fullst ndiga guiden f r att k pa sommard ck n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fullständiga guiden för att köpa sommardäck PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fullständiga guiden för att köpa sommardäck

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Fullständiga guiden för att köpa sommardäck - PowerPoint PPT Presentation


  • 3 Views
  • Uploaded on

Är du intresserad av att köpa sommardäck för ditt fordon? Om du är, kan du vara säker på att du är på väg att göra något bra eftersom sommardäck är utformade för att ge bästa fäste på

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Fullständiga guiden för att köpa sommardäck


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fullst ndiga guiden f r att k pa sommard ck 1
Fullständigaguidenförattköpasommardäck

Är du intresseradavattköpasommardäckfördittfordon? Om du är, kan du varasäkerpåatt du ärpåvägattgöranågot bra eftersomsommardäckärutformadeförattgebästafästepåtorrasommarvägar. Om orten du kommerifrån, inteharvinterväder, kan du användasommardäckenhelaåretutan vid någontidpunktbehövabytadem. Om detblirförvarmtuteellerbörjar regna hårt, kommersommardäckenfortfarandeattkunna ha bra grepppåvägen.

fullst ndiga guiden f r att k pa sommard ck 2
Fullständigaguidenförattköpasommardäck

Nu när du förstårvarförsommardäckär bra under de varmaremånaderna, behöver du vetavad du ska göranär du letarefterdetbästasommardäcket. Förstochfrämstmåste du kontrollerastorlekenpådinaaktuellabildäck. Dettahjälper dig attköparättstorlekpådäcken till dittfordon. Däckensstorlekangesvanligenpådäcksidanidetta format: P265 / 70R16. Du kanocksåhitta information om storlekenpådittfordonsdäckpådörrkarmenelleribruksanvisningen.

fullst ndiga guiden f r att k pa sommard ck 3
Fullständigaguidenförattköpasommardäck

Enannangrej du börgöranär du letarefterdetbästasommardäcketärattbestämmaåldernför de däck du villköpa. Oavsett om du villköpanyaellerbegagnadedäck, såbetyderåldermycket. Däckförsämrasnaturligtövertiden, ochförsämringenkanskesnabbare om du kommerfrånhetaklimat. Dagenattettdäcktillverkasnoterassomettfyrsiffrigtalsomföljerenbokstavsföljdsombörjar med enpunkt, följtavveckanoch sedan ettårsomtillverkats. Till exempelskullenumret 5008 innebäraattdäckettillverkades under den 50: e veckanav 2008.

fullst ndiga guiden f r att k pa sommard ck 4
Fullständigaguidenförattköpasommardäck

Betalainteförsommardäckutanattförst ta redapå om de hargaranti. Om däcketskadaseller slits uttidigtmåste du vetavadsomhänder. Men innan du köpersommardäckbaseratpågarantiärdetviktigtatt du läserdetfinstilta. Sannolikhetenäratt du intefårettnyttdäck gratis, bara förattdäcket du köpteblevutslitet. Du måstebevisaatt du tog hand om däckengenomatt se till attdetvarinriktadochroteratochhölldetuppblåst till rätttryck.

fullst ndiga guiden f r att k pa sommard ck 5
Fullständigaguidenförattköpasommardäck

Klickahärförmer tips om hur du köperdetbästasommardäcken, kolla in https://www.nokiantyres.se/idag.