utviklingshemmede hos fastlegen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utviklingshemmede hos fastlegen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utviklingshemmede hos fastlegen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Utviklingshemmede hos fastlegen - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Utviklingshemmede hos fastlegen. Gro Thomassen (fastlege) Bodø kommune Havna Legesenter. Medfødte syndromer.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Utviklingshemmede hos fastlegen' - nevaeh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
utviklingshemmede hos fastlegen

Utviklingshemmede hos fastlegen

Gro Thomassen (fastlege)

Bodø kommune

Havna Legesenter

medf dte syndromer
Medfødte syndromer
 • Velo-kardio-facialt syndrom (DiGeorges syndrom) Insidens 1/4000. De med dette syndromet kan ha hjertemissdannelser, hypoparathyreoidisme, moderat immunsvikt, endringer i ansiktskjelettet, bihule og mellomøre problemer, mange har lett psykisk utviklingshemming, øket risiko for sizofreni og stemningslidelser.
 • Premature over lever i større grad enn tidligere og øker med de utfordringene det innebærer.
 • Downs syndrom
 • Det finnes utallige defekter i stoffskifteenzymer insiden ca. 1/1000 . De fleste behandles med spesialtilpasset diett noen kan gi kognitive symptomer dersom de ikke får riktig behandling
 • Utallige andre mer og mindre vanlige syndromer
 • Er det mulig for fastlegen å ha oversikt over alle disse?
hva er viktig for pasienten
Hva er viktig for pasienten
 • Livskvalitet
 • Familie/venner
 • Oppfølging
 • Bolig
 • Meningsfylt hverdag
 • Helhetlig tilnærming
fast lege hvilken rolle skal vi spille i pasientens liv
Fast lege, hvilken rolle skal vi «spille» i pasientens liv?

Kjenne pasienten

Kjenne pårørende

Kunnskap om sykehistorien

Vite noe om pasientens kognitive nivå/funksjon

Lage erklæringer vedrørende pasientens behov

Bistå overfor tildelingskontoret for å gi rett helsehjelp

Årskontroller

Samarbeidsmøter

Henvisinger

Med mer

n r kronisk syke barn blir voksne en spesiell utfordring for fastlegen
Når kronisk syke barn blir voksne en spesiell utfordring for fastlegen
 • Mange kroniske sykdommer hos barn har bedre prognose enn for noen tiår siden.
 • De fleste medfødte syndromer kjennetegnes av sammensatte helseproblemer
 • Barneavdelingen tar seg av barna på en helhetlig måte
 • Det finnes sosiale arenaer der barna møtes
 • Hva skjer når de blir voksne?
anbefalinger ved unders kelser av pasienter med downs syndrom
Anbefalinger ved undersøkelser av pasienter med Downs syndrom
 • Kontinuerlig vurdering av infeksjoner, mage- tarm og urinveier
 • Hver 6. mnd. tannstatus
 • Årlig registrere vekt og vekt endring
 • Atferdsendringer
 • Lytte på hjertet, palpere testikler årlig, blodprøer av stoffskifte, vitamin og jernstatus, blodbildet, lever- og nyrefunksjon, SR, CRP Vurdere behov for henvising til spesialist
 • Holde oversikt over hørsel og syn
 • Spesielt fokus på nakke, beintetthet, følge de generelle screeningreglene som finnes.
fastlege kontoret legevakt
Fastlege kontoret/Legevakt

Ta kontakt for årskontroll, det må settes av god tid

 • Ved behov for øyeblikkelig hjelp formidle overfor hjelpepersonellet pasientens spesielle behov
 • Følge til kontoret? Systemer og rutiner for tilbakemelding etter legebesøk!
 • Når pasienten er godt kjent fungerer det greit med timer alene.
 • Legevakt en spesiell utfordring! Anbefaler ikke at pasienten kommer alene dit. Det er nesten alltid høyt tempo og lite tid på legevakten og pasientens spesielle behov er helt ukjente for legen.
 • Ved utfordringer i kommunikasjonen ta det opp