Den gode ph d ans gning
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Den gode ph.d.-ansøgning. Ph.d.-centret, KUA 10. januar 2008 Peter Stray Jørgensen Akademisk Skrivecenter. 1. Skriv din skriveidé: Den der vil ”bære” hele din afhandling til sin tid?. Hvad er fx centrum i dit fokus? det du synes er mest spændende?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ninon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Den gode ph d ans gning

Den gode ph.d.-ansøgning

Ph.d.-centret, KUA

10. januar 2008

Peter Stray Jørgensen

Akademisk Skrivecenter


1 skriv din skriveid den der vil b re hele din afhandling til sin tid

1. Skriv din skriveidé: Den der vil ”bære” hele din afhandling til sin tid?

Hvad er fx

centrum i dit fokus?

det du synes er mest spændende?

nødvendigheden af din ph.d.-afhandling?

det stærke i problemstillingen?

p.t. den vigtigste arbejdstitel?

din forestilling om den vigtigste sætning på sidste side (i konklusionen)?


Ph d id vurdering se efter disse dimensioner

Ph.d.-idé-vurdering– se efter disse dimensioner

Kan du svare på

● Hvad skal du analysere?

● Hvor ligger det som du selv gør med stoffet? – Kommer det til at fylde betragteligt i den samlede mængde tekst?

● Kan du eksplicitere et formål med at nogen skriver denne tekst (der ligger ud over at blive færdig)?

● Har du undersøgt om samme undersøgelse er lavet før (især på dansk)?

● Synes din vejleder (eller andre fagligt kyndige) at det er en god idé?


2 sidemands snak

2. Sidemands-snak

Præsentér din skriveidé for side-m/k’en.

Få 3 kommentarer.

Byt.


4 n gleord og mine vigtigste r d
4 nøgleord og mine vigtigste råd

 • Læg vægt på den faglige mangel og på dit bidrag.

 • Sørg for at videnskabeligheden i projektet er eksplicit.

 • Markér din undersøgelses gennemførlighed.

 • Disponér sådan:

  • Den faglige mangel og dit bidrag (problemformulering og formål).

  • Videnskabelighedens elementer (empiri, teori, metode, analyse).

  • Undersøgelsens design (gennemførligheden).


Hvilken mangel er din unders gelse svar p
Hvilken ”mangel” er din undersøgelse svar på?

Der mangler

 • beskrivelse af ...

 • handleanvisning for …

 • kategorisering af ...

 • forslag til ...

 • fortolkning af ...

 • vurdering af ...

 • forklaring på ...

 • kvalificering af ...

 • dokumentation for ...

 • ...


Moves in research paper introductions
Moves in Research Paper Introductions

Move 1 Establishing a research territory

a. by showing that the general research area is important, central, interesting, problematic, or relevant in some way. (optional)

b. by introducing and reviewing items of previous research in the area. (obligatory)

Move 2 Establishing a niche

a. by indicating a gap in the previous research, raising a question about it, or extending previous knowledge in some other way. (obligatory)

Move 3 Occupying the niche

a. by outlining purposes or stating the nature of the present research. (obligatory)

b. by announcing principal findings. (optional)

c. by indicating the structure of the RP. (optional)

Swales, John M. & Feak, Christine B.: Academic Writing for Graduate students.

The University of Michigan Press. USA, 1994. Page 175.


Hvad kan v re dit ph d projekts bidrag selvst ndige vinkel
Hvad kan være dit ph.d.-projekts bidrag/selvstændige vinkel?

 • videreføre andres tanker

 • tilføje én original observation, teknik eller resultat til et stykke forskning som er kompetent, men uoriginalt

 • afprøve en andens idé

 • udføre nyt empirisk arbejde

 • foretage en ny syntese (= helhedsfortolkning)

 • bruge allerede kendt materiale med en ny fortolkning

 • afprøve noget et sted som tidligere er afprøvet andre steder

 • afprøve teori, metode, model eller teknik på nyt felt

 • tilføje ny dokumentation til velkendt område

 • bruge forskellige metoder tværdisciplinært

 • studere et område som hidtil ikke er studeret (sætte ny information på skrift for første gang)

  Bearbejdet fra Justifying Research through the Literature Review – Robin Bellers & Lawrence Smith (Conference Presentation, 2nd EATAW conference, Budapest 2003)


Den videnskabelige genre en definition
Den videnskabelige genre vinkel?– en definition

 • dokumentation

 • af en undersøgelse

 • af et fagligt relevant problem

 • ved brug af fagets teorier og metoder

 • med det formål at overbevise

 • en fagfælle

 • i en fremstilling som er acceptabel i det faglige diskursfællesskab.

 • om rigtigheden af undersøgelsens resultater og konklusion.


Unders gelsens 5 grundl ggende sp rgsm l
Undersøgelsens 5 grundlæggende spørgsmål vinkel?

Mangel

1. Undersøgelsens spørgs-mål (problemformulering): Hvad spørger du om?

Gennemførlighed

Bidrag

analyse

5. Undersøgelsesme-toden/fremgangsmå-den: Hvordan spørger du?

2. Undersøgelsens faglige formål, evt. brug: Hvorfor spørger du?

4. Undersøgelsens redskaber: Teori, begreber, faglige metoder: Hvad spørger du med?

3. Undersøgelsens empiri, stof, data, fænomen: Hvad spørger du til?

Videnskabelighed


Videnskabelig struktur
Videnskabelig struktur vinkel?

 • observation af et "problem i verden"

 • problemformulering, et relevant fagligt spørgsmål

 • metode, fremgangsmåde til løsning

 • teori (forklaringsmodel) som kan forklare og begrunde metode

 • indsamling af data

 • behandling, analyse af data

 • resultat(er), løsning(sforsøg)

 • vurdering, diskussion af resultater (løsning)

 • konklusion i forhold til problemformuleringen

 • perspektivering, relevans i faget og "i verden"


3 skriv udkast til din ph d ans gning
3. Skriv vinkel?udkast til din ph.d.-ansøgning

 • Nævn din vigtigste skriveidé.

 • Ordene mangel, bidrag, analyse, teori, metode, gennemførlighed (eller synonyme udtryk) skal indgå, dvs. at alle pentagonens elementer skal med på en eller anden måde.


Litteratur s pecielt om ph d skrivning
Litteratur – s vinkel?pecielt om ph.d.-skrivning

Brause, Rita S. (2000): Writing Your Doctoral Dissertation. Invisible Rules for Success. London, Falmer Press.

Dunleavy, P. (2003): Authoring a PhD. How to Plan, Draft, Write and Finish a Doctoral Thesis or Dissertation. Palgrave Study Guides, MacMillan, London.

From, Unni; Nørgaard Kristensen, Nete (2005): Proces og struktur i ph.d.-forløbet – om at leve og overleve. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Højgaard, Lis & Søndergaard, Dorte Marie, (2003): Akademisk tilblivelse. Akademia og dens kønnede befolkning. Akademisk forlag, København.

Jacobsen, Bo (2001): Hvad er god forskning? Psykologiske og sociologiske perspektiver. København, Reitzel. (Empirisk og normativ bog om hvad forskning er og bør være i Danmark).

Phillips, Estelle & Pugh, D.S. (1995): How to Get a PhD. 2.nd. ed. Buckingham, Open University Press. (En nu klassisk antologi med forskelligartede – og svingende – bidrag om aspekter af skrivningen og vejledningen).

Strannegård, Lars (red.) (2003): Avhandlingen - om att formas til forskare. Lund, Studentlitteratur. (Antologi med mange interessante selvbiografiske beretninger fra doktorand-studerende og deres vejledere).

Tinkler, Penny & Jackson, Carolyn (2004): The Doctoral Examination Process. A Hand Book for Students, Examiners and Supervisors. Berkshire, Open University Press.