organizacija podataka na disku
Download
Skip this Video
Download Presentation
Organizacija podataka na disku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Organizacija podataka na disku - PowerPoint PPT Presentation


 • 258 Views
 • Uploaded on

Organizacija podataka na disku. Folder i fajl. Autor : Ivana Micić. Organizacija podataka. Podaci i programi u računaru čuvaju se na spoljnim memorijama (hard disk, floppy, CD, DVD ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Organizacija podataka na disku' - kobe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
organizacija podataka na disku

Organizacija podatakana disku

Folder i fajl

Autor: Ivana Micić

organizacija podataka
Organizacija podataka
 • Podaci i programi u računaru čuvaju se na spoljnim memorijama (hard disk, floppy, CD, DVD).
 • Mnoštvo podataka na disku mora se urediti (organizovati) - da bi korisnik lakše rukovao njima i da bi ih brže pronašao.
obele avanje diskova
Obeležavanje diskova
 • Svaki disk u računaru ima svoju oznaku, a to je slovo abecede sa dvotačkom.
 • Hard disk može se podeliti na više particija – logički nezavisnih delova. Svaka particija tretira se kao posebna celina.
 • Particija na kojoj je operativni sistem Windows obeležava se sa C:
 • Ostale particije su D: E: itd. zavisi koliko korisnik želi da ih bude.
izmenljivi diskovi removable storage
Izmenljivi diskovi (Removable Storage)
 • A: Floppy disk
 • F: CD (zavisi koliko ima particija na HDD)
 • G: DVD (itd, zavisi od konfiguracije računara)
fajl file
Fajl (file)
 • Fajl (datoteka) može biti program ili dokument.
 • Dokument je skup podataka nastalih kao rezultat rada korisnika u nekoj aplikaciji (tekst, crtež, i sl.).
 • Fajl je najmanja organizaciona jedinica podataka i u memoriji se čuva pod imenom koje služi za prepoznavanje i otvaranje fajla.
ime fajla
Ime fajla
 • Ime fajla je niz od max 255 znakova (zabranjeni znaci su * ? : / “ < > \ | )
 • Ime fajla daje kreator i ono treba da asocira na sadržaj fajla.
 • Ime fajla obično ima i produžetak (ekstenziju) od tri slova koji ukazuje na tip (ili vrstu) fajla.
 • Na primer:
  • Ugovor1.doc – tekstualni fajl
  • Odeljenje-ekskurzija.jpg – fotografija
  • Auto Škola.mdbSuperstar.mp3 - - baza podataka
  • muzika

ekstenzija

folder
Folder
 • Folder je elektronska fascikla u koju se smeštaju sadržinski slični dokumenti.
 • Svaki folder može imati više podfoldera.
 • Tako se formira razgranata struktura podataka koja ima oblik drveta.
operacije sa folderima
Operacije sa folderima
 • Kreiranje foldera – New Folder – naziv
 • Označavanje foldera
 • Brisanje foldera – Delete

PAŽNJA Ako selektujemo folder i u isto vreme protisnemo Shift i Delete folder je trajno obrisan – ne pojavljuje se u Recycle Bin

 • Kopiranje foldera – Copy i Paste
 • Premeštanje foldera – Cut i Paste
 • Promena naziva foldera – Rename
pojam staze
Pojam staze
 • Staza (path) je put krozfolderekrozkojetrebaproćida bi se došlo do traženedatoteke. Zapisuje se takošto se imenafolderarazdvajajukosomcrtomunazad (backslash). Staza je nekavrstaadresedatoteke, jeroznačavamestogde se onamožepronaćinadisku.
 • Npr: Desktop\My Documents\ My Pictures\ kuca.bmp
 • Windows explorer je program kojiprikazujesadržajfoldera.
ve ba
VEŽBA :
 • Kreiraj folder PROBAnaDesktopu
 • Promeniimefolderu u Prvi.
 • Obriši folder (Prevuci u Recycle Bin)
 • Otvori folder INFORMATIKA na D: diskuitukreirajpodfolder sasvojimimenomiprezimenom.
 • Na novomfolderukreiraj4podfoldera: Slike, Tekst, VideoiMuzika
 • Na folderuSlikekreiraj 2 podfoldera: CrtežiiFotosi
 • Sa My Pictures kopirajjednufotografiju u folder Fotosi
 • Komandom Search pretraži hard disk i fotografiju koju nađeš iskopiraj u folder Fotosi
 • Potraži video zapis (*.avi) i iskopiraj u folder Video
 • Kreiraj prečicu na Desktopu za pristup folderu sa tvojim imenom
 • Promeniizgled ikonepričicenasledećinačin: Properties  Customize  Change Icon izbor Apply OK
ad