pulmoner t berk loz radyoloj s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PULMONER TÜBERKÜLOZ RADYOLOJİSİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PULMONER TÜBERKÜLOZ RADYOLOJİSİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

PULMONER TÜBERKÜLOZ RADYOLOJİSİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 935 Views
 • Uploaded on

PULMONER TÜBERKÜLOZ RADYOLOJİSİ. Prof. Dr. Mahmut OĞUZ ÇÜTF Radyodiagnostik AD. TÜBERKÜLOZ. 1985’den beri artma eğilimindedir Evsizler, kalabalık yaşam,ilaç kullanımı,kronik alkolizm,AIDS Erkek,hispanik ve zencide fazla Semptomlar ve radyoloji çok değişkendir ve

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PULMONER TÜBERKÜLOZ RADYOLOJİSİ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pulmoner t berk loz radyoloj s
PULMONER TÜBERKÜLOZ RADYOLOJİSİ

Prof. Dr. Mahmut OĞUZ

ÇÜTF Radyodiagnostik AD

t berk loz
TÜBERKÜLOZ
 • 1985’den beri artma eğilimindedir
 • Evsizler, kalabalık yaşam,ilaç kullanımı,kronik alkolizm,AIDS
 • Erkek,hispanik ve zencide fazla
 • Semptomlar ve radyoloji çok değişkendir ve
 • birçok hastalığı taklit edebilir.
akc er t berk lozu radyoloj s
AKCİĞER TÜBERKÜLOZU RADYOLOJİSİ
 • Klasik olarak primer ve postprimer (reaktivasyon) tbc tipi tanımlanır
 • Daha önce primer tbc çocukta görülürken, günümüzde erişkin tbc nin %20-30 unu primer tip oluşturmaktadır
 • Tüberkülozun klinik ve patolojisinde olduğu gibi radyolojisinde de hastanın immün cevabının zamanı ve şiddeti önemlidir.
pr mer t berk loz i
PRİMER TÜBERKÜLOZ-I
 • Kanıtlanmış olguların %15 kadarında akciğer grafisi normaldir.
 • Genellikle sublobar olarak subplevral lokalizasyonda fokal infiltrasyon veya pulmoner konsolidasyon izlenir.
 • Orta veya alt lob tutulumu daha fazladır.
 • Lober pnömoni şeklinde tutulum nadirdir.
pr mer t berk loz ii
PRİMER TÜBERKÜLOZ -II
 • Primer tbc herhangibir lobu,segmenti yada subsegmenti tutabilir ve multipl olabilir.
 • Paratakeal,trakeobronşial,hiler ve subkarinal lenf bezleri büyür(sağda fazla)
 • Olguların 2/3 ünde parankimal fokus iz bırakmadan iyileşir.1/3 olguda skarlaşma olur. Kalsifiye olursa Ghon fokusu adını alır.Kalsifiye parankim lezyonu ve kalsifiye hiler lenf nodu Ranke kompleksi olarak bilinir.
pr mer t berkuloz iii
PRİMER TÜBERKULOZ-III
 • Olguların %4-%13’ ünde plevral effüzyon görülebilir.Bu effüzyon parankimal infiltrasyon olmadan da ortaya çıkabilir.Serbest veya loküle olabilir.
 • Olguların %5-%10’nu progresif pulmoner tbc şeklinde ilerler.Multilober tutulum,pulmoner nekroz,kavitasyon,akut bronkojenik yayılım ya da hematojen miliyer yayılım gözlenir.
postpr mer t berk loz
POSTPRİMER TÜBERKÜLOZ
 • İnaktif basillerin immünodepresyon,malnüt-risyon,yaşlanma gibi nedenlerle aktivite kazanması ile ortaya çıkar.
 • Ekspojurdan sonraki ilk 2yılda en sıktır.Tüm enfekte kişilerin %5-%15’de görülür.
 • Kronik,yavaş ilerleyen,sinsi bir hastalıktır.
postpr mer t berk loz1
POSTPRİMER TÜBERKÜLOZ
 • Üst lobların apikal ve posterior segmentlerinde ve daha az sıklıkla alt lobların superior segmentlerinde görülür.
 • Bu alanların oksijenden zengin olması ya da başka bir hipoteze göre lenfatik oluşumu ve direnajının eksik olmasından dolayı olduğu düşünülür.
postpr mer t berk loz2
POSTPRİMER TÜBERKÜLOZ
 • İnfiltrasyon,nodüller ve kavitasyon izlenir.
 • Kavitasyon postprimer tipin karakteristik görünümlerindendir. Konsolidasyon alanı içinde sıklıkla multipl izlenirler.İnce veya kalın duvarlı olabilir,hava sıvı seviyesi gözlenebilir.
 • Basillerin endobronşial yayılmasına yolaçar.
t berk loma
TÜBERKÜLOMA
 • Primer ve postprimer tbc’de görülebilir.
 • Genellikle 3 cm den küçük,düzgün sınırlı, üst lob yerleşimli lezyonlardır.
 • Hilal şeklinde veya ekzentrik yerleşimli kavitasyon içerebilirler ve %20-30’u kalsifikasyon gösterebilir.
 • Nodülün büyümesi ya da yenisinin oluşumu aktivasyon ya da tümöre işaret eder.
trakeobron al t berk loz
TRAKEOBRONŞİAL TÜBERKÜLOZ
 • Pulmoner tbc’de %10-20 oranında bildirilmiştir.
 • Duvar tutulumunda konsentrik duvar kalınlaşması,peribronşial sınırları düzensiz noduler dansiteler,intraluminal polipoid granülom izlenir.
 • Kronik olgularda segmental kollaps,hava tutulumu,fibrozis,bronşektazi gözlenir
nakt f t berk loz
İNAKTİF TÜBERKÜLOZ
 • İnaktif veya stabil tbc; irregüler bantlar şeklinde fibrotik dansiteler, kalsifiye nodüller, bronkovasküler yapılarda distorsiyon, sikatrisiyel atelektazi, perisikatrisiyel amfizem, bronşektazi veya bronşial striktür gibi değişikliklerle karakterizedir.
 • %30 olguda üst lobta hacım kaybı,hilusta çekilme ve sekonder trakeomegali izlenir.
 • 6 ay süreyle radyolojinin değişmemesi ve balgamda kültürün negatif oluşu inaktif hastalık kabul edilir.
t berk loz ve d er hastaliklar
TÜBERKÜLOZ VE DİĞER HASTALIKLAR
 • Kanser hastalarında tbc genel popülasyona göre 9 kat fazladır. En fazla lösemi hastaları
 • AİDS hastalarının %25’inde tbc mevcut
 • Dissemine ve progressif hastalık daha fazla
 • Taramada akc grafisi hassas değil.Balgam kültürü pozitif olanlarda %40a kadar normal grafi rapor edilmiştir.
t berk lozda bt kullanimi
TÜBERKÜLOZDA BT KULLANIMI
 • Primer tbc’de şüpheli LAP tanımlanması,
 • Gözden kaçabilen küçük retrokardiak veya bazal infiltrasyonlar ve kavitelerin değerlendirilmesi,
 • Bronkoskopiye veya biopsiye rehber,
 • Miliyer hastalığın direkt grafide görülmesi
 • 6 hafta gerektirir.BT çok daha önce gösterir
t berk lozda bt kullanimi1
TÜBERKÜLOZDA BT KULLANIMI
 • HRCT yapısal değişikliklerin derecesi ve yaygınlığını daha iyi gösterir (bronşektazi, amfizem)
 • Nodüler,asiner,miliyer infiltrasyonları daha erken ve iyi gösterir (aktivite tayini için)
 • Bronş stenozu,endoluminal lezyon gösterilebilir
 • Küçük miktarda plevral sıvı ve sıvının serbest ya da loküle oluşu izlenir
t berk lozda bt kullanimi2
TÜBERKÜLOZDA BT KULLANIMI
 • Okkült veya küçük aspergillomanın saptanması
 • Okkült göğüs duvarı lezyonu veya spondilodiskit
 • Sarkoidoz,lenfoma,bronş Ca’dan ayırıcı tanı
 • Tedaviye cevabın takibinde