vyu it zen report ve facility managementu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Využití ZEN reportů ve Facility Managementu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Využití ZEN reportů ve Facility Managementu

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
noble-levine

Využití ZEN reportů ve Facility Managementu - PowerPoint PPT Presentation

84 Views
Download Presentation
Využití ZEN reportů ve Facility Managementu
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Využití ZEN reportů ve Facility Managementu Petr Nádvorník 7.6.2011

 2. Krátké představení O společnosti VYDAS – software s.r.o. Založena 2004 Team 2-3 lidí Aplikace SBN – Správa bytů a nemovitostí REALITY – Facility management

 3. REALITY – Facility management • Komu je určeno • Správci a provozovatelé komerčních – obchodních prostor • Správci SVJ a bytových družstev • Rozúčtovatelé služeb – voda, teplo a jiné energie • Technologie • dříve MS Access a MS SQL • nyní Caché 2010.2 • migrace ve 2008 v průběhu cca 3 měsíců

 4. Struktura aplikace v Caché Aplikační namespace Definice datových a aplikačních tříd Package mapované přes %All do dalších NS Sdílená data pro všechna NS Oddělení číslované databáze a NS Obsahují data jednotlivých klientů Všechna mají společný model ze společného aplikačního NS Pracuje se vždy jen pod jedním zvoleným NS

 5. Uživatelské prostředí Původní a udržovaný klient ve VB 6.0 Vnořené ZEN formuláře a tabulky nová funkcionalita zákaznické úpravy použit jednoduchý WebBrowser Samostatná ZEN aplikace nové prvky Caché 2010 ve vývoji

 6. ZEN Reporty Caché Co používáme Interní výstup do Excelového formátu Formátované XHTML pro náhled výstupu Interní generátor PDF

 7. Výstup do EXCELU Nový parametr DEFAULTMODE = „excel“ Nový parametr AGGREGATETAG určuje XML značku pro součty nebo jiná agregovaná data – příklad Nelze použít implicitní UTF-8 je nutné definovat ENCODING = "windows-1250„

 8. Výstup do EXCELU Výstupní data jsou do sloupců brána podle parametru EXCELMODE Číselné hodnoty je nutné explicitně označit pomocí parametru elementu či attributu isExcelNumber=“true“ Nevýhody sloupce nemají grafickou úpravu a nejsou roztažené na serveru musí být instalován Excel

 9. Ukázka – generování upomínek

 10. Ukázka – odeslání upomínky

 11. Upomínka - XHTML

 12. Zdrojový kód – záhlaví tabulky

 13. Zdrojový kód – položky tabulky

 14. Zkušenosti a doporučení • Co je to vlastně XPath • Pozor na kódování – ponechat UTF-8 • výjimkou je výstup do Excelu • Definice stylů součástí definice třídy a XData ReportDisplay • Pozor na správnou definici okrajů • jiná definice pro XHTML a jiná pro PDF • nezapomenout na alespoň základní definici hlavičky • Výhodou je jedna třída pro XHTML a PDF definici

 15. Jeden report z více datových zdrojů • Byl dán požadavek, kde všude je v definici dokladů nájemného chybně definováno zaokrouhlení • obdobou může být kde všude máme nějaké revize a podobně – pohled na všechna data současně • Základní report a dotaz neposkytuje jednoduché řešení • data mají sice stejnou strukturu, ale jsou v odlišných databázích a namespace • Řešení – použití metody Call v těle XData ReportDefinition

 16. XData ReportDefinition – metoda Call

 17. XData ReportDefinition – metoda Call • Metoda Call umožňuje vytvoření vlastního datového zdroje • Zdrojem může být jiný report, metoda nebo prostě cokoliv, co vrátí validní XML • Texty nutno konvertovat $ZCVT(…,“o“,“XML“)

 18. XData ReportDefinition – metoda Call

 19. Různá zjištění • Na první pohled je definice reportu složitá a pracná • je to pravda, ale když si vytvoříte jednotný styl je každý další report hotový rychleji a rychleji • Nedostatečná dokumentace a informace k nastavení interního generátoru PDF • lokální podpora InterSystems si s tím hravě poradí  • Na serveru musí být instalace JDK • někteří zákazničtí IT s tím mají problém 

 20. Různá zjištění • Ačkoliv možná zpočátku trochu neohrabané, jsou ZEN reporty cestou, kterou se budeme ubírat i nadále  • Co zvládne HTML, zvládne i ZEN Report

 21. Využití ZEN reportů ve Facility Managementu Petr Nádvorník nadvornik@vydas.cz