Elektronski finansijski sistemi
Download
1 / 41

Elektronski finansijski sistemi - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Elektronski finansijski sistemi. Nastavne teme. o snovi EFT elektronsko bankarstvo s redstva elektronskog plaćanja z aštita elektronskog plaćanja o nline finansijske usluge.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Elektronski finansijski sistemi' - novia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Elektronski finansijski sistemi

Elektronskifinansijskisistemi


Nastavne teme
Nastavne teme

 • osnovi EFT

 • elektronsko bankarstvo

 • sredstva elektronskog plaćanja

 • zaštita elektronskog plaćanja

 • online finansijske usluge


Šta ako je sve iluzija i ništa ne postoji? Ako je tako, onda sam svakako preskupo platio svoj tepih.Woody Allen


Osnovi eft
Osnovi EFT

 • EFTjeprenossredstavakojinijezasnovannamenicama, čekovimailidrugimpapirniminstrumentima, već jeiniciranpomoćuračunara, telefona, terminalailimagnetnetrake

 • njegov jecilj davanjeuputstva, instrukcijeiliodobrenjaodređenojfinansijskojinstitucijidaizvršiodobrenjeilizaduživanjeodređenihračuna


EDI

FEDI

FEDI

EFT


Swift
SWIFT

 • Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication

 • SWIFT je neprofitna, svetska asocijacija koja od 1977. godine pruža usluge telekomunikacionog prenosa bankarskih transakcija

 • međunarodni platni promet se u Evropiobezbeđuje pomoću SWIFT-a

 • infrastruktura se sastoji iz više međunarodnih privatnih mreža


Mre a swift a
Mreža SWIFT-a

 • organizovana je kao akcionarsko društvo sa sedištem u Briselu

 • ključni centri su u SAD i Holandiji

 • ima više od 5.500 članova iz 190 zemalja

 • postoji potpuna samostalnost u radu korisnika

 • u zemljama članicama nalaze se regionalni centri, koji su spojeni sa međunarodnim koncentratorima

 • banke snose odgovornost za prenos do operacionog centra


Ebpp sistemi
EBPP sistemi

 • Electronic Billing Presentment and Payment

 • omogućavaju korisnicima plaćanje računa pomoću EFT sistema sa računa u banci ili sa kreditne kartice

 • mesečni interaktivni pregled računa

 • postižu se uštede u izradi i dostavi papirnih računai u proceduri plaćanja

 • primenjuje se najčešće u B2C, ali i u B2B poslovanju manjih iznosa


T ip ovi ebpp
Tipovi EBPP

 • direktna dostava računa platišama, to su najčešće telefonske kompanije ili one koje se bave izradom i naplatom komunalnih računa

 • kompanije koje se bave prikupljanjem računa sa različitih strana i njihovim plaćanjem nakon odluke o plaćanju, najpoznatija i najstarija je CheckFree

 • kompanije kao što su portali ili banke koje prikupljaju i plaćaju određene vrste računa za svoje korisnike


Komponente sistema eft
Komponente sistema EFT

 • automatizovane klirinške kuće (Automated Clearing Houses - ACH)

 • ATM sistemi (Automated Teller Machines)

 • kućno bankarstvo (Home Banking - HB)

 • kancelarijsko bankarstvo (Office Banking - OB)

 • EFTPOS sistemi (Electronic Funds Transfer at Point of Sale)

 • udružena ATM mreža


A utomatizovane klirin ke ku e
Automatizovane klirinške kuće

 • čine "kičmu" sistema elektronskog platnog prometa

 • koriste se za automatizovani kliring i međubankarsko komuniciranje

 • najpoznatije svetske automatizovane klirinške kuće su CHIPS, CHAPS i EAF


Atm sistemi
ATM sistemi

 • predstavljaju terminale za komunikaciju banke sa svojim komitentima

 • u ovu grupu spadaju:

  • bankomati koji omogućavaju podizanje

  • samouslužni šalteri namenjeni realizovanju kompletnih šalterskih usluga


K u no bankarstvo
Kućno bankarstvo

 • posebna vrsta daljinskog bankarstva

 • komitentima banke omogućava se veza sa informacionim sistemom banke

 • korišćenje usluga kao što su:

  • pregled stanja računa

  • prenos sredstava sa jednog računa na drugi

  • plaćanje računa


K ancelarijsko bankarstvo
Kancelarijsko bankarstvo

 • omogućava svojim korisnicima korišćenje bankarskih usluga pomoću terminala instaliranih u kancelarijama

 • usluge:

  • elektronski prenos sredstava

  • skladištenja informacija o izvršenim transakcijama

  • ulasci u deo baze podataka banke od interesa za korisnika

  • automatsko bilansno izveštavanje prema posebnim zahtevima korisnika


Eftpos sistemi
EFTPOS sistemi

 • posebni punktovi u maloprodajnim objektima namenjeni direktnom ulasku u automatizovani sistem plaćanja pomoću određene elektronske kartice

 • prenos sredstava sa računa kupca na račun prodavca


EFTPOS

terminal

Internet

Banka prodavca

Banka kupca


U dru ena atm mre a
Udružena ATM mreža

 • nastaje sporazumom više banaka

 • one svoje ATM terminale stavljaju na raspolaganje jedni drugima

 • neophodno je da ove banke budu međusobno povezane

 • kada pokrivaju teritoriju jedne državeone se nazivaju nacionalne mreže


Elektronsko bankarstvo
Elektronsko bankarstvo

 • obavljanje rutinskih međubankarskih poslova u platnom prometu je potpuno automatizovano

 • platni promet je postao sistem elektronskih razmena transakcija između potpuno automatizovanih banaka

 • masovno u primeni od 70-ih godina prošlog veka

 • na Internetu se pojavilo 1995. godine, kada je u SAD formirana SFNB (Security First Network Bank)

 • prvi talas: virtuelne banke (NetBank, Wingspan)

 • tradicionalne banke se odlučuju na usluge preko Interneta tek od 1998. godinei imaju prednost, jer ljudi vole da mogu i otići u banku


Usluge u e bankarstvu
Usluge u e-bankarstvu

 • e-bankarstvo na malo: usluge stanovništvu i manjim poslovnim komitentima na daljinu, 24 sata dnevno, samousluživanjem, sa manjim troškovima

 • korporativno bankarstvo: usluge većim poslovnim komitentima, i to informacione, transakcione, upravljanje novčanim tokovima kompanije, upravljanje kompletnim portfoliom

 • međubankarsko e-poslovanje:vrši se preko klirinših kuća (za veće vrednosti transakcija) ili swiching centara (za manje vrednosti)


Primer banco de bradesco
Primer: Banco de Bradesco

 • dnevno opslužuje 3.000.000 korisnika

 • prva u Brazilu, a peta u svetu je finansijske usluge ponudila preko Interneta

 • najznačajnija inovacija: BradescoNet: nudi veliki broj usluga svojih klijenata, prateći ih svojim uslugama

 • formirala je izuzetno veliku bazu podataka na osnovu koje predlaže odgovarajuće usluge klijentima


Sredstva elektronskog pla anja
Sredstva elektronskog plaćanja

 • elektronske kartice

 • digitalni novčanici sa elektronskom gotovinom

 • elektronski čekovi

 • plaćanje putem potvrde treće strane


Elektronske kartice
Elektronske kartice

 • poverenje u plaćanje elektronskim karticama zasniva se na opštem prihvatanju ovog načina plaćanja

 • garantno sredstvo plaćanja (čekovne i novčane karte)

 • kreditne i debitne kartice

 • klasične elektronske kartice i inteligentne kartice


Pametne kartice
Pametne kartice

 • tvorac je Roland Moreno 1974. za Bull Computers

 • hiljade različitih sistema – najpoznatije Visa i American Express

 • verzije: memorijske kartice i kartice sa mikroprocesorom

 • koriste se za plaćanja i identifikaciju

 • njihovom primenom zloupotrebe platnih kartica smanjene su sa 3-5% na 0,5%


Multifunkcijske inteligentne kartice
Multifunkcijske inteligentne kartice

upotreba u različite svrhe:

 • primena u kontroli pristupa

 • zabava

 • pristup finansijskim servisima

 • zdravstvene usluge

 • kupovina u maloprodaji

 • usluge transporta i telekomunikacija

 • elektronska gotovina

 • studentski kampusi


Digitalni nov anici
Digitalni novčanici

 • engleski: digital wallets

 • analogni klasičnim novčanicima

 • elektronska jedinicasa identifikacionim podacima korisnika

 • pomoću specijalizovanih programa se smešta iznos kojim korisnik slobodno raspolaže

 • autentifikacija korisnika upotrebom digitalnih sertifikata ili drugih kriptografskih metoda

 • odlaganje i transfer novčanih iznosa

 • siguran proces plaćanja


K ategorije digitalnih nov anika
Kategorije digitalnih novčanika

 • klijentski digitalni novčanici: korisničke aplikacije za popunjavanje upitnika u elektronskim prodavnicama - poznatiji sistemi Gator i MasterCard Wallet

 • serverski digitalni novčanici:. posreduju između servera kod kojeg potencijalni kupci polože novac i aplikacija elektronskih prodavnica,na osnovu digitalno potpisanog naloga od strane kupca njegova "digitalna banka" mu dostavlja potpisanu doznaku pomoću koje kupac vrši plaćanje prodavcu - najpoznatiji je Microsoft Passport


E lektronsk a gotovin a
Elektronska gotovina

 • engleski: digital cash

 • jedan od prvih oblika platnih sistema e-trgovine

 • kupac preuzima aplikaciju digitalnog novčanika i elektronsku gotovinu, troši ga kod prodavaca koji su spremni da je preuzmu

 • tržišni lider u ovoj oblasti je PayPal, e-pošta kao osnova za informisanje

 • evropski sistem je Digi Cash

 • korisnici najčešće digitalno potpišu nalog za transfer novca sa kreditne kartice u digitalni novčanik


16. novembra 1999. godine Peter Theil je sedeo sa prijateljima u restoranu i upotrebio je PDA da prijatelju, Maxu Levchinu, pošalje svoj deo u računu, koristeći program koji su oni zajedno napravili. Tada su odlučili da ga prenesu na Internet i tako je nastao PayPal, prvi sistem koji omogućava slanje novca pomoću elektronske pošte.


Za tita e gotovine
Zaštita e-gotovine prijateljima u restoranu i upotrebio je PDA da prijatelju, Maxu Levchinu, pošalje svoj deo u računu, koristeći program koji su oni zajedno napravili. Tada su odlučili da ga prenesu na Internet i tako je nastao PayPal, prvi sistem koji omogućava slanje novca pomoću elektronske pošte.

 • sigurnosni mehanizmi: autentifikacija sve tri strane, obezbeđenje od nepriznavanja, integritet svih transakcija između sve tri strane i poverljivost informacija iz narudžbe

 • privatnost: tehnika nevidljivih potpisa


Elektronski ekovi
Elektronski čekovi prijateljima u restoranu i upotrebio je PDA da prijatelju, Maxu Levchinu, pošalje svoj deo u računu, koristeći program koji su oni zajedno napravili. Tada su odlučili da ga prenesu na Internet i tako je nastao PayPal, prvi sistem koji omogućava slanje novca pomoću elektronske pošte.

 • koriste se od 1995. godine

 • analogna tehnologija sa klasičnim čekovima u digitalnom obliku izdavanja i korišćenja

 • korisniku se izdaju određeni brojevi elektronskih čekova, koje on navodi pri plaćanju podatke koji obezbeđuju sigurnost ove tehnike plaćanja

 • prednosti: izdavalac čeka ne daje broj računa primaocui ne šalje osetljive informacije, elektronski čekovi su jeftini i brži od papirnih

 • najpoznatiji sistemi: eCheck, Achex


Pla anje putem potvrde tre e strane
Plaćanje putem potvrde treće strane prijateljima u restoranu i upotrebio je PDA da prijatelju, Maxu Levchinu, pošalje svoj deo u računu, koristeći program koji su oni zajedno napravili. Tada su odlučili da ga prenesu na Internet i tako je nastao PayPal, prvi sistem koji omogućava slanje novca pomoću elektronske pošte.

 • naročito je popularno u Japanu

 • digitalno akumuliranje računa malih iznosa kod specijalizovanih pružalaca usluga

 • naplata se vrši periodično tako što se korisniku dostavlja račun sličan telefonskom

 • najpoznatiji sistem: qPass zasnovan na digitalnim novčanicima i kreditnim karticama


Za tita elektronskog pla anja
Zaštita elektronskog plaćanja prijateljima u restoranu i upotrebio je PDA da prijatelju, Maxu Levchinu, pošalje svoj deo u računu, koristeći program koji su oni zajedno napravili. Tada su odlučili da ga prenesu na Internet i tako je nastao PayPal, prvi sistem koji omogućava slanje novca pomoću elektronske pošte.

 • ostvaruje se pomoću protokola OFX i SET

 • OFX (Open Financial Exchange):je namenjen razmeni finansijskih podataka između neposrednih potrošača i finansijskih institucija i razmeni poslovnih dokumenata, zaštita se ostvaruje pomoću digitalnih sertifikata i programa SSL

 • SET (Secure Electronic Transaction): je otvoreni standard koji su razvili MasterCard i Visa, koristi se za plaćanje pomoću kreditnih kartica,obuhvata kupca, prodavca, sertifikaciono telo i sprovodioca transakcije, kriptografija je pomoću programa SSL


Online finansijske usluge
Online finansijske usluge prijateljima u restoranu i upotrebio je PDA da prijatelju, Maxu Levchinu, pošalje svoj deo u računu, koristeći program koji su oni zajedno napravili. Tada su odlučili da ga prenesu na Internet i tako je nastao PayPal, prvi sistem koji omogućava slanje novca pomoću elektronske pošte.

 • jedan od najsjajnijih segmenata e-poslovanja

 • finansijski sajtovi su najposećeniji od svih poslovnih sajtova iz domova korisnika

 • korisnici obilaze sajtove radi informacija, a posao sklapaju u kancelarijama

 • obuhvata brokerske usluge, bankarstvo, osiguranje i promet nekretnina


B rokersk e uslug e
B prijateljima u restoranu i upotrebio je PDA da prijatelju, Maxu Levchinu, pošalje svoj deo u računu, koristeći program koji su oni zajedno napravili. Tada su odlučili da ga prenesu na Internet i tako je nastao PayPal, prvi sistem koji omogućava slanje novca pomoću elektronske pošte.rokerske usluge

 • početni veliki uspesi virtuelnih pružalaca finansijskih usluga E*Trade i Ameritrade

 • brzo potisnuti od finansijskog giganta Fidelity, brokerskog pionira u davanju popusta Charles Schwab i najvećeg brokera akcija Merrill Lynch


Vrste finansijskih usluga
Vrste finansijskih usluga prijateljima u restoranu i upotrebio je PDA da prijatelju, Maxu Levchinu, pošalje svoj deo u računu, koristeći program koji su oni zajedno napravili. Tada su odlučili da ga prenesu na Internet i tako je nastao PayPal, prvi sistem koji omogućava slanje novca pomoću elektronske pošte.

 • odlaganje i pristup finansijskim sredstvima

 • osiguranje viška kapitala

 • načini uvećanja kapitala

 • prenos sredstava


Trend integracija usluga
Trend prijateljima u restoranu i upotrebio je PDA da prijatelju, Maxu Levchinu, pošalje svoj deo u računu, koristeći program koji su oni zajedno napravili. Tada su odlučili da ga prenesu na Internet i tako je nastao PayPal, prvi sistem koji omogućava slanje novca pomoću elektronske pošte.: integracija usluga

 • stvaranje institucija koje pokrivaju sve vrste navedenih usluga

 • CitiBank je razvio koncept finansijskog supermarketa: korisnici mogu pronaći bilo koju uslugu ove vrste na svim njegovim punktovima

 • on-line verzije finansijskih supermarketa na Internetu

 • banke nude usluge planiranja finansija i njihovog investiranja


Posrednici prijateljima u restoranu i upotrebio je PDA da prijatelju, Maxu Levchinu, pošalje svoj deo u računu, koristeći program koji su oni zajedno napravili. Tada su odlučili da ga prenesu na Internet i tako je nastao PayPal, prvi sistem koji omogućava slanje novca pomoću elektronske pošte.

Banke

Osiguranje

Integrisane

finansijske

usluge


F inansijski portal i
F prijateljima u restoranu i upotrebio je PDA da prijatelju, Maxu Levchinu, pošalje svoj deo u računu, koristeći program koji su oni zajedno napravili. Tada su odlučili da ga prenesu na Internet i tako je nastao PayPal, prvi sistem koji omogućava slanje novca pomoću elektronske pošte.inansijski portali

 • sajtovi koji obezbeđuju poređenje uslova kupovanja na različitim mestima, nezavisne finansijske savete i finansijsko planiranje

 • ne nude nikakve finansijske usluge

 • polazne tačke za veliki broj korisnika – zarada na linkovima

 • Yahoo Finance nudi praćenje narudžbi pomoću kreditnih kartica, pregled tržišta, kupovinu akcija, vesti, finansijske savete, digitalni novčanik idr.

 • Web sajtovi sa agregiranim finansijskim stanjima korisnika u različitim institucijama


Tr i te hipoteka i zajmova
Tržište hipoteka i zajmova prijateljima u restoranu i upotrebio je PDA da prijatelju, Maxu Levchinu, pošalje svoj deo u računu, koristeći program koji su oni zajedno napravili. Tada su odlučili da ga prenesu na Internet i tako je nastao PayPal, prvi sistem koji omogućava slanje novca pomoću elektronske pošte.

 • online transakcije se koriste u ranim fazama

 • samo 2% ovih transakcija potpuno realizuje u online režimu


On line osiguranje
On-line osiguranje prijateljima u restoranu i upotrebio je PDA da prijatelju, Maxu Levchinu, pošalje svoj deo u računu, koristeći program koji su oni zajedno napravili. Tada su odlučili da ga prenesu na Internet i tako je nastao PayPal, prvi sistem koji omogućava slanje novca pomoću elektronske pošte.

 • prouzrokovalo pad cena osiguranja od 8 do 15%

 • usluge su bolje diferencirane kao posledica on-line transakcija

 • svega 1% posetilaca sajta realizuje kompletan posao na njemu

 • sve više bankarskih i posredničkih kompanija počinje da pruža i usluge osiguranja


Usluge prometa nekretninama
Usluge prometa nekretninama prijateljima u restoranu i upotrebio je PDA da prijatelju, Maxu Levchinu, pošalje svoj deo u računu, koristeći program koji su oni zajedno napravili. Tada su odlučili da ga prenesu na Internet i tako je nastao PayPal, prvi sistem koji omogućava slanje novca pomoću elektronske pošte.

 • prirodni ambijent u Web okruženju za potencijalne kupce

 • troškovi efikasnog pronalaženja odgovarajućih objekata svode se na minimum

 • 2005. godine 80% kupaca nekretnina u SAD potencijalne objekte pronalazi na Web sajtovima

 • glavna vrednost je priprema kasnijih odluka

 • sklapanje posla vršu se u agencijama


ad