Biblijne pytania 2
Download
1 / 11

Biblijne pytania 2 - PowerPoint PPT Presentation


  • 95 Views
  • Uploaded on

Biblijne pytania 2. Co jest sednem Prawa Mojżesza?. Tora (co znaczy Nauka). Jaka nauka? I będzie to naszym czynem sprawiedliwości, gdy będziemy spełniali wszystkie te przykazania przed WIEKUISTYM, naszym Bogiem, jak nam przykazał (V Mojżesza 6,25; NBG).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Biblijne pytania 2' - nirav


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Co jest sednem prawa moj esza
Co jest sednem Prawa Mojżesza?

Tora (co znaczy Nauka).Jaka nauka?

I będzie to naszym czynem sprawiedliwości,

gdy będziemy spełniali wszystkie te

przykazania przed WIEKUISTYM,

naszym Bogiem, jak nam przykazał

(V Mojżesza 6,25; NBG).

Przeklęty każdy, kto nie dotrzyma słów

tego Prawa, by je spełniał. A cały lud powie: Amen

(V Mojżesza 27,26; NBG).


Biblijne pytania 2
Prawo Mojżesza jest drogą życia (nie zbawienia!) dla upadłego człowieka na podstawie jego uczynków sprawiedliwości.

Zatem przestrzegajcie Moich ustaw i Moich praw,

które gdy człowiek spełnia - w nich żyje.

Ja jestem WIEKUISTY!

(III Mojżesza 18,5; NBG).

Niestety, nie ma takiego!

A więc Nauką płynącą z Prawa Mojżesza będzie prośba o miłosierdzie.


Czy narody b d uczniowie pana jezusa mog si odwo ywa do prawa moj esza
Czy narody, bądź uczniowie Pana Jezusa mogą się odwoływać do Prawa Mojżesza?

Nie, w żadnym wypadku! Prawo Mojżesza jest wykładnią Przymierza, jakie Bóg zawarł tylko z jednym narodem – Israelem, a dokładnie z domem Jakóba (czyli Israelem według ciała).


Czy jezus cz owiek by pod prawem moj esza
Czy Jezus-Człowiek odwoływać do Prawa Mojżesza?był pod Prawem Mojżesza?

Zaś kiedy przyszło wypełnienie czasu, Bóg posłał Swego Syna, który urodził się z niewiasty oraz pojawił wśród Prawa, by mógł wykupić tych pod Prawem, abyśmy otrzymali adopcję (Galacjan 4,4-5; NBG).

Nie, Jezus nie był pod Prawem Mojżesza.

Mówił: W waszym Prawie jest powiedziane…

Jezus przyszedł na świat w narodzie żyjącym pod Prawem, lecz sam nie był pod Prawem Mojżesza.

A dlaczego? Bowiem Prawo nadano grzesznikom,

zaś Jezus był bez skazy.


No dobrze a w czym y
No, dobrze… odwoływać do Prawa Mojżesza?A „w czym” żył?

W Wierze;

prowadzony przez Ducha Świętego.

Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem, więc nie żyję już ja - lecz żyje we mnie Chrystus. A taki, jaki teraz żyję w cielesnej naturze - żyję w wierze Syna Boga, który mnie umiłował i w ofierze oddał za mnie samego siebie

(Galacjan 2,20; NBG)


Z wiary jezusa chrystusa b g ustanowi te sprawiedliwo
Z Wiary Jezusa Chrystusa Bóg ustanowił też sprawiedliwość

Nie odrzucam łaski Boga; bo jeśli przez Prawo Mojżesza byłaby sprawiedliwość, wtedy Chrystus umarł bez powodu (Galacjan 2,21; NBG)

Bowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusa; gdyż ona jest mocą Boga na ratunek każdemu wierzącemu, przede wszystkim Żydowi, lecz także i Grekowi. Gdyż zostaje w niej objawiana sprawiedliwość Boga z wiary ku wierze, jak napisano: Zaś sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie (Rzymian 1,16-17; NBG).


W takim razie dlaczego napisano e jezus dope ni prawo w czym to si doko na o
W takim razie dlaczego napisano, że Jezus dopełnił Prawo? W czym to się dokonało?

W śmierci!

Śmierć Pana usatysfakcjonowała sprawiedliwość Boga objawioną w Prawie Mojżesza (niewinne życie za grzeszne). Tym samym Stary Testament został jak gdyby zamknięty oraz otwarto Nowy – życia w Wierze.


Co m wi prawo wiary wierz w dzie o boga dokonane w imieniu jezus i ufaj ka demu jego s owu
Co mówi Prawo Wiary? W czym Wierz w Dzieło Boga dokonane w Imieniu Jezus i ufaj każdemu Jego Słowu!

Zatem powiedzieli do niego: Co mamy czynić, abyśmy wykonali prace Boga?

A Jezus odpowiedział, mówiąc im: To jest dzieło Boga, abyście byli przekonani (także: wierzyli, ufali) względem tego, którego On wysłał

(Jan 6,28-29; NBG)


Czytaj now bibli gda sk
Czytaj Nową Biblię Gdańską W czym

Adres: http://www.biblest.com.pl

Cdn.