Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Möte hos PowerPoint Presentation

Möte hos

205 Views Download Presentation
Download Presentation

Möte hos

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Möte hos

 2. Svenska kyrkan Möte hos

 3. Svenska kyrkan Möte hos

 4. Österåker Östra Ryds församling Möte hos

 5. Österåker Östra Ryds församling Möte hos

 6. Österåker Östra Ryds församling Möte hos

 7. Hoppa över presentation och introduktion Fortsätt med presentation och introduktion

 8. deltagare

 9. deltagare

 10. deltagare Kenneth Flood, diakon

 11. deltagare Kenneth Flood, diakon

 12. deltagare Kenneth Flood, diakon

 13. Alf Susaeg, civilekonom mm deltagare Kenneth Flood, diakon

 14. Alf Susaeg, civilekonom mm deltagare Kenneth Flood, diakon

 15. Alf Susaeg, civilekonom mm deltagare Kenneth Flood, diakon manuellt; framåt page down, bakåt page up, avsluta esc

 16. Alf Susaeg(AS) Kenneth Flood(KF)

 17. Form(at) Alf Susaeg(AS) Kenneth Flood(KF)

 18. Form(at) Kronologisk, ordagrann utskrift talväxlingar och korta pauser med tre punkter, Alf Susaeg(AS) Kenneth Flood(KF)

 19. Form(at) Kronologisk, ordagrann utskrift talväxlingar och korta pauser med tre punkter, betoningar med versaler, citat och högläsningar med kursiv stil, Alf Susaeg(AS) Kenneth Flood(KF)

 20. Form(at) Kronologisk, ordagrann utskrift talväxlingar och korta pauser med tre punkter, betoningar med versaler, citat och högläsningar med kursiv stil, kommentarer och förtydliganden med separat text. Alf Susaeg(AS) Kenneth Flood(KF)

 21. Form(at) Kronologisk, ordagrann utskrift talväxlingar och korta pauser med tre punkter, betoningar med versaler, citat och högläsningar med kursiv stil, kommentarer och förtydliganden med separat text. Vid det här tillfället hade den (ut)slitna bandspelaren stannat i förtid Alf Susaeg(AS) Kenneth Flood(KF)

 22. Form(at) Kronologisk, ordagrann utskrift talväxlingar och korta pauser med tre punkter, betoningar med versaler, citat och högläsningar med kursiv stil, kommentarer och förtydliganden med separat text. Vid det här tillfället hade den (ut)slitna bandspelaren stannat i förtid varför ljudfilsunderlag saknas för mötesslutet. Alf Susaeg(AS) Kenneth Flood(KF)

 23. Form(at) Kronologisk, ordagrann utskrift talväxlingar och korta pauser med tre punkter, betoningar med versaler, citat och högläsningar med kursiv stil, kommentarer och förtydliganden med separat text. Vid det här tillfället hade den (ut)slitna bandspelaren stannat i förtid varför ljudfilsunderlag saknas för mötesslutet.Tillhörande minnesanteckningar samma dag fyller dock luckan (samlingsdokument B). Alf Susaeg(AS) Kenneth Flood(KF)

 24. Form(at) Kronologisk, ordagrann utskrift talväxlingar och korta pauser med tre punkter, betoningar med versaler, citat och högläsningar med kursiv stil, kommentarer och förtydliganden med separat text. Vid det här tillfället hade den (ut)slitna bandspelaren stannat i förtid varför ljudfilsunderlag saknas för mötesslutet.Tillhörande minnesanteckningar samma dag fyller dock luckan (samlingsdokument B). Otydbara bandavsnitt analyseras närmare, vid behov. Alf Susaeg(AS) Kenneth Flood(KF)

 25. Alf Susaeg(AS) Kenneth Flood(KF)

 26. Bildspelsteknik och ”konturformat” för bästa möjliga fokus. Jfr länkar. Alf Susaeg(AS) Kenneth Flood(KF)

 27. Bildspelsteknik och ”konturformat” för bästa möjliga fokus. Jfr länkar. Alf Susaeg(AS) Kenneth Flood(KF)

 28. Bildspelsteknik och ”konturformat” för bästa möjliga fokus. Jfr länkar. Alf Susaeg(AS) Kenneth Flood(KF)

 29. Bildspelsteknik och ”konturformat” för bästa möjliga fokus. Jfr länkar. 2008-06-17 Alf Susaeg Alf Susaeg(AS) Kenneth Flood(KF)

 30. Bildspelsteknik och ”konturformat” för bästa möjliga fokus. Jfr länkar. 2008-06-17 Alf Susaeg Alf Susaeg(AS) Kenneth Flood(KF) fortsätt bildspel

 31. Alf Susaeg Kenneth Flood

 32. Alf Susaeg Kenneth Flood Mötet inleds med högläsning av e-brev med bilagor till Kenneth Flood, samma dag;

 33. Alf Susaeg Kenneth Flood Mötet inleds med högläsning av e-brev med bilagor till Kenneth Flood, samma dag;

 34. Alf Susaeg Kenneth Flood 28 april 2008, kl 10:35:47

 35. Alf Susaeg Kenneth Flood …och slutar uppläsningen med…

 36. Alf Susaeg Kenneth Flood …slutet av minnesanteckningar…

 37. Alf Susaeg Kenneth Flood …den 24 april 2004…

 38. Alf Susaeg Kenneth Flood

 39. Alf Susaeg Kenneth Flood

 40. Alf Susaeg Kenneth Flood …frågade jag sedan vad som enligt KF var ’så komplicerat’…

 41. Alf Susaeg Kenneth Flood …med den så kallade vägvalsanalysens alternativ A…

 42. Alf Susaeg Kenneth Flood …och var då KFs svar ”därför då måste dom röra om i grytan”…

 43. Alf Susaeg Kenneth Flood

 44. Alf Susaeg Kenneth Flood Frågade jag KF om alternativ B var bättre; att fortsätta på det gamla spåret…

 45. Alf Susaeg Kenneth Flood …och svarade KF att han naturligtvis inte tyckte det…med tillägget…

 46. Alf Susaeg Kenneth Flood …”men för dom är alternativ A besvärligare för då måste dom ta tag i det hela”…