1 / 11

Kto? co? + pytania przypadków

RZECZOWNIK. Kto? co? + pytania przypadków Wiedzą o tym dorośli, wiedzą też dzieci: rzeczownik oznacza osoby oraz rzeczy. Drogi Uczniu!. Mam nadzieję, że ta prezentacja pozwoli Ci uporządkować wiedzę na tema rzeczowników. Życzę przyjemnej i owocnej nauki.

reece
Download Presentation

Kto? co? + pytania przypadków

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. RZECZOWNIK Kto? co? + pytania przypadków Wiedzą o tym dorośli, wiedzą też dzieci: rzeczownik oznacza osoby oraz rzeczy.

  2. Drogi Uczniu! Mam nadzieję, że ta prezentacja pozwoli Ci uporządkować wiedzę na tema rzeczowników. Życzę przyjemnej i owocnej nauki. Anna Barwińska PS Powodzenia 

  3. Rzeczownik oznacza

  4. Odmienia się przez: liczby i przypadki l.poj. l.mn. M. koleżanka koleżanki D. koleżanki koleżanek C.koleżance k:c koleżankom B. koleżankę koleżanki N. koleżanką koleżankami Msc. koleżance koleżankach W. koleżanko! koleżanki!

  5. Rodzaje rzeczownika Rzeczownik ma jeden z trzech rodzajów! (ten) mężczyzna - rodzaj męski (ta) kobieta - rodzaj żeński (to) dziecko - rodzaj nijaki

  6. Przykłady Rodzaj męski pies człowiek mur wół sok Kraków Rodzaj żeński kotka kołyska dama lipa Polska Rodzaj nijaki cielę źrebię okno drzewo miasto

  7. Żywotne Nieżywotne Osobowe Własne Pospolite Nieosobowe Podział rzeczowników

  8. Podział rzeczowników żywotne: Basia wiewiórka lekarz koza królowa motyl osobowe nieosobowe

  9. Podział rzeczowników lalka Zuzia mama Warszawa tacka Nil piesek Egipt pospolite Własne

  10. Podział rzeczowników Konkretne Abstrakcyjne stółmebleulicawalizkatort miłośćradośćzłośćszaleństwomyślwyobraźnia

More Related