dialogm te 30 september 2009 av ekonomichef kjell fransson n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
DIALOGMÖTE 30 SEPTEMBER 2009 av ekonomichef Kjell Fransson

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

DIALOGMÖTE 30 SEPTEMBER 2009 av ekonomichef Kjell Fransson - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

DIALOGMÖTE 30 SEPTEMBER 2009 av ekonomichef Kjell Fransson. KOMMUNAL EKONOMI. Liknar privatekonomi mer än företagens ekonomi 1) En viss summa per månad ska räcka till nödvändiga utgifter men helst också till en del annat. 2 Minskar inkomsterna måste kostnaderna minskas

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DIALOGMÖTE 30 SEPTEMBER 2009 av ekonomichef Kjell Fransson' - soren


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kommunal ekonomi
KOMMUNAL EKONOMI

Liknar privatekonomi mer än företagens ekonomi

1) En viss summa per månad ska räcka till nödvändiga utgifter men helst också till en del annat.

2 Minskar inkomsterna måste kostnaderna minskas

3) Ibland måste investeringar göras (hus, bil etc) om vi har råd (klarar högre månadskostnad för räntor, underhåll, värdeminskning etc)

Dialogmöte 30 september 2009

kommunens generella int kter 2010
KOMMUNENS GENERELLA INTÄKTER 2010

Kommunalskatt 355 mkr

Inkomstutjämning och statsbidrag 102 mkr

Kostnadsutjämning 13 mkr

LSS-utjämning 16 mkr

Kommunal fastighetsavgift 16 mkr

Särskilt statsbidrag 2010 14 mkr

TOTALT 516 mkr

Dialogmöte 30 september 2009

resurser till verksamheten
RESURSER TILL VERKSAMHETEN

Intäkter (exkl avgifter) 516 mkr

Pensioner -8 mkr

Avskrivningar -28 mkr

Räntor på lån -5 mkr

ÅTERSTÅR 475 mkr

Avgifter 140 mkr

TOTALT 615 mkr

Dialogmöte 30 september 2009

f rdelning av gemensamma resurser
FÖRDELNING AV GEMENSAMMA RESURSER

Soc + Bun har 83% av resurserna

KS har stor andel gemensamma kostnader,

t ex Politik, FHV, Facktid, Ekonomi/Persavd, trafik, samarbete m m

Dialogmöte 30 september 2009

vad anv nds pengarna till
VAD ANVÄNDS PENGARNA TILL?

Dialogmöte 30 september 2009

varf r saknas det pengar
VARFÖR SAKNAS DET PENGAR?
 • Ligger i systemets natur (alla vill ha så mycket som möjligt för skattepengarna)
 • Färre invånare som betalar
 • Medborgare värnar om ”sitt” område (bo, skola, vägar, äo m m)

Vi får leva med att alltid prioritera mellan olika behov och önskemål

Dialogmöte 30 september 2009

befolkningsutveckling
BEFOLKNINGSUTVECKLING

Dialogmöte 30 september 2009

varf r saknas det pengar1
VARFÖR SAKNAS DET PENGAR?

2009-2011 utvecklas skatteunderlaget dåligt mot de senaste åren

Procent

Dialogmöte 30 september 2009

varf r saknas det pengar2
VARFÖR SAKNAS DET PENGAR?
 • Trots sämre skatteutveckling är löneökningarna höga även 2009 (de senaste åren +3-5 %)
 • Generella statsbidrag inte värdesäkrade
 • Extra statsbidrag endast för ett år (2010)
 • Ökade kostnader p g a lågkonjunkturen (försörjningsstöd och missbruksvård)

Dialogmöte 30 september 2009

l get inf r 2010
LÄGET INFÖR 2010
 • RESURSBERÄKNING (SKATTER M M)
 • JUSTERING AV NÄMNDERNAS BUDGETRAMAR FÖR LÖNEÖKNINGAR, KOSTNADSÖKNINGAR, ÄNDRADE BEHOV M M

SAKNAS 15 MILJONER KRONOR

 • Nämnder ett uppdrag effektivisera 5 mkr
 • Förvaltningscheferna förslag besparingar 10 mkr

Extra tillskottet från staten förbättrar läget men är ju

bara för 2010 – behov av längre planeringshorisont

Dialogmöte 30 september 2009

l get inf r 20101
LÄGET INFÖR 2010

NÄMNDERNA LÄMNAT FÖRSLAG ENLIGT

UPPDRAG (SOC 0,6 MKR OCH BUN 1,2 MKR

ÖVER BUDGETRAMARNA)

FÖRVALTNINGSCHEFERNA LÄMNAT EN LISTA

MED 38 PUNKTER TOTALT 15 MKR

KSau diskuterar nu vilka förslag som ska tillstyrkas

alternativt avstyrkas, allt utifrån ett 3-årsperspektiv

Budgetbehandling i KS 3/11 och KF 16/11

Dialogmöte 30 september 2009

vad r en investering
VAD ÄR EN INVESTERING?

I den kommunala bokföringen precis som i bokföringen för privata företag

skiljer vi på driftredovisning och investeringsredovisning. En investering är

inköp eller byggnation av en fastighet/anläggning med ett större belopp och som

dessutom är värdehöjande. Det kan också vara inköp av inventarier där varan

har ett inköpsvärde över 20.000 kronor och en livslängd över 3 år.

Utgiften för en investering fördelas över den tid som anläggningen eller

inventarier beräknas användas och varierar mellan 3 och 50 år. Den årliga

minskningen av värdet kallas avskrivning och belastar varje år

driftredovisningen och därmed årets resultat.

Om vi dessutom tvingas låna till investeringen får vi betala ränta på det lånade

kapitalet. Även detta påverkar driftredovisningen och årets resultat.

Detta kan likställas med en privatperson som lånar till en villa och därefter

betalar amortering och ränta på lånet.

Statliga bidrag som inte är riktade till någon särskild investering får inte

användas till investeringar det gäller t ex de generella statsbidragen som

kommunen erhåller som stöd under den rådande lågkonjunkturen. Alla dessa

bidrag ska användas för kommunal verksamhet under de år bidraget avser.

Dialogmöte 30 september 2009

hur betalas en investering
HUR BETALAS EN INVESTERING?
 • ÅRETS ÖKNING AV DE LIKVIDA MEDLEN (RESULTAT + AVSKRIVNINGAR PÅ TIDIGARE INVESTERINGAR)
 • NYA LÅN

FÖR SÄVSJÖ KOMMUN INNEBÄR JUST NU ALLA INVESTERINGAR ÖVER 30 MKR/ÅR NYA LÅN

(FINNS 163,5 MKR I LÅN I NULÄGET)

Dialogmöte 30 september 2009

tack f r mig
TACK FÖR MIG!

Dialogmöte 30 september 2009

ad