Download
homeostase regulering af kroppens indre milj n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Homeostase / Regulering af kroppens indre miljø PowerPoint Presentation
Download Presentation
Homeostase / Regulering af kroppens indre miljø

Homeostase / Regulering af kroppens indre miljø

624 Views Download Presentation
Download Presentation

Homeostase / Regulering af kroppens indre miljø

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Homeostase / Regulering af kroppens indre miljø

 2. Hormoner • Kemiske stoffer der via blodet overfører beskeder fra endokrine kirtler(uden udførselgang) til deres målceller. • Kan øge hastighed i cellernes dannelse af enzymer og andre proteiner. • Kan øge enzymatisk omsætning • Kan ændre gennemtrængelighed for bestemte stoffer.

 3. Hormonernes kemi • Vandopløselige hormoner findes frit i blodplasmaet. Fx adrenalin, noradrenalin og peptidhormoner (fx insulin). Findes i cellens vesikler. Nedbrydes hurtigt. • Fedtopløselige hormoner bindes til transportproteiner i blodet. Fx thyroxin og steroidhormon(fx kønshormon). Virker som lager for de frie hormoner. Beskyttet mod nedbrydning og opholder sig længe i blodbanerne.

 4. Blodsukker-regulering..Hvad sker der med sukkeret, efter at det er optaget i tarmen?

 5. De Langerhanske øer

 6. De Langerhanske øer er opbygget af α – celler – arbejder mellem måltiderne β – celler – arbejder lige efter et måltid frigiver INSULIN til blodet (peptidhormon, opbygget af aminosyrer) Insulin er nøglen, der åbner cellerne, så glukosen kan komme ind og give energi til cellens arbejde. Stimulerer omdannelsen af glukose til glykogen i leveren • frigiver GLUKAGON til blodet(peptidhormon, opbygget af aminosyrer) • Øger blodets koncentration af glukose og fedtsyrer, så kroppen hele tiden får tilført kulhydrater. (energi) • Stimulerer omdannelsen af glykogen til glukose i leveren

 7. β-celler producerer insulin – holder blodsukkeret på et stabilt niveau • Insulin-receptorer findes især på muskel- og fedtceller. ( ikke på røde blodlegemer og hjerneceller) • Hjælper til glukoseoptagelsen i cellerne. • Fjerner kulhydraterne fra blodbanen der deponeres lige efter et måltid • Sætter gang i cellernes dannelse af glykogen, triglycerider og proteiner. • I leveren stimulerer insulin til omdannelsen af glukose til glykogen (polysakkarid)

 8. α-celler producerer Glukagon arbejder modsat insulin • Frigives ved fald i blodsukkerkoncentrationen • Glukagon-receptorer findes i leveren og på fedtvævsceller. • Stimulerer leveren til at omdanne glykogen til glukose, og fedtvæv til at danne fedtsyrer = energi til kroppens celler mellem måltiderne. • Hjernen skal konstant have glukose til sit arbejde...

 9. Sukkersyge/diabetes • Type l: Ungdomssukkersyge (autoimmun, kroppens immunforsvar opfatter β-celler som fremmede og bekæmper dem) • β-cellernes evne til at producere insulin er nedsat eller helt ophørt. • Blodsukkerkoncentrationen øges og påvirker især nervecellerne/hjernen. I værste fald bevidstløshed. ( 4-6 mmol/l er normalt) • Ca. 20.000 i Danmark har Type1 • kan være arvelig især fra faderen.

 10. Sukkersyge/diabetes • Type ll: (gammelmandssukkersyge) • Nedsat følsomhed i musklerne for insulin. • β-cellerne kan ikke følge med i produktion af insulin. • Fedme og inaktivitet øger risikoen for at udvikle Type ll-diabetes. • Vær forsigtig med alkohol. Mindsker leverens evne til at omdanne glykogen til glukose. • Mellem 100.000 – 150.000 danskere har Type ll, men man regner med dobbelt så mange.

 11. Symptomer • Træthed, tørst, øget vandladning og vægttab • Skyldes at der ikke er tilstrækkelig insulin til, at kroppens celler kan optage glukose. • Blodsukker stiger nyrer kommer på overarbejde glukosen udskilles med urin • Øget vandladning alvorlig væske- og saltunderskud tørst • Osmotisk reaktion, der kan være livsfarlig

 12. Syreforgiftning sker, når Insulinproduktionen er så lille, at kroppens celler ikke kan optage glukose nok til de energikrævende processer. • Fedtforbrændingen øges. • Under forbrændingen dannes acetyl-CoA, der normalt nedbrydes til CO2 og H2O men nu • Til ketostoffer fx acetone fald i pH syre-base-balancen påvirkes og i værste fald bevidstløshed og død

 13. Insulinchok • Opstår ved for lav blodsukkerkoncentration • Der er for meget insulin i blodet. • Derfor... Skal diabetikere altid have lidt sukker på sig. • I alvorlige tilfælde bevidstløshed eller død. • ALTSÅ: • for meget insulin=insulinchok • for lidt insulin = syreforgiftning