16.11.2012 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
16.11.2012 PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 273
16.11.2012
154 Views
Download Presentation
kamran
Download Presentation

16.11.2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 16.11.2012

 2. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla SURELERİ TANIYALIM FATİHA SURESİ-GENEL

 3. HAMD • Alemlerin Rabbi olan • Rabliğini, insanlığa gönderdiği vahiyle ispat eden, • Şefkat ve Merhametinin bir ifadesi olarak insanı terbiye eden • Allah’a Hamd olsun.

 4. SALAT • O’nun gönderdiği vahyi, O’ndan aldığı gibi, • Hiç bozmadan, değiştirmeden, ekleme ve çıkarma yapmadan olduğu gibi insanlığa ileten, • O Vahyin baş öğretmeni olan • Sevgili Peygamberimize Salat olsun.

 5. SELAM • Onun getirdiği Vahyi yaşamaya çalışan, • Hayatın dusturu olarak O Vahyi bir hayat nizamına dönüştüren ve dönüştürmek isteyen • Sizlere Selam olsun.

 6. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمٖينَ ﴿٢ HAMD, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. اَلرَّحْمٰـنِالرَّحٖيمِ ﴿٣ O; özünde merhametli, işinde merhametlidir. مَالِكِ يَوْمِ الدّٖينِ ﴿٤ O; Hesap Günü’nün hâkimidir. N A S I L B İ R A L L A H ???

 7. اِيَّاكَ نَعْبُدُوَاِيَّاكَ نَسْتَعٖينُ ﴿٥ (Rabbimiz!) Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz! اِھْدِنَا الصِّرَاطَالْمُسْتَقٖيمَ ﴿٦ Bizi yöneltDosdoğru Yol’a (Hidayete); صِرَاطَ الَّذٖينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالّٖينَ ﴿٧ Nimet verdiklerinin yoluna; Gazaba uğrayanların ve sapıtanların yoluna değil! N A S I L B İ R K U L

 8. SURENİN KİMLİĞİ FATİHA SURESİ Ayet Sayısı 7 Mushaf Yeri 1 Nuzul Sıra 4 Nuzul Yılı 1(610) • İlk İnen Tam Sure.

 9. 610 YILINDA İNEN DİĞER SURELER10 SURE ALAK MÜZZEMMİL MÜDDESSİR FATİHA DUHA ŞERH KALEM TEKVİR A’LA LEYL

 10. NÜZUL YERİ

 11. SURENİN KONUSU ALLAH – İNSAN İLİŞKİSİ

 12. FATİHA KELİMESİ ANALİZİ • Açış, Açılış • Kendini Açan • Bir şeyi açan • Kapalılığın giderilmesi • Açıklığa kavuşturan • Sıkıntı ve Meşakkati Gideren • Fetih Kökünden Gelir

 13. FATİHA SURESİ • Açmak manasında olması, kapalı bir şeylerin olduğunu • çağrıştırır. • Bu kapalılık fiziki de olabilir, manevi de. • Burada manevi kapalılığın açılması vardır. • Zihnin açılması. • Kalbin açılması. • İslamla insan arasındaki engellerin ortadan kalkıp insanın Allah ile buluşması bir fetihtir. • İnsana diyor ki, Allah ile arana bir şey girdirme. Allah ile direk muhatap olabilirsin.

 14. FATİHA SURESİ • İnsanın kapalılığı; • Gözleri vardır hakikatı görmezler, • Kulakları vardır hakikati duymazlar, • Ayetiyle tanımlanmaktadır. • Vahyin, insanın kendi kapattığı bu kapıları açan bir özelliği vardır.

 15. 114 Surelik • Kıyamet • Maide • Kalem • Kur’an Sitesi • Felak • Nisa • Nas • İhlas • Asr • İnsan • Fatiha • Besmele

 16. FATİHA SURESİ Bir sitenin içinin nasıl olduğunu kapısından anlayabilirsiniz. Kapı; sitenin genel özelliklerini verir. Kapı; bir binanın görünen yüzüdür. Daireyi görmeseniz bile kapısına baktığınızda dairelerin kalitesini tahmin edebilirsiniz. Fatiha’ya baktığınızda Kur’an Sitesinin nasıl bir site olduğunu anlayabilirsiniz.

 17. Kur’an • Kıyamet • Maide • Kalem • Sitesi • Felak • Nisa • Nas • İhlas • Asr • İnsan • Fatiha - Sözleşme • İNSAN

 18. FATİHA SURESİ Fatiha, bir sözleşmedir. Bu sitede yer almak, yaşamak istiyorsan önce bir sözleşme yapmanız lazım.

 19. FATİHA Allah ile İnsan Arasında Yapılan Bir Sözleşmedir. Allah’ın Sitesinin Giriş Kapısıdır.

 20. SÖZLEŞMEDE TARAFLAR İNSAN: Kendi kendine yetmeyen Yardıma Muhtaç Doğru yol isteyen ALLAH: Alemlerin Rabbi. Rahman ve Rahim Din Gününün Sahibi. • İmza • AMİN Sözleşme Metni: Sadece Allah’a İbadet edilecektir. Sadece Allah’tan yardım istenecektir.

 21. FATİHA SURESİ • İnsan; Bu sözleşmeyi yaparken, Allah’ın kim olduğunun, kendinin de kim olduğunun farkında olmalıdır. • Bu Siteye Girerken; • İnsan Rabbini bilecek. • Allah’ı iyi tanıyacak. • Sitenin sahibinin kendisi olmadığını bilecek. • İnsan haddini bilecek. • Ne olduğunun ve Ne olmadığının farkında olacak. • Acziyetinin farkında olacak. • Allah’a muhtaç olduğunun farkında olacak. • Kendi kendine yetmediğinin farkında olacak.

 22. ALLAH İnsan’dan Allah’a ? Allah’tan İnsan’a ? F A T İ H A Dua Ve İbadet Rahmet Ve Vahiy İNSAN

 23. FATİHA SURESİ Fatiha; Allah – İnsan ilişkisi üzerine kuruludur dedik. Kainatın yasası; hiçbir akışkan madde tıkanıklığı kabul etmez. Tıkandığı anda sağdan soldan patlamalar olur. İnsan da öyle. Manevi kanalları tıkarsanız o insan bir süre sonra patlar. Bu çerçevede; Allah ile İnsan arasındaki harekette – iletişimde tıkanma olmamalıdır.

 24. FATİHA SURESİ • Allah-İnsan ilişkisinde nasıl bir akış - iletişim olmalı? • Allah’tan insana ve İnsan’dan Allah’a olan bir çevrim olmalı. • İnsan, Allah’tan hammaddeyi alıp Allah’ın istediği şekilde işleyip çıkan ürünü Allah’a göndermelidir. • Nedir bu Hammadde ve Çıkan Ürün? • Allah’tan İnsana ----. Vahiy • İnsan’dan Allah’a ---. Vahyin dönüşmüş hali olan Dua ve İbadet • Dua ve ibadet kanallarını tıkamanız, felaketinizi hazırlamanız demektir.

 25. FATİHA SURESİ • Bu surede; • Yarabbi Sen kimsin? Nasıl Birisin? (Allah kimdir?) • gibi soruların cevabını bulabilirsiniz. • Övülmeye en layık olan O’dur. Yüce olan, • Alemlerin Rabbidir. Alemleri yöneten, • Rahmandır. Kaynağı (özü) merhamet olan, • Rahimdir. İşini yaparken de rahmetle yapan • Dingününün hakimidir. Ancak zamanı geldiğinde de hesap • sorandır.

 26. ALLAH (Kimdir) • 1 • 2 Hamd’in Sahibi Alemlerin Rabbi • 3 • 4 Rahman Rahim • 5 Din gününün sahibi

 27. FATİHA SURESİ • Allah, böyle bir varlık olduğuna göre, Allah’ın istediği İnsan Kimdir? • Allah’a borçlu olduğunu bilendir. • Allah’a ibadet edendir • Allah’a dua edendir. • Allah’tan yardım isteyendir. • Doğrularla beraber olan. • Sapmışlardan uzak duran.

 28. Allah’ın İstediği İnsan (Kimdir) • 1 • 5 Borçlu Olduğunu bilen Sapmışlardan uzaklaşan • 2 • 4 Sadece Allah’a İbadet eden Doğrularla Beraber olan • 3 Sadece Allah’a Dua eden

 29. FATİHA SURESİ Fatiha Suresi, Allah’tan İsteme usulünü de bizlere öğretmektedir. Peki Allah’tan İsteme Usulü Nedir? Nasıldır?

 30. Şimdi isteme • zamanı Hamd Et (1) (7) O’nun bizim İçin istediğini Bizim de istememiz Allah’tan İsteme Usulü Alemlerin Rabbi olduğunu Bil (2) Sadece O’ndan İsteneceğini Bil (6) Allah’ın Razı Olduklarını, Yap (5) Rahman Rahim olduğunu Bil (3) Borçlu olduğunu İtiraf et (4)

 31. FATİHA SURESİ • Şimdi İsteme Zamanı. • Ne İsteyeceğiz? • Bizi hidayete ulaştır. • Bizi dosdoğru yola ilet.

 32. FATİHA SURESİ • Hidayete ulaşma yolları: • Hidayet, sadece Vahiy ile gelmedi. • Bozulmamış fıtrat Allah’ın verdiği bir hidayettir (Peşin • hidayet) • Akıl Vermesi bir hidayettir. • İrade vermesi bir hidayettir. • Vicdan vererek hidayet vermiştir. • Kitaplar göndererek hidayet vermiştir.

 33. FATİHA SURESİ • Bizi Hidayete Ulaştır: DUA; • Bizi özümüe döndür. • Bizi fıtratımıza döndür. • Bizi vicdanımıza döndür. • Bizii aklı selim yoluna döndür. • Bizi Vahyin çağırdığı yola döndür.

 34. FATİHA SURESİ • Bu Dua’ya, Bakara Suresi’nin ilk ayetleri ile cevap verilmiştir. • Sen istiyorsan Hidayet burada. • Aklına, vicdanına, fıtratına danışırsan hidayet önünde. • Fatiha Suresi, aynı zamanda İnsanı Dengeli Olmaya • çağıran bir suredir. • Ey İnsan Dengeli Ol. • Nasıl?

 35. Ayet: 3 • Ayet: 4 Hesap Günü Hakimi (Korku) Rahman (Ümit) Ey İnsan Dengeli Ol Rahim (Ümit) • Ayet: 3

 36. Kur’an’da; • 3 Zaman yöntemiyle • Denge Geçmiş Zaman Şimdiki Zaman Ey İnsan Dengeli Ol Gelecek Zaman

 37. FATİHA SURESİ • Şimdiki Zaman ? • İnsanın mevcut durumu ile ilgili hatırlatmalarda bulunarak aklını kullanmasını istiyor. • Sana seni hatırlatıyor. • Nerden geldiğini soruyor. • Kendine gel diye silkeliyor. • Yere, Göğe, Kainat’a bakmanı istiyor.

 38. FATİHA SURESİ Geçmiş Zaman ? Kavimlerin ve Peygamberlerin kıssalarını anlatarak ayağını denk al mesajı veriyor.

 39. FATİHA SURESİ • Gelecek Zaman ? • Kıyamet • Ahiret • Hesap • Cennet • Cehennem • Gibi kavramlarla da, bu hayatın hesabının sorulacağı bildirilerek hesabını verebileceğimiz bir hayat yaşayın diyor.

 40. Kur’an’da; • 3 Zaman yöntemiyle • Denge Kıssalar Örnekler Yer-Gök Kaiat Aklet Ey İnsan Dengeli Ol Kıyamet Ahiret Hesap Cennet Cehennem

 41. İnsan; • Bu 3 Zaman dilimini Aklından Çıkartmaz İse; • 1. Her zaman diri olur ve bu halini Muhafaza eder. • 2. Hesabını verebileceği bir hayat yaşar. • 3. Hesabını veremeyeceği bir eyleme girişmez. • 4. Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde olur. • Bize, böyle bir denge kurma imkanı • verdiğinden dolayı Allah’a Hamd olsun.

 42. FATİHA SURESİ • Böyle bir Allah’a Nasıl Davranırsın Ey İnsan? • Kulun düşüncesini adeta okumuş ve cevabını vermiştir. • Yarabbi. Tamam. Seni şimdi tanıdım. • Sen Allah’sın. • Sen Rab’sın. • Peki Ne yapayım ??? • Benden ne istiyorsun ???

 43. FATİHA SURESİ • Şunu söyle Ey kulum. • Yalnız sana ibadet ederiz. (Yalnız sana kulluk ederiz.) • Yalnız senden yardım isteriz • Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Din gününün hakimi birine insanın yapması gereken davranışlardır bunlar. • Allah’ı böyle tanıyan biri; • Başkasından yardım ister mi? • Başkasına kulluk edebilir mi?

 44. Hürriyet manifestosu Güdülere Kulluğa Hayır Kula Kulluğa Hayır • 1 • 2 • 3 Eşyaya Kulluğa Hayır • Ancak Sana İbadet Ederiz

 45. FATİHA SURESİ • Ancak Sana İbadet Ederiz. • Bu çok önemli bir iddiadır. • Bunu söylemekle ne demek istiyorsun biliyor musun? • Kişinin kendinden yüksek ve üstün birine karşı (Allah’a) baş • eğmesi, itaat etmesi, • İnsanın, kendi hürriyetinden feragat ederek Allah’ın • karşısında her türlü isyanı terk etmesi, • Tam bir bağlılıkla Allah’a boyun eğmesidir.

 46. Tevhid La İlahe İllallah Ancak Sana İbadet Ederiz Ancak Senden Yardım Dileriz • Günde 40 defa • niye tekrarlarız. • Bu konularda • her an bilinç tazelemesi • Yapmamız isteniyor.

 47. FATİHA SURESİ • Günde 40 defa niye tekrarlarız? • İnsan; verdiği sözleri çok çabuk unutan bir varlıktır. • Allah; yarattığı insanı iyi bildiği için günde en az 17 defa (Farzların rekat sayısı); • Ey İnsan, benimle yaptığın sözleşmeyi hatırla. • Sözleşmeyi ihlal etmiyorsun değil mi? • Sözleşmeye uyma konusunda bir problem yok değil mi? • Diye hatırlatmada bulunuyor. • Bu konularda her an bilinç tazelemesi yapmamız isteniyor

 48. Fatiha • Kimler gibi olalım • Kimler gibi olmayalım Geçmiş Tüm İyiler Geçmiş Tüm Yoldan Sapmışlar

 49. Cennet’e ve Cehennem’e giden iki yol • Hidayete Erenlerin Yolu • Hidayete ermeyenlerin yolu Cennet Cehennem