CAMİYİ TANIYALIM - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CAMİYİ TANIYALIM PowerPoint Presentation
Download Presentation
CAMİYİ TANIYALIM

play fullscreen
1 / 35
CAMİYİ TANIYALIM
522 Views
Download Presentation
oded
Download Presentation

CAMİYİ TANIYALIM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CAMİYİ TANIYALIM

 2. Aslında her dinin kendine özgü ibadet yerleri vardır. İbadet yerlerine aynı zamanda mabet de denir. Müslümanların mabedi camidir.

 3. Cami, toplanılan yer demektir. İslam’da topluca namaz kılmak için yapılan büyük binalara cami adı verilir.

 4. Bütün camiler, Kabenin şubeleri hükmündedir. Zaten kıble yönleri hep oraya bakar.

 5. Peygamberimiz topluca (cemaatle) namaz kılmanın daha çok sevap kazandıracağını bildirmiştir.

 6. Yüce Allah Kur’an da“Camileri sadece Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namaz kılıp zekat veren ve ancak Allah’tan korkanların yapacakları” nı bildirmiştir.

 7. İlk camiyi de Peygamberimiz Kuba ve Medine de yapmıştır.

 8. Ondan sonra Müslümanlar Sevgili Peygamberimizi örnek alarak yaşadıkları her yerde cami yapmışlardır. Şehirleri, kasabaları, köyleri cami ve minareleri ile donatmış, yerleşim yerlerine ayrı bir güzellik katmışlardır.

 9. Camide namaz kıldıran din görevlisine “İmam” arkasından ona uyarak namaz kılanlara da “Cemaat” denir.

 10. Şimdi caminin mimari yapısını dıştan başlayarak tanımaya çalışalım:

 11. Camiler dıştan, genelde bütün yapıyı örten kubbeleriyle gözlere zevk veren mimari yapıya sahiptirler.

 12. Camilerin kenarlarında, yüksekçe, kalem gibi gökyüzüne doğru yükselen minareler bulunur. Bu minarelerde müezzinler, günde beş vakit ezan okurlar.

 13. Çoğu camilerin avlusunda, çevresinde muslukları bulunan üzeri kubbeli havuzlar vardır. Bunlara şadırvan denir.

 14. Şadırvanlar, abdest almak için yapılmış yerlerdir.

 15. Şimdide caminin içinde neler var onları görelim:

 16. Mihrap: İmamın cemaate, yani camiye namaz kılmaya gelen Müslümanlara namaz kıldırmak için durduğu yerdir. Caminin ön kısmında bulunur.

 17. Camilerde mihrab, kabe yönünü de gösterir. Duvarda yarım ay şeklinde bir oyuk ve girintili bir yerdir. İmam, mihrabın önünde durarak arkasında sıra olan cemaata namaz kıldırır.

 18. Minber: Mihrabın sağında, basamaklarla çıkılan yüksekçe yerdir.

 19. Cuma ve bayram günlerinde İmamlık yapan kişi buraya çıkarak bir konuşma yapar. Bu konuşmaya “hutbe” denir.

 20. Hutbede imam, Allah’a hamd ve şükreder, salavatlar getirir, dualar eder,…

 21. Müslümanlara dini konularda bilgiler verir.

 22. Kürsü: Genellikle mihrabın sağ tarafında bulunur. Kürsü, birkaç basamakla çıkılıp üzerinde oturulabilen, minber kadar yüksek olmayan bir yerdir.

 23. Kürsüde Özellikle Cuma ve bayram günlerinde veya diğer mübarek günlerde dini konularda Müslümanlar aydınlatılır.

 24. Bu amaçla “Vaiz” denen din görevlileri, “vaaz” ederler, Kur’an ve Hadis kitaplarından örnekler vererek dini öğütlerde bulunurlar.

 25. Mahfil: Müezzinler (Ezan Okuyanlar) için ayrılmış özel yerlerdir. Daha çok büyük yerlerde bulunur.

 26. Müezzinler, ezan okumakla ve camilerin temizlik ve düzenini sağlamakla görevlidirler.

 27. Türkiye’de Vaiz, İmam ve Müezzin, Diyanet işleri başkanlığınca tayin edilmiş görevlilerdir.

 28. Kutsal Kitabımız Kur’an’da, camilerin önemli yerler oldukları belirtilmekte, oralara gereken özeni göstermemiz istenmektedir. Bunun Allah’a saygı ve inancımızın bir göstergesi olduğu vurgulanmaktadır.

 29. Camilerin birey ve toplum hayatında önemli bir yeri ve etkisi vardır. Çünkü camiler, insanların birbirleriyle etkileşimde bulundukları yerlerdir.

 30. Ayrıca camiler, toplumsal yardımlaşmanın da gösterildiği yerlerdir. Camiye giden insanlar, birbirleriyle tanışıp kaynaşırlar. Sorunların giderilmesinde birbirlerine yardımda bulunurlar.

 31. Camilere saygılı olmalıyız. Oraları temiz tutmalı, korumalıyız.

 32. Orada gürültü yapmamalıyız.

 33. Camilere giderken temiz elbiseler giymeliyiz.

 34. Bedenimizin ve giysilerimizin, başkalarını rahatsız edecek kötü kokulardan arınmış olmasına özen göstermeliyiz.

 35. Sunum:Ahmet Yordam www.yolyordam.com