Soliter pulmoner nod l spn
Download
1 / 48

Soliter Pulmoner Nodül (SPN) - PowerPoint PPT Presentation


 • 582 Views
 • Uploaded on

Soliter Pulmoner Nodül (SPN). Tuncay Göksel Ege Ü.T.F. Göğüs Hast . A.D. Bu sunumla ilgili herhangi bir çıkar çatışmam bulunmamaktadır. Sunum akışı. SPN Tanım, epidemiyoloji Radyolojik özellikler Malignite riski Yaklaşım. SPN. Tanım

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Soliter Pulmoner Nodül (SPN)' - nola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Soliter pulmoner nod l spn

SoliterPulmoner Nodül(SPN)

Tuncay Göksel

Ege Ü.T.F. Göğüs Hast. A.D.


Bu sunumla ilgili herhangi bir çıkar çatışmam bulunmamaktadır


Sunum ak
Sunum akışı

 • SPN

  • Tanım, epidemiyoloji

  • Radyolojik özellikler

  • Malignite riski

  • Yaklaşım


SPN

 • Tanım

  • ≤ 3 cm tek, sınırları belirli, yuvarlak lezyon

  • Tamamen akciğer dokusu ile çevrili

  • Eşlik eden lezyon yok

   (atelektazi, adenopati, plevral sıvı, LAP vb.)

 • İnsidens

  • ABD de X-Ray’lerin %0.09 to 0.2

  • (yaklaşık 1/500; yıllık 150,000 SPN)

   Swensen , ArchInternMed1997

   . Gould, Chest 2007;132;108S–130S

   Lezyon > 3 cm  Kitle


Spn etiyoloji

Benign SPN (>%50)

Granülom(% 75)

Hamartom(% 10)

İntrapulmoner lenf bezleri

Diğer: Yuvarlak pnömoni, abse, AVM, sekestrasyon, hematom, infark, romotoid nodul, Wegenernodul, sarkodioz, plevral plak, kompakt kemik adacığı, kist, amiloidoz, mukoid tıkaç

MalignSPN (<%50)

% 80-90 bronş Ca.

% 8-10 metastatik

% 2 diğer primer tümörler

SPN Etiyoloji


Malign spn nedenleri
Malign SPN nedenleri

 • Adenokarsinom: %47

 • Skuamöz hücreli CA: %22

 • Soliter metastaz: %8

 • KHDAK (alt tipi ?): %7

 • KHAK: %4

 • BAC: %4

 • Diğer: %8 (büyük hüc., adenoskuamöz, karsinoid, lenfoma,

  teratom, adenokistik CA)

Chest 2007;132;108-130


Tarama al malar nda xr in duyarl l
Tarama çalışmalarında XR’in duyarlılığı

 • “Mayo Lung Project” çalışmasının retrospektif tekrar değerlendirilmesi

  • Saptanan periferik tümörlerin %90’ı önceki 4 aylık XR’lerde mevcut

   Muhm et al. Radiology 1983; 148: 609-15

 • Atlandığında ort. çap: 16 mm

  Austin et al Radiology 1992; 182: 115-22.

  Quekel et al Chest 1999; 115: 720-4

 • Saptandığında ortalama çap: 4 cm

  Quekel et al Chest 1999; 115: 720-4


Akci er grafisinde k r noktalar
Akciğer grafisinde kör noktalar


Tarama al malar nda bt nin duyarl l
Tarama çalışmalarında BT’nin duyarlılığı

 • "Mayo Clinic” Spiral BT tarama çalışması(Swensenet al. Radiology 2005; 235: 259-65)

 • Bazal tarama: ortalama çap: 13.9 mm

 • Takip taramalar: ortalama çap: 14.4 mm

 • New York ELCAP (NY ELCAP) (Radiology2007; 243: 239)

 • Bazal tarama: ortalama çap: 14 mm

 • Takip taramalar: ortalama çap: 8 mm


Wahidi et al, Chest 2007;132;94-107


The national lung cancer screening n engl j med 2011 aug 4 365 5 395 409
TheNationalLungCancerScreeningN Engl J Med. 2011 Aug 4;365(5):395-409

 • Taramalarda pozitif sonuç

  • CT: %24.2 X-ray: %6.9

 • Yanlış pozitiflik (pozitif sonuç bulunduğu düşünülenlerde)

  • CT: %94.4 X-ray: %94.5

 • Akciğer kanseri insidensi:

  • CT: 645/ 100,000 person-years

  • X ray: 572 / 100,000 person-years

 • Akciğer kanserinden ölümde

  • CT taramasıyla sağlanan azalma: %20


Spn zellikleri

Morfoloji

Boyut

Kenar özellikleri

İç yapı özellikleri

Dansite - Homojenite

Kalsifikasyon

Kavitasyon

Büyüme hızı

Kontrast sonrası davranışı

SPN Özellikleri


Morfoloji

Boyuta göre maligniteprevalansı

<5 mm : %0-1

5-10 mm: %6-28

10-20mm: %33-64

20-30mm : %64-82

> 30mm : %93-97

Wahidi et al, Chest 2007;132;94-107


Morfoloji kenar zellikleri
MorfolojiKenar özellikleri

 • Düzgün kenarlı, lobülasyon ve spikülasyon yok

  • Granülom, Akciğer içi lenf düğümü

  • Malign nodüllerin %20’si, iyi sınırlı, düzenli kenarlı

 • Lobülasyon gösteren nodül: Hamartom, malignite

 • Spiküler uzantı içerir: % 90 malign

Cardinale, Radiolmed (2009) 114:871


 • Şekle göre maligniteprevalansı

 • Düzgün sınırlı : %17– 30

 • Lobüle : %50-69

 • Düzensiz, spikülekenar: %78-94

Wahidi et al, Chest 2007;132;94-107


Yap zellikleri dansite
İç yapı özellikleriDansite

Homojen & Heterojen

Bengin lezyonların %55 homojen

Malign lezyonların %20’si homojen

Sıklıkla lezyon içinde farklı dansiteler

buzlu cam

yumuşak doku

yağ veya kalsifikasyon

kavitasyon veya hava bronkogramı


Arteriovenözmalformasyon

Beigelman-Aubry, EurRadiol (2007) 17: 449–466

Brandman, J ThoracImaging2011;26:90


Karsinoid TM

Intraparankimal lenf nodu

Brandman, J ThoracImaging 2011;26:90–105

Brandman, J ThoracImaging 2011;26:90–105


Fokal buzlu cam
Fokalbuzlu cam

Benign

AAH

Fokalinterstisyelfibrozis

Fokalenflamatuar lezyon

BOOP

Eozinofilik akciğer hast

Aspergillozis

Endometriozis

Fokalhemoraji

Malign

Adenokanser


AdenoCA

Atipikadenomatoidhiperplazi

Park CM et al. Radiograpics 27: 391-408; 2007


Mikst (buzlu cam + solid), adeno CA

Beigelman-Aubry, EurRadiol (2007) 17: 449–466

Pür buzlu cam, adenoCaBrandman, J Cardinale, Radiolmed (2009) 114:871

Solid nodul, adeno CA

Beigelman-Aubry, EurRadiol (2007) 17: 449–466


Fokal interstisyel fibrozis
Fokalinterstisyelfibrozis

Fokalenflamatuar lezyon

Park CM et al. Radiographics 27:391-408, 2007

Kim HY et al Radiology 245:267-275,2007


 • Morfolojiye göre maligniteprevalansı

 • Solid nodül : %7 - 9

 • Pür buzlu cam: %18 - 59

 • Mikst (buzlu cam + solid) : %49 - 73

 • Buzlu cam lezyonların %70 ile 100’ü BAC!!

Wahidi et al, Chest 2007;132;94-107


eksantrik noktasal

Kalsifikasyon

Benign

diffüzsantral katmanlıpatlamışmısır

Malign

O’Keefe AJR 1957

Bütünüyle kalsifiye nodül  Granülom

Yuvarlak, santral, hedef, konsantrik lamine kalsifikasyon  Tüberkülom

Patlamış mısır kalsifikasyon  Hamartom

Eksantrik, dağınık kalsifikasyon  Bronş CA


Kalsifikasyon
Kalsifikasyon

 • 1957 den beri pek sorgulanmamış

 • Solid bir nodulde, benignkalsifikpatterni güvenilir olabilir

 • Onun dışında tüm kalsifikasyon paternlerinonspesifik

 • BT ile homojen, solidnoduldebenign kalsifikasyon patterni dışında

  • tüm kalsifikasyon paternlerininmalign nodüllerde mevcut olduğu gösterilmiştir

   Detterbeck FC, ClinPulmMed 2009


Bengin kalsifikasyonlar

santral

diffüz

H. Alper arşivi

Beigelman-Aubry, EurRadiol (2007) 17: 449–466

Soubani, PostgradMed J 2008;84:459–466


Hamartom

1/3 yağ içerir

Kalsifikasyon % 5-50

Hüdaver Alper arşivi


Malign kalsifikasyon (Skuamöz H Ca)

Hüdaver Alper arşivi


Kavitasyon duvar kal nl
Kavitasyon / duvar kalınlığı

≤ 4 mm  benign

4 -16 mm  muhtemelen malign

≥ 16 mm  malign


Toraks bt ile nodul etiyolojisine dinamik katk
Toraks BT ile nodul etiyolojisine dinamik katkı

Kontrast tutulum özelliği

Swensen SJ et al, Radiology2000; 214:73-80

Büyüme hızı değerlendirilmesi

Yankelevitz DF et al, Radiology2000; 217:251-256


Kontrast tutulum zelli i
Kontrast tutulum özelliği

 • Pre-kontrast ve 1,2,3,4 dakikaçekim

 • 3 mm kesit kalınlığı,

 • Vücut ağırlığı göre kontrast

 • 2 ml/saniye enjeksiyon hızı

 • Değerlendirme

 • En yüksek nodül boyanması

 • Zaman kontrast eğrisi


Kontrast tutulum zelli i1
Kontrast tutulum özelliği

Sınır 15 HU artış

Sensitivite% 98

Spesifite% 58

Doğruluk % 77

Swensen SJ et al, Radiology 2000; 214:73-80


Dinamik BT

 • Sensitivite: %98 – 100

 • Spesifisite: %54 – 93

Wahidi et al, Chest 2007;132;94-107


B y me h z de erlendirilmesi
Büyüme hızı değerlendirilmesi

 • Hacim hesaplayan yazılım programları

1 cm’lik tümör 1 mm büyürse

Çap artışı  1 mm (%10)

Alan artışı  16 mm2(%20)

Hacim artışı  174 mm3(%30)


Akci er kanserinin b y me seyri bach et al chest 2007 132 69 s 77 s
Akciğer kanserinin büyüme seyriBach et al CHEST 2007; 132:69s–77s

>0.1 cm >0.6 cm 3.2 cm 16 cm

2.2 yıl - 22 yıl


B y me hizi
BÜYÜME HIZI

 • Ortalama hacmin ikiye katlanma zamanı: 4.2 ile 7.3 ay

 • Hacim olarak ikiye katlanma

  • 30 günden kısa veya

  • 450 günden uzun ise tümör olasılığı düşüktür

 • Genel olarak 2 yıl ve üzerinde boyut artışı göstermeyen nodüller genellikle benign kabul edilmekle birlikte

  • Karsinoid, eski BAC istisna olabileceği unutulmamalıdırPET

 • Sensitivite: %80 – 100

 • Spesifisite: %40 – 100

Wahidi et al, Chest 2007;132;94-107


Bronkoskopi

 • Nodul < 2cm  %20

 • Nodul ~ 3 cm  %40-60

 • BT de nodul-bronş ile ilişkisi gösterilmişse başarı artar

 • Rehberlik

  • Skopi

  • Endobronşiyal USG

  • Elektromagneticnavigasyon

  • Başarı %63kadar artar (2 cm nodullerde)


Wahidi et al, Chest 2007;132;94-107


Fleischner Society Statement on CT of Small Pulmonary Nodules

Radiology2005


8 mm nodule yaklaşım

 • İleri yaş ( > 50 yaş)

 • Sigara öyküsü

 • Maruziyet

 • Başka bir kanser öyküsü

ACCP guidelines, Chest 2007;132;108-130


8-30 mm nodule yaklaşım

ACCP guidelines,

Chest 2007;132;108-130


Risk hesaplama
Risk Hesaplama

 • older age (odds ratio [OR], 1.04 for eachyear)

 • current or past smoking (OR, 2.2)

 • history ofextrathoraciccancer 5 years before nodule detection(OR, 3.8)

 • nodule diameter (OR, 1.14 for each millimeter)

 • spiculation(OR, 2.8

 • upper-lobelocation (OR, 2.2


Sonuç

 • Dikkatli değerlendirme

 • SPN’debenignmalign tahmin önemli

 • Risk hesaplama önemli

 • Risk yüksek olgularda gecikmeden cerrahi tedavi


ad