idealer og realiteter boligsituasjonen for utviklingshemmede n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Idealer og realiteter. Boligsituasjonen for utviklingshemmede PowerPoint Presentation
Download Presentation
Idealer og realiteter. Boligsituasjonen for utviklingshemmede

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Idealer og realiteter. Boligsituasjonen for utviklingshemmede - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Idealer og realiteter. Boligsituasjonen for utviklingshemmede. Regionale konferanser om politikken for mennesker med utviklingshemming Anna M. Kittelsaa, NTNU Samfunnsforskning. Hvilke idealer snakker vi om?. Ny forståelse av mennesker med utviklingshemming Bort fra gruppetenkning

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Idealer og realiteter. Boligsituasjonen for utviklingshemmede' - idalia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
idealer og realiteter boligsituasjonen for utviklingshemmede

Idealer og realiteter. Boligsituasjonen for utviklingshemmede

Regionale konferanser om politikken for mennesker med utviklingshemming

Anna M. Kittelsaa, NTNU Samfunnsforskning

hvilke idealer snakker vi om
Anna M. Kittelsaa, NTNU SamfunnsforskningHvilke idealer snakker vi om?
 • Ny forståelse av mennesker med utviklingshemming
 • Bort fra gruppetenkning
 • Levekår på linje med andre
 • Allmenne tjenester med utgangspunkt i lokalmiljøet og i individuelle behov
idealer p boligomr det
Anna M. Kittelsaa, NTNU SamfunnsforskningIdealer på boligområdet
 • Institusjoner egner seg ikke som varige bosteder
 • Flere må få muligheter til å disponere egen varig bolig
 • Hensyn til enkeltindividers særskilte behov
 • Krav om utforming, standard og plassering på linje med andre
 • Fleksible boligtilbud
bolig og tjenester
Anna M. Kittelsaa, NTNU SamfunnsforskningBolig og tjenester
 • Status og rettigheter som eier eller leier av sin bolig, ikke som innlosjert klient
 • Primært vanlige boliger i vanlig
 • boligmasse, med fysisk tilpasning
 • ved behov
 • Nødvendige støttetjenester i bolig fra det samme tjenesteapparatet som gir støtte til andre
nou 2011 15 rom for alle
Anna M. Kittelsaa, NTNU SamfunnsforskningNOU 2011:15 Rom for alle
 • Hva er gode boliger?Å ha et sted å bo er en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelseHjemmet har betydning for identitet og sosial tilhørighetBolig er grunnleggende viktig i et folkehelseperspektiv
 • Overordnet mål for boligpolitikken: alle skal bo godt og trygt
utviklingshemmedes boligsituasjon
Anna M. Kittelsaa, NTNU SamfunnsforskningUtviklingshemmedes boligsituasjon

Tabell 3.1 Boligtype 1994-2010, Prosenter

2010* er personer som flyttet inn i nåværende bolig etter år 2000

utviklingen p boligomr det etter kittelsaa og t ssebro 2011
Anna M. Kittelsaa, NTNU SamfunnsforskningUtviklingen på boligområdetetter Kittelsaa og Tøssebro 2011
 • Bokollektivene (eget rom i gruppebolig) på vei ut
 • Andelen med egen bolig økte 1994-2001, men har siden sunket svakt.
 • Bofellesskapene dominerer, og en økende andel har fellesareal
 • Antall beboere per bofellesskap øker sterkt
 • Økt samlokalisering av ulike grupper
kning i antall beboere i bofellesskap
Anna M. Kittelsaa, NTNU SamfunnsforskningØkning i antall beboere i bofellesskap
 • 1989: gjennomsnitt i alle institusjoner 23 beboeregjennomsnitt i bi-institusjoner 13gjennomsnitt pr. avdeling 6,3
 • 1994: gjennomsnitt i bofellesskap 4
 • 2010: gjennomsnitt i bofellesskap 72010* gjennomsnitt i bofellesskap 8,1
kommunenes argumenter for store bofellesskap
Anna M. Kittelsaa, NTNU SamfunnsforskningKommunenes argumenter for store bofellesskap
 • Økonomistort er billigere, mer ut av hver krone
 • Hensynet til ansattefaglig ensomhet, turnover
 • Hensynet til utviklingshemmedeensomhet
stemmer argumentene
Anna M. Kittelsaa, NTNU SamfunnsforskningStemmer argumentene?
  • Motvirke ensomhet – INGEN EFFEKT
  • Bedre fagmiljø og mer stabil organisasjon – MOTSATT
   • Gjelder veiledning, stabilitet, samtidig ansvar for personer med motstridende behov, mindre utsatt for reduksjon i praktisk hjelp, personalressurs sjeldnere begrensning på fritida, helseoppfølging
  • Bærekraftig økonomi – TVILSOMT
   • Men noen benytter anledning til å gjøre det billigere
 • Motargumenter:
  • Ytre signal på avvik – STØTTES
  • Konflikter med medboere – UKLART
  • Selvbestemmelse – INGEN EFFEKT
  • Normalisering, integrering, sektoransvar