GfK Supermarktkengetallen - PowerPoint PPT Presentation

gfk supermarktkengetallen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GfK Supermarktkengetallen PowerPoint Presentation
Download Presentation
GfK Supermarktkengetallen

play fullscreen
1 / 18
GfK Supermarktkengetallen
104 Views
Download Presentation
nili
Download Presentation

GfK Supermarktkengetallen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’ Antwoord op deze vragen vindt u op: www.gfk.nl bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen” of gfk4me (Library/ GfK Publications) GfK Supermarktkengetallen

 2. Steeds meer consumenten doen op zondag boodschappen in supermarkten. Consumentenvertrouwen verder onder druk. Omzetstijging van 2.1% in eerste 4 maanden 2011. • In april is de supermarktomzet met 5.8% gestegen. Deze stijging is echter mede veroorzaakt door de late Pasen (2010 maart / 2011 april). De supermarktomzet in de maanden maart/april 2011 is met 1.6% gestegen. • In de eerste 4 maanden van 2011 hebben de supermarkten een omzet van €10.24 miljard gerealiseerd, een stijging van 2.1% t.o.v. de vergelijkbare periode vorig jaar. • Wellicht mede door de prijsontwikkeling is de omzetstijging in maart/april veroorzaakt door een stijging van de waarde van de kassabon en in januari/februari door een stijging van het aantal supermarktbezoeken (veel promotie / thema campagnes)

 3. Het consumentenvertrouwen staat in mei verder onder druk. Na een opleving in februari/maart (-7) t.o.v. de vorige maanden is het economisch vertrouwen in april (-10) en mei (-12) verder gedaald. De consument is vooral steeds negatiever over de economie (heden/toekomst)

 4. Zondagopening blijft fors groeien, met name gedreven door jongeren en de 3 grote steden. • Het omzetaandeel van de zondag is gestegen naar 1.16% in 2010. Oftewel € 364 miljoen. Een stijging van 30% in vergelijking met 2009 (stijging zondagomzet 2009: 24% en 2008: 15%) • De avondomzet staat in 2010 verder onder druk. Van de € 31.4 miljard omzet is 8.7% (= € 2.73 miljard) na 18:00 uur gerealiseerd. • Vooral kant & klaar maaltijden (pizza’s), zowel vers als houdbaar worden veel in de avond en op zondag verkocht. Vers (met name brood ) juist minder. • Het zondagaandeel groeit doordat steeds meer huishoudens (nu 36.3%) steeds vaker (nu 4.55 x) op zondag boodschappen doen. Ruim drie/kwart van de omzet wordt op zondagmiddag gerealiseerd. • Jongeren maken steeds vaker gebruik van de zondagopening (ruim 3%). Aandeel op zondag groeit beperkt bij de gepensioneerden (c.a. 0.5%) • Groot verschil tussen de regio’s qua omzetaandeel zondagverkopen, met name grote steden (2.8%) en Noorden van het land (0.26%)

 5. GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2010 - 2011 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

 6. Ontwikkeling in de tijdJaarbasis Historie Supermarktomzetten (€) * 31.7 +4.0% +3.4% +3.9% +6.2% +1.2% +0.2% * +5.4% Historie bedrag per kassabon (€) * € 21.91 +0.2% +2.7% +0.2% +4.3% +4.4% +1.0% * +0.3% * 2009 o.b.v. 53 weken

 7. GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2010-2011

 8. GfK SupermarktkengetallenOmzet per week (totaal assortiment) Groei ten opzichte van dezelfde week in 2010

 9. GfK Supermarkt kengetallen Aantal kassabonnen per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2010

 10. GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2010

 11. Het omzetaandeel van de zondag is gestegen naar 1.16% in 2010. Oftewel € 364 miljoen. Een stijging van 30% in vergelijking met 2009.

 12. De avondomzet staat in 2010 verder onder druk. Van de € 31.4 miljard omzet is 8.7% (= € 2.73 miljard) na 18:00 uur gerealiseerd.

 13. Vooral kant & klaar maaltijden (pizza’s), zowel vers als houdbaar worden veel in de avond en op zondag verkocht. Vers (met name brood ) juist minder.

 14. Het zondagaandeel groeit doordat steeds meer huishoudens (nu 36.3%) steeds vaker (nu 4.55 x) op zondag boodschappen doen. Ruim drie/kwart van de omzet op zondagmiddag.

 15. >> GfK-Life-Cycle << Huishoudensverdeling binnen Nederland Jonge Alleenstaande - 1 persoons huishouden - geen kinderen - Jonger dan 40 jaar Tweeverdieners - 2 persoons huishouden - geen kinderen - Beiden werken fulltime ( 25 uur per week) HH met kinderen, beperkt inkomen -  2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen < € 2300,- Welgestelde HH met kinderen -  2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen > € 2300,- Alleenstaande (40-65 jaar) - 1 persoonshuishouden - Geen kinderen - 40 – 65 jaar Kostwinner (2p) - 2 persoons huishouden - Geen kinderen - Max. 1 persoon werkt fulltime Gepensioneerden, beperkt inkomen - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen < € 1700,- Welgestelde gepensioneerden - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen > € 1700,-

 16. Jongeren maken steeds vaker gebruik van de zondagopening. Aandeel op zondag groeit beperkt bij de gepensioneerden.

 17. Districten in Nederland(districtsindeling volgens GfK) District III Noord District I 3 Grote steden (Den-Haag, Amsterdam, Rotterdam) District II West District IV Oost District V Zuid

 18. Groot verschil tussen de regio’s qua omzetaandeel, met name grote steden en Noorden van het land.