Motorick kontrola
Download
1 / 138

Motorick á kontrola - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Motorick á kontrola. Sval - efektor motorického systému. A. C. B. Svalovina: A – srdeční – autonomní NS B – hladká – autonomní NS C – příčně pruhovaná. Různé kontraktilní vlastnosti, které předurčují odpověd svalu na podráždění. Srdeční svalovina - morfologie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Motorick á kontrola' - nonnie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Motorick kontrola

Motorická kontrolaA

C

B

Svalovina:

A – srdeční – autonomní NS

B – hladká – autonomní NS

C – příčně pruhovaná

Různé kontraktilní vlastnosti, které předurčují odpověd svalu na podráždění


Srde n svalovina morfologie
Srdeční svalovina - morfologie

 • Příčné pruhování podobné jako u kosterní svaloviny

 • Svalová vlákna se proplétají a větví

 • V místech přechodu membrány vláken zvlněny

 • Tvoří interkalární disky – oblasti s těsnými spoji - syncytium

  • Snadný přenos

   • Tahu

   • PodrážděníSrde n svalovina elektrick vlastnosti
Srdeční svalovina – elektrické vlastnosti

 • Myogenní– stahuje se i v nepřítomnosti motorického vstupu

 • Pacemakerový potenciál

  • Nestabilní klidový membránový potenciál

  • Pomalé snižování propustnosti pro K+ ionty

  • Strmost určuje frekvenci rytmicity

 • 2 specializovaná místa myogenní aktivity

  • Síňokomorový (AV) a

  • Síňový uzlík (SA)

   • rytmicita SA>AV>svaloviny

   • SA udává rytmus – vlastní pacemaker pro celé srdce


Srde n svalovina elektrick vlastnosti1
Srdeční svalovina – elektrické vlastnosti

 • AP

  • Rychlá depolarizace - 2 ms, přestřelení, Na+ kanály

  • Pomalá repolarizace - 250 – 300 msec, pomalé Na+ kanály, K+ kanály

  • Dlouhá refrakterní perioda - kontrakce se nemohou sumovat

 • Kontrakce

  • Vše nebo nic

  • 1,5 x delší než AP

 • Regulace - autonomní

  • Parasympatikus, vagus, Ach

  • Sympatikus, adrenalin, b-adrenergní receptory


Ach receptory srde n svaloviny
Ach receptory srdeční svaloviny

 • 1. Snižuje velikost napěťově řízeného Ca2+ proudu prostřednictvím vnitrobuněčného mediátoru

 • 2. Prostřednictvím G proteinu přímo otevírá K+ kanály

  • Pomalejší depolarizace a

  • Prodloužená hyperpolarizace


B adrenergn receptory srde n svaloviny
b adrenergní receptory srdeční svaloviny

 • Prostřednictvím různých G proteinů zvyšuje depolarizaci a zrychlení srdeční aktivity


Hladk svalovina morfologie
Hladká svalovina - morfologie

 • Zřetelně odlišná od srdeční a kosterní svaloviny – dělení:

  • Útrobní hladká

   • Extenzivní elektrické propojení

   • Velké oblasti svaloviny se kontrahují společně syncytium – střevo, děloha, močovody

  • Vícejednotková hladká –

   • Buňky nepropojeny – zornička, artérie, kůže savcůkaždý sval inervován několika autonomními motorickými neurony

   • Málo elektrických spojů mezi buňkami


Elektrické spoje

Ztluštěniny podél autonomního nervu


Hladk svalovina elektrick vlastnosti
Hladká svalovina – elektrické vlastnosti

 • Nestabilní klidový membránový potenciál

  • Na membránový potenciál nasedají vlny různých typů

  • Některé přestřelují linii nulového potenckálu, některé ne

 • Pacemakerový potenciál – ohniska se přesouvají

 • Spřažení dráždivosti a staživosti pomalé

 • Stálé nepravidelné kontrakce nezávislé na neuronální aktivitě

 • Kontrakce i po předchozím protažení

  • Natažení způsobuje pokles membránového potenciálu


Funkce inervace
Funkce inervace

 • Dvojí autonomní inervace

  • Modifikuje aktivitu

  • Antagonistické působení

  • Ve střevě parasympatikus zvyšuje aktivitu, sympatikus tlumí

 • V jiných orgánech modifikace


Nervosvalov spojen hladk svaloviny
Nervosvalové spojení hladké svaloviny

 • Hladká svalovina – nemá typické synaptické spoje

 • Ztluštěniny axonů (2mm s 4mm inter-úseky) se synaptickými váčky

  • Difuse mediátoru ke svalovým buňkám

 • Autonomní systém kontroluje spíše vrstvy hladké svaloviny než jednotlivé svaly

 • Významná místní kontrola enterickým nervovým systémem s mnoha neuromediátory


P n pruhovan sval

Motorický axon

Žíhání

Vlákno

Jádra

Příčně pruhovaný sval

 • Vlákno

  • samostatná vícejaderná buňka

  • Vznik splynutím mnoha embryonálních buněk

  • tvořeno myofibrilami

  • obaleno

   • sarkolemou a

   • sarkoplasmatickým retikulem

  • složeno z myofibril

   • = filamenty kontraktilních

    bílkovin

Svalová vlákna


Snopce svalových vláken – napnuty paralelně mezi šlachami

Svalová vlákna obalená vazivovou pochvou

Svalové vlákno

Myofibrila

Pojivová tkáň kolem svalu


Aktin šlachami

Sarkoméra

H

Myosin

Proužek A

Proužek I

Stah


Tropomyosin
Tropomyosin šlachami

 • V klidu jsou místa vážící myosin blokována relaxační bílkovinou

  • komplex troponinu a tropomyosinu

  • brání interakci aktinu s myozinem

   • tropomyosin - připojuje troponin k aktinu

 • Depolarizace zvyšuje volnou koncentraci Ca2+

  • (Ca2+svalu v klidu vázáno v sarkoplasmatickém retikulu)

 • Ca2+ tlumí inhibiční vliv tropomyosinu

 • To aktivuje ATPázovou aktivitu v hlavách myosinových molekul a


Spřažení dráždivosti a stažlivosti šlachami

APCa2+

Aktin

Myosinové hlavy se vrací do původní polohy

Aktivace stažlivého

mechanismu

Hlavy myosinu

se

váží

na aktin

Myosin

Ca2+

Pi

ATP

Hydrolýza

ATP

Navázání ATP uvolní aktin

Příčné můstky mění svůj tvar a posouvají aktin o 12 nm do středu sarkomery


Kostern svalovina
Kosterní svalovina šlachami

 • Nemá elektrické spoje

 • Nevětví se

 • Kontrola somatickým nervovým systémem

 • Strukturální a funkční diverzita

  • Tonické

  • Twich


Tonick svaly
Tonické svaly šlachami

 • Stah

  • Pomalý, relativně slabý, trvání - stovky ms

 • Více myoglobinu

 • Bohatě mitochondrií

 • Pro dlohodobé kontrakce bez únavy svalů

  • Posturální svalovina

Fázické svaly

 • Stah

  • Rychlý a silný, 5-10ms

 • Histologická a biochemická variabilita

  • Okohybné svaly, svalovina ruky


F zick svaly obratlovc
Fázické svaly obratlovců šlachami

 • Kategorizace podle hlavních metabolických drah

  • Pomalé – „slow oxidative“ SO

  • Rychlé – „fast oxidative glycolytic, FOG“

  • Rychlé – „Fast glykolytic“, FG

 • Svaly obvykle obsahují směs vláken různých typů


Rychlá vlákna šlachami

Pomalá vlákna

Diverzita svalových vláken savců


Charakteristiky savčích fázických svalů šlachami

Vlastnost

Rychlost kontrakce

Trvání stahu

Únavnost

Obsah glykogenu

Obsah myoglobinu

Obsah mitochondrií

Glykolitická aktivita

Oxidativní kapacita

Pomalé SO

Pomalá

Dlouhé

Pomalá

Nízký

Vysoký

Vysoký

Nízká

Vysoká

Pomalé FOG

Rychlá

Krátké

Nízká

Střední

Střední

Vysoký

Střední

Vysoká

Rychlé FG

Rychlá

Krátké

Vysoká

Vysoký

Nízký

Nízký

Vysoká

Nízká


Funk n organizace svaloviny
Funkční organizace svaloviny šlachami

 • Antagonistické svaly

 • Synergistické svaly -

Extenzor

Flexor

Kloub

ExoskeletObecn
Obecně šlachami

 • Motorický systém je složitější než smyslový

 • Hůř se studuje

  • Každý pohyb je kontrolován smyslovými orgány, které zpětně modifikují aktivitu motorických drah

  • Každý neuron motorické dráhy odpovídá na stimulaci určitým setem interneuronů předchozí úrovně, který NEZNÁME a tudíž ho nemůžeme napodobit


Principy motorick kontroly
Principy šlachamimotorické kontroly

 • Chování jednodušších živočichů založeno na jednoduchých mechanismech probíhajících na periferní úrovni

 • Evolučně vyšší živočichové vytvářejí vyšší koordinační mechanismy v závislosti na stupni tzv. encefalizace

  • Jednodušší koordinační mechanismy na segmentální úrovni zůstávají

  • Ale „očekávají“ více z centra

  • Při přerušení toku info z centra – „šok“ – spinální šok (vymizeni funkce, později objevení se nové, primitivnější – „vyvázání“ se z kontrolního vlivu


Motorick jednotky
Motorické jednotky šlachami

 • 1 Motorický neuron – inervuje obvykle jenom část svalových vláken – motorická jednotka

 • Fázické svaly obratlovců – jednotky se nepřekrývají

 • Bezobratlí a tonické svaly obratlovců – přerkývání motorických jednotek

  • Svalová membrána není dostatečně excitabilní

  • Aktivace jedné synapse nevyvolá stah

  • Proto mnohočetné synapse


Motorické axony šlachami

Motorické jednotky obratlovčího svalu se nepřekrývají


Kontrola svalo v ho nap t
Kontrola šlachamisvalového napětí

 • Nábor motorických jednotek - recruitment –

  • Ve svalech s více motorickými jednotkami

  • Přesná hierarchie, které MJ a kdy budou aktivovány

 • Kontrola frekvence AP

  • Frekvence AP určuje, jestli se sval před dalším stahem uvolní

  • Exkluzivně u bezobratlých


Po ad aktivace motoneuron d no velikost
Pořadí aktivace motoneuronů šlachami dáno velikostí

 • Svaly složeny s FG, FOG a SO vláken

  • FG inervovány většími motoneurony

  • SO inervovány menšími motoneurony

 • Vlákna ve svalech jsou specificky kombinována pro specifické funkce

  • Svaly jedné funkce však mohou být používány různě v závislosti na typu a pořadí aktivovaných jednotek

 • Malé neurony bývají aktivovány dříve

  • Motoneurony kontrolovány prostřednictvím interneuronů -

  • Mozek „vybírá“ specifické soubory interneuornů


 • A šlachami

  B

  Snímací elektroda

  Snímací elektroda

  Aktivace

  Aktivace

  Iniciální zóna

  Iniciální zóna

  Princip velikosti -

  malé neurony excitovány první


  Fyziologick vlastnosti sval d ny inervac
  Fyziologické vlastnosti svalů dány inervací šlachami

  • Různé typy svalů inervovány motoneurony různých fyziologických vlastností

  • Fyziologické vlastnosti motoneuronů odpovídají kontraktilním vlastnostem svalu

   • Jestliže se během vývoje experimentálně vymění inervace, svaly se typu inervace „přizpůsobí“ - princip shody


  Fast axon šlachami

  Elektroda - EPSP

  Princip

  shody

  Rychlé vlákno FG

  FOG

  Pomalé vlákno SO

  Slow axon

  Velké pomalé EPSP


  Motorika
  Motorika šlachami

  • Volní x mimovolní

  • Opěrná (postojová) x cílená (pohybová)

  • Reflexní x s centrálním motorickým programem


  Motoneurony
  Motoneurony šlachami


  Morfologie motoneuron
  Morfologie motoneuronů šlachami

  Bezobratlí

  Obratlovci

  Dendrity

  Dendrity

  Tělo

  Axon

  Axon

  Tělo

  Monopolární, těla na periferii ganglií, smyslové vstupy motorické výstupy v nervech promíchány

  Multipolární, těla v šedé hmotě míchy, motorické výstupy odděleny


  Motoneurony m sto kone n ho v stupu cns info ke sval m
  Motoneurony – místo konečného výstupu CNS info ke svalům

  • Gama-eferentní systém

   • Intrafuzální vlákna svalových vřetének

   • Pod kontrolou sestupných drah

  • Alfa-eferentní systém

   • Extrafuzální vlákna

   • Obratlovci –

    • největší neurony, velké dendritické větvení (až 10 cm), velký informační přenos, axony tvoří kolaterály

  • Zpětnovazebná kontrola prostřednictvím svalových vřetének

   • Inervace dvojího typu,

   • Ia aferenty-největší a nejrychlejší z perif. Nervů, dynamické parametry

   • II – pomalejší aferenty, statická míra natažení

  • Soubory motoneuronů určitého svalu tvoří v míše shluky – motorická jádra

   • Somatotopické uspořádání


  Konvergence a divergence aferentn ch sign l
  Konvergence a divergence aferentních signálů svalům

  • Aferenty po vstupu do míchy zadními míšními kořeny tvoří kolaterály

   • kaudální, rostrální, ventrální

  • Každé vlákno tvoří

   • cca 1000-2000 synapsí (max. 6 / m)

  • Každý motoneruon dostává info z cca 200-450 synapsí

 • EPSP u synergistů

 • IPSP u antagonistů

 • Poloha synapse důležitá

  • Některé EPSP se z pravidla vymykají

  • EPSP mají různé trvání, přicházejí v různý čas

  • Časová a prostorová sumace


 • Schemata jednoduch ch neuron ln ch zapojen
  Schemata jednoduchých neuronálních zapojení svalům

  A

  B

  Feed-forward inhibice

  C

  D

  Feedback inhibice


  Inhibi n mechanismy
  Inhibiční mechanismy svalům

  • Feed forward – dopředná inhibice

  • Feed back – zpětnovazebná

   • Postsynaptická, presynaptická)

   • (rozdíl v latenci, ovlivněné vstupem nebo výstupem,..)

  • Reciproční inhibice – kombinace obou

  • Laterální inhibice

  • Disinhibice a disfacilitace při konvergenci EPSP a IPSP


  Inhibi n okruhy kontroluj c p enos informace z aferentn ch vl ken
  Inhibiční okruhy kontrolující přenos informace z aferentních vláken

  Vzdálená inhibice

  Feed-back

  inhibice

  Přepojovací

  neuron

  Motorické jádro

  Feed-forward

  inhibice

  Mícha

  Vstup


  Vlastnosti monosynaptick ho reflexn ho oblouku
  Vlastnosti monosynaptického reflexního oblouku aferentních vláken

  • Specificita

  • Funkční determinace

  • Účinnost

  • Zkušenost

  • Reflex ze 2 neuronů je abstrakce


  Monosynaptick reflexn oblouk
  Monosynaptický reflexní oblouk aferentních vláken

  Ia aferenty končí na svalech

  homonymních a

  heteronymních (=synergisté

  na daném kloubu)

  Ia aferent

  (ze svalových

  vřetének téhož

  svalu)

  a motoneuron

  (homonymní sval)


  Vřazení aferentních vlákenexcitačního interneuronu

  Ia vlákna

  se přepojují na

  motoneurony

  také přes excitační

  interneuron -

  zpoždění – základ

  pro facilitaci

  Ia aferent

  Feed-forward

  facilitace

  a motoneruon


  Vřazení inhibičního neuronu aferentních vláken

  Flexor

  Ia aferent

  Extenzor

  Ia aferent

  Přenos info mezi Ia

  aferenty a příslušnými

  motoneurony je kontrolován

  presynaptickou inhibicí

  - feed forward inhibice

  po předcházejí stimulaci

  Extenzor

  Flexor


  Přenos info mezi Ia aferentních vláken

  aferenty a příslušnými

  motoneurony je kontrolován

  feed back inhibicí

  Prostřednictvím

  Renshawových bb.

  Ia aferent

  Renshawova bb.

  Analogie

  laterální

  inhibice – posílení

  aktivity nejvíce aktivovaných

  motoneuronů na úkor méně aktivovaných

  a motoneuron


  Ia inhibiční dráha aferentních vláken

  2 synaptická

  Extenzor

  I a aferent

  R

  R

  Reciproční

  inhibice

  Extenzor

  Flexor


  Zkřížený napínací reflex aferentních vláken

  Nociceptor

  Extenzor

  Flexor


  Vřazení inhibičního interneuronu aferentních vláken

  Ib aferent

  Extenzoru

  (šlachová

  tělíska)

  Inervace

  motoneuronů

  Ib aferenty

  Extenzor

  Flexor


  Mícha aferentních vláken

  Zkřížený napínací reflex

  Uhýbací reflex

  Šedá hmota

  Bílá hmota

  Dráždění

  nociceptorů

  Inhibiční

  interneuron

  EXTENZE

  FLEXE

  Výstup k

  extenzoru

  Výstup

  k extenzoru

  Výstup k flexoru

  Výstup k flexoru

  Motoneurony

  Reciproční inhibice

  Excitační

  Inhibiční


  Konkr tn p klad m ry konvergence a divergence aferentn ch sign l
  Konkrétní příklad míry konvergence a divergence aferentních signálů

  • trojhlavý lýtkový sval kočky

   • 150 vřetének

   • Každé vřeténko tvoří 2-5 synapsí,

   • 90% končí na homonymním svalu,

   • 60% končí na heteronymních svalech,

   • 750 tricepsových motoneuronů

  • Míra divergence jednoho Ia vlákna je 1:500

  • Míra konvergence na jeden motoneuron je 1: 500


  V sledek difuzn ho en informace flexibilita reflex
  Výsledek difuzního šíření informace - aferentních signálůflexibilita reflexů

  • Reflexy – nepředpokládaně flexibilní

   • Různé smyslové vstupy reflexy různě modifikují

   • Také el. stimulace sousedících míst míchy vyvolává různé reflexní modifikace

    • Aktivace různých souborů interneuronů, které následně kontrolují aktivitu motoneuronů

   • Tyto různé soubory interneuronů mohou být aktivovány

   • mozkem (volní pohyb) nebo

   • smyslovými vstupy - úprava postoje


  Reflexy
  Reflexy aferentních signálů

  • Základní funkční jednotka nervové soustavy

  • Odpověď na podráždění zprostředkovaná CNS

   • 5 prvků: Receptor, aferetní dráha, centrum, eferentní dráha, efektor

   • Dělení

   • Mono- x polysynaptické

   • Extero- x intero- x proprioceptivní

   • Centrální x extracentrální

   • Somatické x autonomní

   • Podmíněné x nepodmíněné


  Proprioreceptivn reflexy
  Proprioreceptivní reflexy aferentních signálů

  • Řízení svalového tonu

  • Krátká reflexní doba

  • Nepodléhají únavě

  • Nepodléhají přímé kontrole z vyšších center

  • Jsou segmentovány


  Proprioreceptivn reflexy1
  Proprioreceptivní aferentních signálů reflexy

  • Monosynaptické – (svalová vřeténka)

   • Vzruchy ze svalových vřetének – působí

    • Facilitaci a motoneuronů vlastního svalech,

    • Inhibici antagonistů

     • Napínací (patelární) reflex

  • Polysynaptické – (Golgiho šlachová tělíska)

   • Vzruchy se šlachových receptorů působí prostřednictvím interneuronů

    • Inhibici a motoneuronů


  Polysynaptick reflexy
  Polysynaptické reflexy aferentních signálů

  • Exteroreceptivní reflexy

   • Vřazení různých počtů interneuronů

   • Delší reakční doba

   • Řízené z vyšších

  • Extenzorové – stimulace dotykových receptorů vyvolá extenzi – základ posturálních reflexů

   • Zkřížený extenzorový reflex

  • Flexorové – stimulace nociceptorů vyvolá flexi – základ obranných reflexů

  • Spinální reflexy působící svalový spazmus – obranný reflex


  Proprioreceptivn reflexy2
  Proprioreceptivní reflexy aferentních signálů

  • Myotatické (napínací) reflexy – natažení svalu prostřednictvím intrafuzálních vláken vřetének vede ke kontrakci

  • Obrácené myotatické (uhýbací) – přílišné natažení svalu prostřednictvím šlachových proprioreceptorů vede k relaxaci

  • Reciproční inhibice


  Postojov reflexy
  Postojové reflexy aferentních signálů

  • Lokální statická reakce

   • spinální exteroreceptivní reflexy extenzorové

   • odpovídá svaly podrážděné končetiny

  • Segmentální statické reakce

   • Součinnost více končetin

   • Zkřížený extenzorový reflex

  • Celkové statické reakce

   • Nadřazeny základním postojovým reakcím

   • Koordinace svalového tonu končetin i svalů trupu

    • Mícha

    • Retikulární formace

   • Tonické šíjové reflexy – dráždění proprioreceptorů šíje

   • Tonické labyrintové reflexy – dráždění vestibulárního aparátu

   • Fázické labyrintové reflexy – udržování postoje v klidu - dráždění kinetického čidla rotačním pohybem hlavy – udržování postoje při pohybu

  Změny prahů

  míšních napínacích

  reflexů

  -změnou excitability

  mtoneuronů

  -změnou frekvence

  systému


  Vzp imovac reflexy
  Vzpřimovací reflexy aferentních signálů

  • Vyšší koordinace statických reakcí

  • Usměrňování těžiště v klidu i v pohybu

  • Integrační činnost všech výše jmenovaných motorických CNS center podporovaný činností

   • Vestibulárního aparátu

   • Korového centra subjektivního vnímání rovnováhy

   • Iniciovány drážděním taktilních exteroreceptorů


  P ehled mechanizm zen hybnosti
  Přehled mechanizmů řízení hybnosti aferentních signálů

  • Hlavní úrovně řízení motoriky

   • Páteřní mícha

   • Mozkový kmen

   • Mozeček

   • Bazální ganglia

   • Talamus

   • Kůra


  Sestupn motorick dr hy
  Sestupné motorické dráhy aferentních signálů

  • Retikulospinální – z retikulární formace

   • Končí na míšních interneuronech, postojové reakce, reflexy trupu, nejstarší

  • Vestibulospinální – vestibulární jádro

   • Končí na míšních interneuronech, postoj a reakce v souvislosti s gravitací, kontrola flexorů, spojení s mozečkem

  • Rubrospinální – červené jádro

   • Stř mozek, přepojovací místo mozečku, končí na interneuronech

  • Tektospinální – tektum

   • Orientační reakce

  • Kortikospinální – kůra, dráhy pro zahájení pohybu

   • Pyramidové dráhy – kříží se v medulle v obl. Pyramid

   • U člka a primátů tvoří monosynaptické spoje na míšních motoneuronech, manipulace

   • Extrapyramidové dráhy – posturální reflexy


  Sestupn motorick dr hy1
  Sestupné motorické dráhy aferentních signálů

  • Extrapyramidový systém

   • Hrubé pohyby, postoj

   • Víceneuronové spojení

   • Začátek - premotorická oblast kůry

   • Přepojení na

    • Retikulospinální dráhu

     • hlavní mimopyramidová dráha

     • Proprioreceptivní reflexy

    • Vestibulospinální dráhu

     • Vzpřimovací reflexy

     • Koordinace úmyslných a neúmyslných pohybů

    • Tektospinální dráhu


  Sestupn motorick dr hy2
  Sestupné motorické dráhy aferentních signálů

  • Pyramidový systém

   • Jednoneuronové spojení kůry a motoneuronů

   • Primární motorická kůra

    • Tractus corticospinalis

    • Tractus corticobulbaris

  • Jemné, přesné a fázické cílené pohyby

  • Úmyslné pohyby řízeny současně extra i pyramidovým systémem


  Postranní kortikospinální* aferentních signálů

  Rubrospinální*

  Střední

  Postranní retikulospinální

  Vestibulospinální

  Tektospinální*

  Anteriorní

  Kortikospinální*


  P et t
  Přetětí aferentních signálů

  • Spinální preparát – všechny sestupné dráhy přerušeny

   • Ztráta volních pohybů

   • Svalového tonu

   • Po odeznění spinálního šoku se objevují míšní reflexy, zvířata můžeme postavit, při správné stimulaci mohou kráčet

  • Decerebrovaný preparát (podíl prodloužené míchy) – tonická hyperaktivita extenzorů

   • Stimulace napínacích reflexů retikulární formací a vestibulárními jádry

  • Dekortikovaný preparát – spastitita daná excitačním vlivem retikulární formace, normálně inhibována kůrou


  Mícha aferentních signálů

  • VSTUPY: primární aferentní vlákna ze svalů, šlach, kloubů, kůže, podkoží

  • VYSTUPY: a – a g motoneuronový systém

  • Segmentované okruhy mezi

   • Reflexní ústředí

   • Místo CPG


  Mozkov kmen
  Mozkový kmen aferentních signálů

  • Retikulární formace

  • Vestibulární jádra

  • Červené jádro


  Střední mozek aferentních signálů

  Retikulární

  jádro

  mostu

  Lokomoční oblast

  středního mozku

  Červené jádro

  Vestibulární

  jádro

  Most

  Mozeček

  Střední

  retikulární

  jádro

  Prodloužená

  mícha

  Dráha

  retikulospinální


  • Retikulární formace mozkového kmene aferentních signálů

   • Multisynaptická síť malých neuronů

   • Nespecifické ovlivnění

    • Systém

     • Vzestupný

     • Sestupný

     • Aktivační

     • Inhibiční

    • Specifická centra regulace dýchání, tlaku, trávení, endokrinní regulace,


  • Ascendentní aktivační systém aferentních signálů

   • Arousal – probouzecí reakce

  • Ascendentní inhibiční systém

   • Při poškození mozkového kmene – trvalé bdění

  • Descendentní facilitační systém

   • Zesílení míšních reflexů – řízení gamamotoneuronů

    • Aktivace ze statokinetického čidla, vestibulárních jader, jader mozečku, propriorecepce, exterorecepce, mozkové kůry

    • Decerebrační rigidita

  • Descendentní inhibiční systém

   • Útlum míšních reflexů

   • Aktivace z kůry, spinálního mozečku, bazálních ganglií


  • Mozkový kmen aferentních signálů

   • Jádra pro sestupné motorické info - začínají zde všechny sestupné mimopyramidové dráhy

   • Jádra pro vzestupné sensorické info

    • Prodloužená mícha, most

     • Nepodmíněné obranné reflexy (kašel, kýcháí, zvracení)

     • Regulace dýchání – pacemakerové inspirační a expirační jádra

     • Regulace krevního oběhu a trávení

     • Regulace mimických pohybů, fonace, řeč

     • Regulace postojové motoriky

    • Střední mozek

     • Přepojování info sluchové a zrakové dráhy

     • Centrum nepodmíněných reflexů (sluchové, zrakové, pohotovostní..)

   • Mezencefalcká lokomoční oblast s generátory (např. chůze)


  Motorick k ra
  Motorická kůra aferentních signálů

  • Provádí pohyb

  • Výbírá svaly a svalové skupiny pro zamýšlený pohyb

  • Somatotopické uspořádání

   • Výstupy

    • přímo do míchy (kortikospinální trakt)

    • Nepřímo do mozkového kmene (kortikobulbální trakty)

   • Vstupy z

    • Premotorické, prefrontální aparietální kůry


  Primární aferentních signálů

  motorická

  kůra

  Přídatná

  motorická

  kůra

  Centrální

  rýha

  Primární

  motorická

  kůra

  Centrální

  rýha

  Premotorická

  kůra


  Motorická mapa šimpanze aferentních signálů


  Vlastnosti korov ch neuron
  Vlastnosti korových neuronů aferentních signálů

  • Dynamické neurony – kódují změnu síly

  • Statické neurony – kódují intenzitu síly

  • Intermediální

  • Neurony směrové preference kódují směr pohybu – pohyb veden ve směru, který je vektorem směroých preferencí aktvních neuronů


  Premotorick k ra
  Premotorická kůra aferentních signálů

  • Výstupy premotorické kůry

   • Motorická kůra

   • Mozkový kmen

   • Mícha

 • Kortikokortikální spoje s prefrontální a parietální kůrou

 • Programování

 • Rozhodování o pohybu

 • Identifikace cílů • Idea aferentních signálů

  – kůra limbická, front. lalok, podkorové limb. str.

  Program

  asociační frontální limb. oblasti

  Mozeček

  rychlá, cílená motorika

  cerebrocerebellum

  Bazální ganglia

  pomalé, ustálené pohyby

  Premotorická a

  Motorická kůra

  Taktika a provedení

  Přes talamus

  Přes talamus

  Mozkový kmen

  Mícha


  Moze ek
  Mozeček aferentních signálů

  • Vestibulární mozeček – archicerebellum - vestibulocerebellum

   • Fylogeneticky nejstarší – vznik z vestibulárního jádra

   • Smyslové vstupy z ucha a rovnovážného ústrojí

   • Výstupy do vestibulárního járdra – oční pohyby, pohyby hlavy, posturální kontrola axiálních svalů těla

   • Udržování vzpřímené polohy

  • Spinální mozeček – paleocerebellum - spinocerebellum

   • Fylogeneticky mladší

   • Vstupy z periferie, výstupy různě

   • Regulace svalového napětí

  • Korový mozeček – neocerebellum - cerebrocerebellum

   • Nejmladší

   • Koordinace pohybů

   • Přímé vstupy z motorické a premotorické kůry,

   • nepřímé smyslové vstupy z míchy, mozkového kmene a kůry


  Pontocerebellum aferentních signálů

  Mozkový kmen

  Spinocerebellum

  Prodloužená

  mícha

  Vestibulocerebellum

  Anterior lobe

  Posterior lobe

  Flocullonodullar lobe


  Vestibulární nerv aferentních signálů

  Vestibulární jádro

  Vestibulocerebellum


  Retikulární formace aferentních signálů

  Vestibulární jádro

  Spinocerebellum


  Pontocerebellum aferentních signálů

  Thalamus

  Červené jádro

  Most

  Spodní olivární jádro

  Nc. reticularis lateralis


  Moze ek1
  Mozeček aferentních signálů

  • Kontrola pohybů a postoje

   • Nepřímo kontroluje segmentovaný motorický systém úpravou jiných motorických kontrolních signálů

   • Složen z hlubokých jader a kůry

    • Nc. Dentatus

    • Nc. Fastigial

    • Nc. interpositus


  Propojen moze ku
  Propojení mozečku aferentních signálů

  • Vstupy do jader i kůry z

   • Periferních smyslových orgánů

   • Mozkového kmene

   • Mozkové kůry

  • Výstupy do mozečkových jader

  • Jádra mohou porovnávat aferentní signály se signály zpracovanými v mozečkové kůře


  Trakt pontocelebellární aferentních signálů

  Červené

  jádro

  Trakt

  retikulocelebellární

  Trakt

  vestibulocelebellární

  Výstupy

  Retikulární

  jádro

  Vestibulární

  jádro

  Do talamu

  Nc.dentate

  Olivární

  jádro

  Červené

  jádro

  Trakt

  spinocelebellární

  Vstupy

  Retikulární

  jádro

  Fastigial a

  Interpositus ncc

  Vestibulární

  jádro


  Moze ek2
  Mozeček aferentních signálů

  • 2 systémy excitačních vláken

   • Mechová z

    • Míchy

    • Jader mozkového kmene

     • Větví se do kůry a jader

     • Končí na granulárních bb, tyto tvoří dlouhá paralelní vlákna, která jsou v kontaktu až s 200000 Purkyňovch bb.

     • Speciální synapse – glomeruly – informace je sdílena s 100-300 neurony- největší synapse mozku

   • Šplhavá z

    • Olivárního jádra

     • Větví se do kůry a jader

     • Končí na Purkyňových bb – 1:1

     • Každé vlákno tvoří s P. bb mnohočetné kontakty


  Buněčná organizace mozečku aferentních signálů

  Paralelní vlákno

  Purkyňova buňka

  Purkyňova buňka

  Granulární buňky

  Mechové vlákno

  Z různých

  zdrojů

  Z olivárního

  jádra

  Šplhavé vlákno

  Mozečkové jádro


  PV aferentních signálů

  P

  P

  GB

  Glomeruly

  ŠV

  MF

  Z olivárního

  jádra

  Hluboká

  mozečková

  jádra

  Z různých

  zdrojů


  Z kladn koncept moze kov s t
  Základní koncept mozečkové sítě aferentních signálů

  • Spočívá v existenci 2 mozečkových okruhů

   • Primární – aferentní vlákna vedoucí do jader

   • Sekundární – okruh kůry

  • Sekundární moduluje okruh primární

  • Změnou aktivity Purkyňových buněk


  PV aferentních signálů

  P

  P

  P

  GB

  GB

  Výsledkem operací

  v mozečkové kůře

  je

  inhibiční výstup

  CN – mozečkové

  jádro

  CN

  MV

  CV


  Purky ovy bu ky
  Purkyňovy buňky aferentních signálů

  • Mají

   • extrémní dendritickou plochu,

   • Spiny na dendritech

   • Schopnost generovat denritické AP

    • Ca kanály v aktivních zónách

  • Axony PB tvoří kolaterály, které se větví kolem sousedních P. bb – výstupní neurony jsou propojeny – neobvyklé

  • Synapse jenom axo-dendritické a axo-somatické, žádné dendro-dendritické

  • PB dpovídají

   • Komplexními spiky na podráždění ze šplhavých vláken

   • Jednoduchými spiky na podráždění z mechových vláken


  Komplexn spiky p bb
  Komplexní spiky P. bb aferentních signálů


  Elektrofyziologick aktivita moze kov k ry p i neo ek van m
  Elektrofyziologická aktivita mozečkové kůry při neočekávaném

  • Během normálního pohybu

   • PB pálí 50-100 normálních spiků/s

   • komplexní spiky se objevují 1/s

  • Při neočekávaném se frekvence komplexních spiků zvyšuje

  • Aktivita mozečkových jader je utlumena

  • Info do kůry, korekce, vymizení útlumu


  Uspo d n moze kov ch okruh je pravideln
  Uspořádání mozečkových okruhů je pravidelné neočekávaném

  • Pravidelnost

  • je podkladem pro kódování časové posloupnosti při provádění pohybů

   • aktivita jedné PB se šíří k sousedním,

   • ty jsou aktivovány v intervalu daném svou vzdáleností


  Long term deprese ltd
  Long term deprese - LTD neočekávaném

  • Soudí se, že je významným mechanismem motorického učení

  • Vzniká, jestliže šplhavá a mechová vlákna pálí synchronně,

  • Inhibuje přenos mezi paralelními vlákny a PB

   • Snížuje citlivost GLU receptorů na subsynaptické membráně PB

   • Šplhavá vlákna stimulují vtok Ca na dendritech PB

   • Ca desensitizuje Glu receptory


  Sou asn p edstavy o ltd
  Současné představy o LTD neočekávaném

  • Mozečková kůra tvoří modifikovatelnou postranní dráhu k

   • Reflexnímu oblouku a

   • Korovým informacím pro určitý pohyb

  • Dráha vede přes mechové vstupy, paralelní vlákna a PB

  • Přenos na dráze může být modifikován aktivitou šplhavých vláken

  • Ta představují feed-back kontrolu chyb

  • LTD inhibuje mozečkové okruhy zodpovědné za chyby


  Šplhavá vlákna neočekávaném

  – vědomé pokyny

  C

  C

  D

  D

  E

  E

  Smyslový

  feedback

  paralelním

  vláknům

  Paralelní vlákna –

  smyslový kontext

  Napoprvé

  Učení pohybu

  v mozečku

  Zahrnuje přestavbu

  Synapsí po opakované

  stimulaci

  Následně


  Baz ln ganglia
  Bazální ganglia neočekávaném

  • Nc. Caudatus

  • Putamen

  • Globus pallidus

   • Velká jádra v kmeni

  • Spolu se subtalamickým jádrem a subst.nigra

   • Žádné přímé smyslové vstupy

   • Žádné přímé výstupy

   • Projekce zpět do kůrypřes talamus

    • Topografické uspořádání

    • Fce neobjasněna

    • Poškození vyvolává typické příznaky

     • Parkinsonismus – poškození DOPAminergních nn. Subst. nigra


  Thalamus
  Thalamus neočekávaném

  • Hlavní přepojovací centrum

   • Jádra dělena - podle projekce

    • Specifická – aferentní přepojování do projekčních oblastí

    • Nespecifická – 0 přímé spojení s dostředivými drahami

    • Asociační – aktivována z projekčních jader talamu, hypotalamu a vedou do asociačních obl. k-ůry, hypotalamu a limbického systému

   • Podle funkce

    • Somatosensorická

    • Převodní motorická

    • přepojovací

     • z mezimozku do limbického systému

     • Z mezimozku do asociační kůry

     • Širokých difuzních projekcí


  Motorick j dra thalamu
  Motorická jádra thalamu neočekávaném

  • Thalamická jádra se vstupy z

   • globus pallidus a

   • substantia nigra

 • Úloha thalamu při kontrole motoriky je nesporná, ne zcela jasná


 • Baz ln ganglia a thalamus tvo n kolik slo it ch okruh
  Bazální ganglia a thalamus tvoří několik složitých okruhů

  • Motorická kůra-putamen-globus pallidum-ventrolaterální jádro thalamu- přídatná motorická kůra

  • Putamen-substantia nigra-thalamus

  • Globus pallidum-subthalamické jádro

  • Putamen-substantia nigra


  Thalamus a baz ln ganglia
  Thalamus a bazální ganglia okruhů

  • Kritické pro normální motoriku

  • Kontrolují postoj a koordinují pohyb

  • Zahajují pohyb v souvislosti s taktilními a vizuálními podněty

  • Zapojeny do vřazování pohybů do širšího behaviorálního a emočního rámce

  • Postižení vede k narušení balance neurotransmiterů

  • Cholinergního (striatum) a dopaminergního (substantia nigra) systému


  Lentiformní jádro okruhů

  Caudate nucleus -

  Putamen a

  Globus pallidus

  Thalamus

  Subthalamické

  jádro

  Substantia nigra

  (midbrain)


  Motorika voln a mimovoln
  Motorika volní a mimovolní okruhů

  • Cílená (volní) motorika = motorický systém pohybu má složky:

   • Kinetická volní

    • (kůra – pyramidové dráhy)

   • Kinetická mimovolní

    • (neostriatum, neocerebellum)

   • Statická mimovolní)

    • (paleostriatum, archicerebellum, retikulární formace, spinální mícha)

    • svalový tonus

    • opěrná motorika - systém postojových a vzpřimovacích reflexů


  Reflexy a chov n
  Reflexy a chování okruhů

  • Reflexy – na poč. 20. stol. – uvažovány jako základní moduly komplexního chování

   • Věřilo se, že jeden reflex vyvolá smyslový vstup, který zase spouští další reflex

   • Složité chování by podle této teorie bylo složeno ze série reflexů

  • V současnosti se však soudí, že reflexy spíše chování modulují a „tvarují“


  Motorika s centr ln m programem rytmick typy chov n
  Motorika s centrálním programem okruhů- rytmické typy chování

  • Dříve se soudilo, že rytmické typy chování jsou sérií reflexů, kdy sensory feedback proběhlého reflexu spouští další

  • Existuje však evidence, že základem mnoha rytmických typů chování jsou oscilátoryresp. centrální aktivační generátory (central pattern generators) = sítě neuronů schopné produkovat přesně načasované série motorických impulzů i při absenci všech sensorických vstupů

  • Smyslová informace není nezbytná, ale je významná


  Deaferentace okruhů

  Zadní křídlo

  Přední křídlo

  Úhel křídla

  Čas

  Depresor

  ZK

  Elevator

  Depresor

  PK

  Elevator

  Donald Wilson 1961


  Modely gener tor aktivity

  Vstup okruhů

  Modely generátorů aktivity

  Vstup, že se poletí

  A a B neurony – rozdílné prahy, reciproční inhibice

  Excitační synapse

  Inhibiční synapse

  K elevátoru

  K depresoru

  Wilsonův model


  Vstup okruhů

  Inhibiční synapse

  Vstup

  Modely tvorby rytmického výstupu při absenci rytmického vstupu


  • Předcházející model není stabilní okruhů

  • Aby fungoval, vlastnosti neuronů musí být nastaveny v úzkých limitech

  • Stabilizace modelu možná zavedením jevu „postinhibiční excitace“

  • Tj. schopnosti neuronů produkovat krátké salvy AP po vyvázání z inhibice i při absenci excitačního vstupu


  Postinhibi n excitace
  Postinhibiční excitace okruhů

  • U některých neuronů změna membránového potenciálu způsobí změnu prahu dráždivosti

   • Hyperpolarizace – sníží, depolarizace zvýší práh dráždivosti

  • Změna prahu dráždivosti dána změnami počtu Na+ nebo jiných napěťově řízených kanálů, které jsou v inaktivovaném stavu

  • Hyperpolarizace snižuje počet inaktivovaných kanálů a protože snižuje práh, spiky je snadnější vyvolat


  Vliv hyperpolarizačního stimulu na práh stimulované buňky

  Práh

  A

  Normální neuron

  Em

  Neuron s

  postinhibičním

  reboundem

  B

  Práh

  Em

  Spikům se dá zabránit při pomalém odstraňování inhibice

  Práh

  C

  Em


  Gener tory skute n existuj c
  Generátory skutečně existující buňky

  • Neuronální sítě - komplexnější

  • Principy reciproční inhibice

  • Různé generátory různé dílčí detaily

  • Málo známo


  2 generátory - pylorický - CPG1 buňky

  gastrický - CPG2

  Humr

  Stomatogastrický nerv

  Stomatogastrické

  ganglion

  CPG1

  CPG2

  Střevo

  1

  3

  2

  Pylorický (vrátníkový) vak

  Žaludeční

  drtič

  Jícen

  Srdeční vak

  Esophageální ganglion

  Ústní otvor


  Pylorický generátor humra buňky

  1

  6

  4

  5

  2

  P

  3

  1

  2

  3

  5

  6

  1 s

  Excitační synapse

  Elektrické spoje

  Inhibiční synapse


  Gastrick buňkyý generátor humra

  A

  B

  C

  E

  D

  A

  B

  P

  D

  F

  E

  C

  F

  Skupina neuronů

  10 s


  Inhibiční neurony buňky

  Laterální neurony

  Excitační interneurony

  Motoneurony

  CPG mihule - plavání


  Mechanismy pohybov koordinace
  Mechanismy pohybové koordinace buňky

  • Každý segment s párem přívěsků obsahuje pár generátorů aktivity navzájem spřažených

  Langusta

  • CPG aktivován z mozku

  • Ovládá svaly jedné swimmerety

  • CPG článků spojeny – koordinačními neurony - synchronizace (při přetětí – narušení koordinace)

  Swimmerety


  Gener tor d ch n
  Generátor dýchání buňky

  • Neuronová síť obsahuje neurony

   • Preinspiračními (Pre I) – jejich aktivita předchází výbojům respiračních motoneuronů

   • Inspiračními (Insp I-III) – aktivní během inspirační fáze

   • Expiračními (Exp) – hyperpolarizovány během inspirace

  • Excitační výboje - Non-NMDA-receptory

  • Inhibiční spoje - GABA

 • Neuronální síť odlišná po narození a v dospělosti


 • D ch n savci
  Dýchání savci buňky

  • Kmen – respirační skupiny jader:

   • Pontinní respirační skupina

    • Klíčová struktura ukončení inspirace - vypínač

  • Centrum v prodloužené míše:

   • Dorzální skupina

    • Přepojovací centrum respiračních reflexů z viscerálních orgánů

   • Ventrální skupina

    • Klíčové pro vznik rytmické aktivity - střídání vdechu a výdechu


  Pontinní respirační skupina buňky

  +

  -

  Generátor

  Respiračního

  Rytmu

  (Pre-I)

  Generátor inspiračního

  Rytmu

  (Insp)

  +

  Excitační

  Synaptická

  spojení

  +

  Inspirační motorický

  Výstup

  C4

  Exp


  Ca buňkyL

  CaN

  KCa

  CaP

  CaT

  H

  NaP

  KIR

  Záznam akčního potenciálu neuronů tvořících respirační rytmickou aktivitu


  Cpg jsou subjektem regulace
  CPG jsou subjektem regulace buňky

  • CPGs – neuronové sítě kontrolují rytmické chování prostřednictvím fixního propojení jednotlivých neuronů

  • Aktivita CPGs není fixní

  • Může být modulována prostřednictvím změny synaptické síly synapsí umístěných na jednotlivých neuronech

  • Tím dochází k „výběru“ určitých neuronů, které ovlivňují aktivitu systému za daných podmínek


  Ovlivn n motorick ch v stup smyslov mi vstupy
  Ovlivnění motorických výstupů smyslovými vstupy buňky

  • Smyslové vstupy mají klíčový význam při motorických akcích

  • V obecné rovině se podílí na

   • Přizpůsobení plánovaného motorického výstupu podmínkám okolí

    • Stabilizace prováděného pohybu

    • Kompenzace nepředpokládaných událostí


  Stabilizace prov d n ho pohybu
  Stabilizace prováděného pohybu buňky

  • Svalová vřeténka a vestibulární systém -hlavní systémy, které se u obratlovců na stabilizaci pohybu podílejí

  Kompenzace nepředpokládaného

  • Různé systémy a principy –

   • Přímá regulace aktivity motoneuronů svalů

   • Vliv na aktivitu CPG


  a buňky motoneuron

  g motoneuron

  Ia, II aferenty

  g motoneuron

  Váha odhadnutá správně

  Lehčí než předpokládaná

  Těžší

  Nízká aktivita

  Střední aktivita

  Vysoká aktivita


  Vliv smyslov ch informac na cpg
  Vliv smyslových informací na CPG buňky

  • Smyslové informace zpětně vedeny do motorických generátorů a koordinují CPG

  • Plavání malých žraloků (Máčka skvrnitá)

   • Deaferentace míchy – neovlivnila schopnost plavání – evidence o centrálně vytvářených motorických programech

   • Decerebrace, kurarizace, oddělení ocasní míchy, mechanické ohýbání těla, elektrofyziologické snímání

  • Citlivost ke smyslové modulaci


  Přetětí mozkového kmene buňky

  Míšní nervy

  Obnažení míchy

  - elektrody na motorických výstupech

  Přetětí míchy

  Manipulace ocasem

  Máčka skvrnitá

  Kurarizace – blokáda Ach receptorů – blokáda nervosvalového spojení

  CPG produkuje cykly 3,5 - 5 s

  Smyslové info generované mechanickým ohýbáním ocasu dominuje a mění frekvenci CPG


  Nezávislý pohyb kol buňky

  1- měnitelný odpor

  2- amputované prostřední

  končetiny

  Smyslový feedback a časování

  Stejný odpor pohybu

  P

  L

  15x tíž vlevo

  P

  L

  Hmyz - přední a zadní noha na jedné straně

  a prostřední noha na protější straně se pohybují současně


  Smyslov feedback a asov n
  Smyslový feedback a časování buňky

  • Smyslové informace ze strany se zátěží ovlivňuje pohyb končetin na straně bez zátěže, pohyb je pomalejší, ale koordinace je zachována

  • Po amputaci prostředních noh se přední a zadní nohy se pohybují alternativně - smyslové informace mění časování


  Pacemakerov aktivita
  Pacemakerová aktivita buňky

  • Kir kanály

   • obrácené usměrňovače směřující proud K do buňky

    • Aktivovány

     • SA, NA, A, DOPA, prostaglandiny, Cl, GABA, GLY, opiáty, somatostatin, Ach, TRH, cAMP, tachykininy

  • Neselektivní H+kanály

   • proud kationtů do b. – pomalá depolarizace

  • Na kanály

  • Ca++ kanály (3 typy) - depolarizace

  • KCa kanály - repolarizace


  Centr ln gener tory aktivity shrnut
  Centrální generátory aktivity - shrnutí buňky

  • Řeč byla o alternující aktivitě antagonistických svalů jednoho tělního přívěsku nebo segmentu

  • Jak vidno, skutečné generátory jsou velmi komplexní a rozmanité

  • Využívají reciproční inhibici mezi interneurony

  • Jsou součástí hierarchického systému motorické kontroly


  ad