfat karışımı suya atıldığında bakır sülfat çözünür, kükürt çözünmeden su üzerinde kalır Çözelti süzgeç kâğıdından süzülürse kükürt ayrılır Süzgeç kâğıdından geçen bakır sülfat çözeltisi ısıtılarak suyu buharlaştırılır ve bakır sülfat elde edilir Böylece kükürt ve bakır sülfat ayrıştırılmış olur

 11. Karışımlar ayrılabilir mi?

 12. Karışımlar ayrılabilir mi?