diagnoser fordeler og ulemper n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Diagnoser fordeler og ulemper PowerPoint Presentation
Download Presentation
Diagnoser fordeler og ulemper

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Diagnoser fordeler og ulemper - PowerPoint PPT Presentation


 • 399 Views
 • Uploaded on

Diagnoser fordeler og ulemper. DIA - Gjennom GNOSIS - Kunnskap. ICD-10 DSM-IV ICPC ICF. Diagnoser. Gode knagger? Vonde merkelapper?. Diagnoser – et gode ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Diagnoser fordeler og ulemper' - braima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
diagnoser fordeler og ulemper
Diagnoserfordeler og ulemper
 • DIA - Gjennom
 • GNOSIS - Kunnskap

ICD-10

DSM-IV

ICPC

ICF

Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

diagnoser
Diagnoser
 • Gode knagger?
 • Vonde merkelapper?

Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

diagnoser et gode
Diagnoser – et gode ?
 • Så en dag hadde jeg med Børge til en barnelege på Rikshos-pitalet. Etter undersøkelsen ba han meg inn på sitt kontor. Her fikk jeg endelig svar på alle mine spørsmål om min sønns utviklingsmuligheter ….
 • For oss var det godt å få høre sannheten
 • Børge er psykisk utviklingshemmetBoka om Børge – Kai Zahl

Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

diagnoser et onde
Diagnoser – et onde ?
 • Testrapport: prøven viste en IQ på 76. Han var livlig og interessert, ganske selvsikker
 • Jeg har gått i 4.kl. hjemme
 • Vi har funnet ut at det er best for deg at du begynner fra grunnen av
 • Jeg følte meg ikke som evneveik da testen ble foretatt…. Og jeg følte meg ikke evneveik 13 år seinere
 • Hele mitt liv har jeg følt at jeg ble feilplassert (på spesialskole for evneveike)Ingen Barndom – Ola Ødegaard

Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

diagnostikk
Diagnostikk

DIAGNOSTIKK er et hjelpemiddel for å ordne informasjon og skape et språk for kommunikasjon med andre

Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

internasjonale diagnosesystemer
Internasjonale diagnosesystemer
 • ICPC - International Classification ofPrimary Care
 • ICF - International Classification of Functioning Disability and Helth
 • ICD - International Classification of Diseases and Related Health Problems
 • DSM - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

grunnlag for diagnosesystemene
Grunnlag for diagnosesystemene
 • Diagnosene er basert på at klinikere og forskere er blitt enige om beskrivelser av fenomener
 • Jevnlige revisjoner

Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

diagnosesystemene
Diagnosesystemene
 • ICD er fra 1893: The Bertillon Classification, Den internasjonale listen over dødsårsaker. Den er nå kommet i 10.utgave – i Norge fra 1997
 • DSM er amerikansk og fra 1952 – bygger på ICD-6. Er kommet til 4.utgave – fra 1994
 • ICF er ennå ikke implimentert, men under utvikling
 • ICPC er primærhelsetjenestens diagnosesystem

Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

hva man pr ver oppn
Hva man prøver å oppnå:
 • Klinisk nytte - bedre grunnlag for beslutninger om behandling – i dag tas beslutningene i samråd med pasienten som skal ha siste ordet
 • Empirisk grunnlag - basere seg på observerbare symptomer heller enn på teorier og årsaksforklaringer
 • At kategoriene kan kjennes igjen og godtas av klinikere med ulik bakgrunn

Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

hvorfor trenger vi diagnosesystem
Hvorfor trenger vi diagnosesystem?
 • KLINISK
 • STATISTISK - helseplanlegging
 • FORSKNING
 • KOMMUNIKASJON mellom klinikk og forskning

Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

diagnostikk et eksempel
Diagnostikk – et eksempel
 • Hvordan akkurat
  • dette barnet
  • fra denne familien
  • i denne sosiale og kulturelle konteksten
  • på dette tidspunkt

fikk vansker som viser seg med akkurat disse symptomene.

Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

sp rsm l i den diagnostiske prosess
Spørsmål i den diagnostiske prosess
 • Har barnet noen psykiatrisk lidelse?
 • Hvis ja - hvilket klinisk syndrom passer bildet best med?
 • Hva er de ulike bakenforliggende faktorer for tilstanden (intrapsykiske, familiære, sosiokulturelle, biologiske)?

Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

diagnoser i bup 2002 samdata
Diagnoser i BUP 2002 (Samdata)

Hyperkinetiske forstyrrelser 21,3%

Nevrotiske og belastningsrelaterte lidelser 18,2%

Stemningslidelser 7,6%

Blandede atferds- og følelsesmessige forstyrrelser 5,7%

Atferdsforstyrrelser 4,2%

Spise- og søvnforstyrrelser 3,2%

Forstyrrelser i sos. fungering, tilknytning 3,0%

Andre atferdsforst. og følelsesm.forst. 3,0%

Tics-lidelser 1,8%

Schizofreni og paranoide lidelser 0,8%

Personlighetsforst. og atf. forst hos voksne 0,4%

Andre diagnoser 15,7%

Ingen psykiatrisk syndrom diagnose 6,8%

Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

vanskekategorier ved skien pp kontor 2002
Vanskekategorier ved Skien PP-kontor 2002

Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

normalitet og avvik

34. 1

34.1

13.6

13.6

2.3

2.3

Normalitet og avvik

Normalitet er definert. Avvik er også definert. Uten normalitet, ingen avvik.

Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

historiske avvik psykisk utviklingshemming
Historiske avvikpsykisk utviklingshemming
 • 1700-tallet – Dårekister
 • 1800-tallet – omgangslegd
 • 1848 – asyl for sinnsyke/åndssvake
 • 1898 Emma Hjort – pleie- og arbeidshjem Om Klæbu: ”et bunnmål for forakt og nedvurdering”
 • 1949 Åndssvakeloven og opprettelsen av sentralinstitusjonene
 • 1970 HVPU - Helsevernet for psykisk utviklingshemmede i fylkeskommunal regi
 • 1991 Avvikling av HVPU – ansvar til kommunene
 • 2003 ”PU-bolig”, ”bolig”, ”sånn bolig”, dagaktivitetssenter, Vernet arbeidsplass, Vernet arbeid

Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

stempling
Stempling
 • Stempling: den prosessen som foregår der mennesker blir utpekt eller definert som avvikere.
 • Stempling i vernepleierens arbeidsfelt:* psykisk utviklingshemmet* alkoholiker* ufør, trygdet

Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

stigma brennemerke fra gresk
Stigma - brennemerke (fra gresk)
 • medfødt stigmaen tilpasser seg sin ufordelaktige situasjon samtidig som en lærer og tilegner seg de normer som de ikke kan leve opp til. F.eks. barn med funksjonshemming lærer om å være et barn med fh samtidig som det lærer hva som er et normalt barn
 • beskyttet stigmaEt barn blir beskyttet for informasjon om sitt stigma inntil et tidspunkt hvor beskyttelsen blir brutt. F.eks. Når det begynner i skolen
 • senere stigmaÅ bli stigmatisert seinere i livet (f.eks. syketrygdede som har vært yrkesaktive og personer på attføring), og å være potensielt stigmatisert og først oppdage det seinere i livet (f.eks. norskfødte kosovoalbanere)
 • institusjonelt stigmabarnehjem, fosterhjem, spesialskoler og spesialgrupper, beboer i vernet bolig, eller PU-bolig ? (Er det et godt uttrykk eller en god betegnelse ?), arbeidstaker i vernet industri ? Å være under attføring, dvs. tidligere i arbeid, så ute av arbeidslivet, og nå på vei inn igjen ?

Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

internettlenker
Internettlenker
 • http://home.online.no/~nqureshi/tidsskrifter/AF20-Stigmatisering%20og%20mestring.htm
 • http://www3.who.int/icf/beginners/bg.pdf Begynnerside om ICF: Functioning, Disability and Health
 • http://www.hf.hio.no/fysio/studenter/1aar/2003-2004/Undervisning/icf_2003.htm Norsk innføring
 • http://www3.who.int/icf/icftemplate.cfm ICF hovedside
 • ICD - International Classification of Diseases and Related Health Problems
 • DSM - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
 • ICPC - International Classification of Primary Care
 • ICF - International Classification of Functioning Disability and Helth

Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark

internettlenker 2
Internettlenker 2
 • Diagnoser er ødeleggendehttp://www.stavangeravisen.no/art.asp?art=14403
 • Om gynekologers bruk av psykiatriske diagnoserhttp://www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LT.VisSeksjon?vp_SEKS_ID=643515
 • Om oposisjonelle:http://www.geocities.com/greenliberal/LIE2000MAY.html
 • Menneskesynet i psykiatrienhttp://www.consensus-as.no/Vada/Rettogurett.htm
 • Juklerød som symptomfri sinnsykhttp://home.no.net/gladmann/symtfri.htm

Inge Jørgensen - Høgskolen i Telemark