C p nh t tin t c v cu c duy t x t magnet
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Cập Nhật Tin Tức Về Cuộc Duyệt Xét Magnet. Tháng Giêng/Hai 2011. Mục tiêu. Cung cấp thông tin căn bản về Magnets Duyệt lại tình trạng hiện thời của các chương trình Magnet của HISD

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - neve-robbins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
C p nh t tin t c v cu c duy t x t magnet

Cập Nhật Tin Tức Về Cuộc Duyệt Xét Magnet

Tháng Giêng/Hai 2011


M c ti u
Mục tiêu

Cung cấp thông tin căn bản về Magnets

Duyệt lại tình trạng hiện thời của các chương trình Magnet của HISD

Sơ lược về mục đích, những khám phá, và những đề nghị của bản báo cáo của tổ chức “Magnet Schools of America” (MSA)

Cung cấp cơ hội để trả lời các thắc mắc về bản báo cáo MSA


Tr c khi b t u
Trướckhibắtđầu…

HISD cầnđếncácchươngtrình Magnet, vàchươngtrình Vanguard.

Sự chuyênchởchocácchươngtrình Magnet và Vanguard sẽtiếptụctrongnămtới.

Họcsinhtrongchươngtrình Magnet năm nay sẽvẫnởlạitrườnghiệnthời.

Cáctrườngsẽtiếptụccómộtchủđề hay mộthướngđidùphảitáithiếtkếthànhmộttrườngtrongkhuvực.


Tr c khi b t u1
Trướckhibắtđầu…

 • Trongheäthoángchoïntröôøngcuûa HISD, hoïcsinhcoùtheåtieáptuïcxinchuyeån sang moïitröôøng, keåcaûcaùctröôøng Magnet

  • 40 caùchñeåmoäthoïcsinhchuyeåntöømoättröôøng sang moättröôøngkhaùc

  • 64,000 ToångSoáHoïcSinhThuyeânChuyeån

  • 22,500 ToångSoáChuyeån Sang Magnet


Magnet hoa k qu tr nh
Magnet ởHoa KỳQuáTrình

 • Thập niên 1970

  • Giảm bớt sự tách biệt về chủng tộc qua phương cách tự nguyện

 • Ngày nay

  • Góp phần cho sự đa dạng về chủng tộc/dân tộc/kinh tế xã hội

  • Gia tăng thành tích học sinh

  • Đem cho phụ huynh nhiều cơ hội

  • Cung cấp môn học độc đáo


Nh ngh a magnet b gi o d c hoa k
Định Nghĩa MagnetBộ Giáo Dục Hoa Kỳ

Trườngcungứngmộthọctrìnhđặcbiệtcókhảnăngthuhútnhiềuhọcsinhtừcácthànhphầnchủngtộckhácnhau.


Hisd magnets
HISD Magnets

 • 113 chươngtrình Magnet

  • 55 trườngtiểuhọc

  • 31 trunghọc I cấp

  • 27 trunghọc II cấp(Tấtcảtrườngtrunghọclà Magnets chỉtrừmột)

 • 42,469 họcsinh—21% củatổngsốhọcsinh

 • 13,690 họcsinh Magnet dùngxebuýtT i sao duy t x t magnet
Tại Sao Duyệt Xét Magnet

2006 tiểu ban duyệt xét Magnet của HISD thực hiện cuộc nghiên cứu

“Một số chương trình được tài trợ đúng mức hay gần mức tài trợ lúc đầu, bất kể có thành công hay không…”

“Một số…được tài trợ nhiều nhưng phục vụ ít học sinh; một số được tài trợ ít nhưng lại phục vụ đông học sinh.”

KHÔNG CÓ QUYẾT ĐỊNH GÌ VỀ NHỮNG NHẬN XÉT NÀY


T i sao duy t x t magnet1
Tại Sao Duyệt Xét Magnet

Trong 2009, Uỷ Ban Giáo Dục yêu cầu một cuộc duyệt xét bởi bên ngoài.

Tổ chức “Magnet Schools of America” (MSA) bắt đầu điều tra vào năm 2010

Duyệt lại cách quản trị, thủ tục, sự tài trợ, sự thu nhận, phẩm chất, và khả năng


Nh ng i u t m th y b i msa
Những Điều Tìm Thấy bởi MSA

Những quyết định bất thường về tài trợ và chủ đề

Sử dụng ngân quỹ không hữu hiệu và những khác biệt trong cách tài trợ

Thiếu minh bạch về sự truy cập

Thiếu theo dõi và giám sát

Thiếu sự bổ sung chương trình

Không có tiêu chuẩn để ghi danh


C ch th u nh n v o hisd magnet
Cách Thâu Nhậnvào HISD Magnet

39 trườngdùngcáchbốcthăm

34 dùngdanhsáchkiểmkêhoặctổnghợpcácđiềukiệnđặcbiệt.

29 dùngbàithivà/hoặcphỏngvấn

13 dùngcáchìnhthứckhác, kểcảđiểmhạnhkiểm, và/hoặckhôngcóchọnlựagìcả


Math science technology magnets tr ng ti u h c mo t th du
Math/Science/Technology MagnetsTrườngTiểuHọcmoätthíduï


Fine arts magnets tr ng trung h c i c p mo t th du
Fine Arts MagnetsTrườngTrungHọc I Cấpmoätthíduï


Technology magnets tr ng trung h c ii c p mo t th du
Technology MagnetsTrườngTrungHọc II Cấpmoätthíduï


Nh ng c b n l m n n t ng cho c c ngh c a msa
Những Cơ Bản Làm Nền Tảng cho Các Đề Nghị của MSA

 • Nămnguyênlýđểcáctrường Magnet thànhcông

  • Tínhcáchđadạngthànhphầnhọcsinh

  • Họctrìnhđộcđáovàsángtạo

  • Giatăngthànhtíchhọcsinh

  • Pháttriểnnghềnghiệp/ban giảngdậyđặcbiệt(hỗtrợchochủđề magnet)

  • Nhữnghợptácnăngđộng

 • Duyệtxétdữkiện, tạichỗ, cácdiễnđàn

 • Khảnăngcủacơsở


Quy tr nh
Quy Trình

GiaiĐoạn I—Duyệtxétbởi “Magnet Schools of America” (Th. Mười–MườiHai)

GiaiĐoạnII—TrìnhbầybáocáocủaMSA lên Uỷ Ban, cộngđồng, vàcáctrườngđểlấyýkiến (T. Giêng)

GiaiĐoạn III—Tổnghợpýkiếnvàcôngthứchoácácđềnghị (T. Giêng–Hai)

GiaiĐoạn IV—Đưacácđềnghịlên Uỷ Ban (T. Hai-Tư)

GiaiĐoạn V—Hìnhthànhkếhoạchthựchiệndựatrênnhữngđềnghịđược Uỷ Ban tánthành (T. Tư-Năm)


Ki n v nh ng ngh c a msa
Ý Kiến về Những Đề Nghị của MSA

Các tiêu chuẩn của HISD phải là để:

 • Xác định một trường là trường Magnet

 • Thẩm định các chương trình Magnet

 • Duy trì tình trạng Magnet

 • Phân bổ các tài trợ

 • Thu nhận học sinh

 • Thiết lập các mục tiêu ghi danh


Ki n ph n h i
Ý Kiến Phản Hồi

 • Cungcấpýkiếnphảnhồichohiệutrưởngvànhânviênhànhchánh

 • Liênlạcvới Uỷ Viêncủaquývị

 • Phiếugópýkiếncódán tem

 • Đăngtảicácnhậnxéttrêntrang web HISD

  www.houstonisd.org

 • Gửithắcmắcvànhậnxétvề

  magnet@houstonisd.org