BUCASPOR FUTBOL OKULLARI - PowerPoint PPT Presentation

bucaspor futbol okullari n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BUCASPOR FUTBOL OKULLARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
BUCASPOR FUTBOL OKULLARI

play fullscreen
1 / 110
BUCASPOR FUTBOL OKULLARI
184 Views
Download Presentation
janina
Download Presentation

BUCASPOR FUTBOL OKULLARI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BUCASPOR FUTBOL OKULLARI

 2. VÜCUDUMUZU TANIYALIM

 3. VÜCUDUMUZUN BÖLÜMLERİ 1-BAŞ 2-GÖVDE 3-KOLLAR VE BACAKLAR

 4. BAŞIMIZDA ALIN ÇENE KAŞLAR BURUN AĞIZ DİL KULAKLAR VE DİŞLER BULUNUR.

 5. BEYİN, BAŞIMIZDA BULUNUR. TÜM ORGANLARIN VE SİNİR SİSTEMİNİN MERKEZİDİR.

 6. BEYİNCİK, BEYNİMİZE BAĞLIDIR. VÜCUDUMUZUN DENGE GÖREVİNİ YAPAR. BEYİNCİK

 7. GÖVDEMİZ İKİ KISMA AYRILIR 1-GÖĞÜS BOŞLUĞU 2-KARIN BOŞLUĞU

 8. GÖĞÜS BOŞLUĞUNDA 1-KALP 2-AKCİĞERLER BULUNUR.

 9. KALP, KIRMIZI KASLARDAN YAPILMIŞTIR. VÜCUDA KAN POMPALAMAKLA GÖREVLİDİR.

 10. AKCİĞERLER, SOLUNUM ORGANIMIZDIR. KALPTEN GELEN KİRLİ KANI TEMİZLER.

 11. KARIN BOŞLUĞUNDA • MİDE • KARACİĞER • BAĞIRSAKLAR • BÖBREKLER BULUNUR.

 12. OMURİLİK, OMURGANIN İÇİNDE BULUNUR. SİNİR SİSTEMİMİZİ. BEYİNLE BERABER YÜRÜTÜR.

 13. KARACİĞER, VÜCUDUMUZUN ŞEKER VE YAĞ DURUMUNU DÜZENLER.

 14. MİDE SİNDİRİM ORGANIDIR. BESİNLER BURADA YUMUŞATILIR VE SİNDİRİLİR.

 15. BAĞIRSAKLARIMIZ İKİYE AYRILIR: KALIN BAĞIRSAKLAR VE İNCE BAĞIRSAKLAR

 16. SİNDİRİLEN BESİNLER İNCE BAĞIRSAKLAR TARAFINDAN EMİLİR.

 17. İŞE YARAMAYAN BESİNLER KALIN BAĞIRSAKLAR TARAFINDAN DIŞARI ATILIR.

 18. BÖBREKLER, KANIN TEMİZLENMESİNİ, SİDİĞİN AYRILMASI GÖREVİNİ YAPAR.

 19. ŞİMDİDE VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLERE BİR GÖZ ATALIM.

 20. VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 1 – Destek ve Hareket Sistemi ( İskelet, Kas, Eklem) 2 – Solunum Sistemi 3 – Dolaşım Sistemi 4 – Sindirim Sistemi 5 – Boşaltım Sistemi 6 – Sinir Sistemi

 21. Destek ve Hareket Sistemi İSKELETİMİZİ TANIYALIM İskelet : Vücudumuzun dik durmasını sağlayan ve vücudumuza şekil veren yapıya “İSKELET” denir. İskeletin Bölümleri: 1 – Kafatası 2 – Omurga 3 – Göğüs kafesi 4 – Kol ve bacaklar

 22. Kafatasının Görevleri: Beynimizi dış etkilerden korur. Göğüs Kafesinin Görevleri: Akciğer ve kalp gibi iç organlarımızı korur. Omurganın Görevleri: Vücudumuzun dik durmasını sağlar. 33 omurdan oluşur. İçinde omurilik bulunur. Kol ve Bacakların Görevleri: Buradaki kemiklerimiz, hareket etmemizi sağlar.

 23. KEMIK ÇEŞITLERI UZUN KEMİKLER : Kol ve bacaklarımızdaki kemiklerdir. Örnek : Pazı kemiği, ön kol kemiği,kaval kemiği, uyluk kemiği YASSI KEMİKLER : Göğüs, kafatası ve kaburga kemikleridir. Örnek : Kafatası, kaburga, kürek kemiği, leğen kemiği KISA KEMİKLER : El ve ayak bilekleri ile omurgamızda bulunan kemiklerdir. Örnek : Omurlar, bilek kemikleri

 24. EKLEMLER Kemiklerimiz tek başına hareket etmemizi sağlamaz. Kemiklerin birbirine bağlandığı yerlerde EKLEMLER vardır. Hareket etmemizi eklemlerimiz ve kaslarımız sağlar. Kemikler, kaslar ve eklemler bir bütün halinde çalışır. • Eklemler, kemiklerin birleştiği yerlerde bulunur. • Eklemler olmadan vücudumuz hareket etmez. • Eklemler olmasa vücudumuz dimdik dururdu. Çevremizde hangi eşyalarda eklemlerimize benzer yapılar var?

 25. Eklemlerimizin hepsi hareketli midir?

 26. ÇOK İLGİNÇ! • Kafatasımızda 22 kemikten 14’ü yüzümüzde bulunur. • Omurga vücudumuzun ana desteğidir.33 omurdan oluşur. • Vücudumuzdaki en büyük kemik, uyluk kemiğidir. • Jimnastikçilerin eklemlerinin hareket kabiliyeti daha • fazladır. Çünkü jimnastikçiler özel egzersizler yapar.

 27. İskelet ve Kas İlişkisi Kemikler ve eklemler, hareketi sağlayan ikincil öğelerdir. Hareketimizi gerçekte kemiklerimize bağlı bulunan kaslarımız sağlar. Kaslar, hareket sisteminin temel yapılarıdır. Kaslar, vücudumuzun güç istasyonlarıdır. Görevleri, enerjiyi güce çevirmektir ve bunu yaşam boyu eksiksiz olarak yerine getirirler.

 28. Kaslar, vücudumuzda ZIT ÇİFTLER halinde bulunur. Kasılıp gevşeyerek hareket etmemizi sağlarlar.

 29. KAS ÇEŞİTLERİ ÇİZGİLİ KASLAR DÜZ KASLAR KALP KASI

 30. ÇİZGİLİ KASLAR : • İskelet kaslarımızdır. • Kırmızı renklidirler. • Lifli yapıya sahiptirler. • Bizim isteğimizle çalışırlar. Bu yüzden bu kaslara “İSTEMLİ ÇALIŞAN KASLAR” da denir. • Çabuk yorulurlar. • Göz, burun, ağız, yüz, karın, kol ve bacaklarımız gibi organlarda yer alırlar.

 31. DÜZ KASLAR : • Bizim isteğimiz dışında çalışırlar. Bu yüzden bu kaslara “İSTEMSİZ ÇALIŞAN KASLAR” da denir. • Sindirim sistemi,boşaltım sistemi,dolaşım sistemi,solunum sistemi ve üreme sisteminde yer alan organların yapısında bulunurlar. • Çabuk yorulmazlar. ( İyi ki yorulmuyorlar.)

 32. KALP KASI : • Bizim isteğimiz dışında çalışır. Ama yapısı çizgili kaslara benzer. • Sadece kalbimizde bulunur.

 33. İSKELET ve KAS SAĞLIĞI • Dengeli ve yeterli beslenmeliyiz. • Kalsiyum almalı ve Güneş ışığından yararlanmalıyız. • Düzenli spor yapmalı ancak spor yaparken kaslarımıza • çok fazla yüklenmemeliyiz. • Eğri oturmamalı, dik oturmalıyız. • Yere eğilirken dizlerimizi bükmeliyiz.

 34. SOLUNUM SİSTEMİ

 35. SOLUNUM SISTEMI • Solunum sisteminde burun ve ağız yardımıyla dışarıdan alınan havanın içindeki oksijen yutak, gırtlak ve soluk borusundan geçtikten sonra akciğerlere gelir. Bronş ve bronşçuklardan sonra alveollere gelir. Alveollerden kana geçer. Kan, hücrelere oksijeni taşır. Hücreler bu oksijeni kullanarak enerji elde ederler.

 36. Solunum organları: • Solunum sistemi şu organlardan oluşur. • Burun • Ağız • Akciğer • Bronş • Bronşçuk • Alveol • Diyafram • Burun, solunum sisteminin dışarı açılan kısmıdır. Burun içindeki kıllar ve nemli yüzey havanın içindeki tozların tutulmasını sağlar. Ayrıca burun içindeki nemli yüzey ve burun içinin kıvrımlı oluşu soğuk havalarda, havanın ısınarak akciğerlere gitmesini sağlar. Burnun en uç kısmındaki koklama sinir uçları havadaki küçük parçacıklar tarafından uyarılarak koku alma faaliyetini yapar. • Yutak, yutak ağız ve burun boşluğunu soluk ve yemek borusuna birleştiren kısımdır.

 37. Soluk borusu, yutak ile akciğer arasında kalan 10-12cm uzunluğundaki borudur. Soluk borusunun başlangıç bölümü gırtlaktır. Gırtlakta ses telleri vardır. Ayrıca küçük dil yutkunurken soluk borusunu kapatır. Soluk borusunun iç yüzeyi nemli ve tüylerle kaplıdır. Bunlar soluk borusuna kaçan toz vb. maddeleri yakalayarak öksürük ve balgamla dışarı atar. Soluk borusunun alt kısmı bronş adı verilen iki kola ayrılır. Bronşlardan biri sağ, diğeri sol akciğere bağlanır. Soluk borusu üst üste dizilmiş kıkırdak halkalardan oluşmuştur.

 38. Solunum kendiliğinden, sessiz, ağrısız, kolaylıkla gerçekleşir. Solunum sayısı erişkinde 15-20 kez/dk, çocukta 20-30 kez/dk, bebekte 30-40 kez/dk arasındadır. • Solunum BAK-DİNLE-HİSSET yöntemiyle saptanır. • Bak, göğüs kafesi kalkıyor iniyor mu ? • Dinle, soluk sesi duyuluyor mu ? • Hisset, soluk yanağa geliyor mu ? • Bu soruların yanıtları olumsuzsa ya da ağza burna ayna veya cam tutulduğunda buharlaşma olmuyorsa solunum yok demektir. Solunum durduğunda dokular oksijenlenemeyeceği için dudaklar ve tırnaklar siyanotiktir (morarmıştır).

 39. Oksijen yokluğunda görülebilecek sorunlar şunlardır • 0 -1. dakikada kardiyak hassasiyet (aritmi vb.) • 1 -4. beyinde hasara eğilim • 4 -6. beyin hasarı başlar • 6 -10. beyin hasarı artar • 10 + geri dönüşsüz beyin hasarı

 40. DOLAŞIM SİSTEMİ

 41. 1/9

 42. 2/9

 43. 3/9 KALBİN YAPISI • İki kulakçık, iki karıncıktan oluşur. • Kalbin sağ tarafında kirli sol tarafında temiz kan bulunur. • İstemsiz olarak çalışır.

 44. 3/9 KALBİN ÇALIŞMASI • Kalbimiz yaşadığımız sürece sürekli kasılıp gevşeyerek çalışır . • Kulakçık ve karıncıkların kasılıp gevşemesi birbirine zıttır. • Kalbin her odacığı kasılma sırasında içindeki kanı pompalar. Gevşeme sırasında ise kanla dolar.

 45. 4/9 DAMARLAR • ATAR DAMAR • TOPLAR DAMAR • KILCAL DAMAR

 46. 5/9 KANIN YAPISI • Kan iki bölümden oluşur; 1. Plazma • Hücreler • Alyuvar • Akyuvar • Kan pulcuğu