weitblick presentasjon av oppgavestoffet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Weitblick Presentasjon av oppgavestoffet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Weitblick Presentasjon av oppgavestoffet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Weitblick Presentasjon av oppgavestoffet - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Weitblick Presentasjon av oppgavestoffet. Kirsten Skorge. Å lære et fremmedspråk – læringsstrategier i Weitblick. Weitblick 1 og Weitblick 2. Læringsstrategier.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Weitblick Presentasjon av oppgavestoffet' - nonnie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
l ringsstrategier
Læringsstrategier
 • "Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring. Dette er strategier for å planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid for å nå nasjonalt fastsatte kompetansemål. Det innebærer også refleksjon over nyervervet kunnskap og anvendelse av den i nye situasjoner."(Oppl.l. § 1-2 og LK06 generell del)
l re et spr k
Å lære et språk
 • ”Læring av et nytt fremmedspråk bygger på erfaringer fra tidligere språklæring både i og utenfor skolen. Når vi er bevisst hvilke strategier som brukes for å lære fremmedspråk, og hvilke strategier som hjelper oss til å forstå og å bli forstått, blir tilegnelsen av kunnskaper og ferdigheter enklere og mer meningsfylt.”(Læreplanen – Formål side 2)
metakognisjon i fremmedspr ksoppl rlingen
Metakognisjon i fremmedspråksopplærlingen
 • Eleven må ha et språk for å kunne beskrive egen læring
 • Implisitt eller eksplisitt opplæring i læringsstrategier?
 • Eleven må få oppskrifter på hvordan hun/han kan arbeide for å nå målene. Læreren må modellere hvordan ulike strategier kan brukes.
 • ”the good language learner” – eleven som har ”knekt koden” – som er aktiv deltaker i læreprosessen
de fem ulike spr kferdighetene
Verstehen

Hören – Lesen

Sprechen

An Gesprächen teilnehmen – Zusammenhängendes Sprechen

Schreiben

De fem ulike språkferdighetene
h ren verstehen
Hören - Verstehen
 • Møte med muntlig tysk: Læreren, cd-innspillinger og lydfiler. Filmer, tv-programmer og musikk
lyttestrategier
Lyttestrategier
 • Lære å mestre ulike lyttesituasjoner
 • Ulike formål med lyttingen
 • aktivisere forkunnskapene

tema, sjanger

 • fokusere på kjente ord og uttrykk

transparente ord – gjette betydningen

internasjonale ord, geografiske ord, tall

 • unngå å fokusere på ukjente ord og uttrykk,

henge med selv om det er mye som blir sagt som man ikke forstår

eksempler p lytteoppgaver
Eksempler på lytteoppgaver
 • WB1: 2.10 side 35
 • 5.1 side 86, 5.6 side 87
 • 6.1 og 6.4 side 104
 • WB2: Lokus nettsted
 • Kap 3 Steile Hänge, Schnee und blauer Himmel
 • Richtig oder falsch?
 • I lærerressursen (under kapittelressurser) finner du lytteprøver, oppgaver og løsninger.
lesestrategier
Lesestrategier
 • Lytte- og lesestrategier mye til felles (Verstehen)
 • Å forberede seg på lesingen. Aktivisere forkunnskapene. Skaffe seg overblikk. Se på bilder, overskrifter og struktur. Sjanger?
 • Målet med lesingen avgjør hvilken strategi en benytter.

Finne spesiell informasjon – lese selektivt (skanne)

Få tak i de store linjene – skumlese

Lese for å få med seg hovedinnholdet

Lese for å forstå alt (hensikten er å lære tysk)

eksempler p leseoppgaver
Eksempler på leseoppgaver
 • WB1: 2.6, 2.9 og 2.10 side 35,
 • 2.13 side 36
 • 2.17 side 37
 • WB2: 2.1, 2.4 side 34
 • 2.7, 2.8 og 2.9 side 35
talestrategier samtale
Talestrategier - samtale
 • Enkle dialogstrukturer – mønsterdialoger. Bruke fuskelapper.
 • Handler mye å tørre - prøve og feile.
 • Små grupper hvor alle hjelper hverandre til å komme videre når man står fast. ”Wie heißt es auf Deutsch?”
 • Bruke omskrivinger og synonymer
 • Understreke med mimikk og kroppsspråk
 • Lære å ta tenkepauser og fylle inn med muntlige uttrykk som ”Na ja./ Meinst du das?/Genau! /Ach so!/ Doch osv.
sprechen oppgaver for utvikle gode samtalestrategier
Sprechen - Oppgaver for å utvikle gode samtalestrategier
 • WB1: 2.3 side 34
 • 2.8 side 35
 • 5.12 og 5.17 side 88
 • WB2: 1.6 side 19
 • 3.4 side 48
 • 7.8 side 117
kunne snakke sammenhengende tysk alene oppgavetyper
Å kunne snakke sammenhengende tysk – alene. Oppgavetyper
 • WB1: 2.21 side 37
 • 5.9 side 87
 • 6.3 side 104
 • 8.15 side 144
 • 10.5 side 175
 • WB2: 3.7 side 49
 • 8.6 side 133
 • 12.7 side 211
schreiben
Schreiben
 • Tekstene som mønstre for egen skriving
skrivestrategier
Skrivestrategier
 • Mål å fri seg litt etter litt fra mønstrene
 • Skrive direkte på målspråket – ikke oversette
 • Ta i bruk det en lærer underveis og utrykke seg enkelt
 • Lov å prøve og feile og være kreativ
 • Finne fram til aktuelle ord og uttrykk
 • Idémyldring i grupper
 • Lage tankekart
 • Bruke hjelpemidler hensiktsmessig
 • Tilbakemelding og veiledning
 • Skrive flere utkast
eksempler p skriveoppgaver
Eksempler på skriveoppgaver
 • WB1: Skriveoppgavene i kapittel 3
 • WB2: 3.12 side 49
 • 6.7 og 6.9 side 99
 • 8.5 side 132
 • 10.6 side 173
 • 12.10 side 211