presentasjon av barneverntjenesten n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Presentasjon av barneverntjenesten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Presentasjon av barneverntjenesten

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Presentasjon av barneverntjenesten - PowerPoint PPT Presentation

brinda
151 Views
Download Presentation

Presentasjon av barneverntjenesten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Presentasjon av barneverntjenesten Ådalen barnehage V/ Else Karin Bukkøy og Anita Lende

  2. God barneomsorg • Emosjonell involvering og glede • Kapasitet til å tåle barnets umodne sinnstilstand • Evne til å identifisere seg med barnet • Se barnets behov • Foreldresensitivitet

  3. Tilpasse egen atferd med hensyn til fokusering, tempo og behov • Benevning • Se barnet som et eget individ • Evne til å reflektere med barnet • Evne til å tolke barnets atferd • Mentalisering

  4. Være tilgjengelig Føle tillit Fremme medlemskap i familien Føle tilhørighet Gi sensitive gjensvar Regulere og håndtere følelser og atferd TRYGG BASE Gi samarbeidsinnstilt omsorg Kjenne seg kompetent Godta barnet Ha en positiv selvfølelse

  5. Feil og mangler • Foreldreskap er aldri perfekt • 70/30 - omsorg • Fravær av alkohol/rus, vold, overgrep og alvorlige foreldrekonflikter • Det handler om hvordan vi reparerer feilgrep

  6. Tilpasset frustrasjon og aktive forsøk på reparasjon. Hjelper barnet til: • En følelse av at frustrasjon kan håndteres og være produktiv • Skille mellom seg selv og andre • Utvikle et klart bilde av seg selv • Utvikle empati • Gi håp og tro på at kontakt kan gjenetableres

  7. Tiltak fra barneverntjenesten • Omsorgstiltak LOBVT §4-12 – mediafokusert, minst brukt. • Hjelpetiltak LOBVT §4-4 – mindre kjent, mest brukt! • Styrking av foreldrekompetanse • Marte-Meo • Parent Management Training Oregon (PMTO) 4-12 år • Multisystemisk terapi (MST) 8-18 år • Funksjonell Familieterapi (FFT) 12-18 år • Foreldre/barnsentrer 0-6 år • De utrolige årene (DUÅ) 1-12 år • Råd og veiledning, Familieråd m.fl.

  8. Styrke barnets ferdigheter • Støttekontakt • Besøkshjem • Barnehageplass • Økonomisk hjelp • Fritidsaktivitet m.fl.