Download
nieuw tijdschrift voor praktijkonderzoek n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nieuw tijdschrift voor praktijkonderzoek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nieuw tijdschrift voor praktijkonderzoek

Nieuw tijdschrift voor praktijkonderzoek

202 Views Download Presentation
Download Presentation

Nieuw tijdschrift voor praktijkonderzoek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Nieuw tijdschrift voor praktijkonderzoek Onder auspiciën van de NOSMO

  2. Waarom Praktijkonderzoek? Onderzoek onder praktijkomstandigheden • vereist aanpassingen • is vaak gericht op bijzondere groepen Gevolg: • toepassing standaard methodologie niet altijd mogelijk • Publicaties vaker afgewezen

  3. Waarom een nieuw tijdschrift? • Primaire aandacht voor de methodologie i.p.v. statistisch significante resultaten • Ander reviewproces: • Reviews worden gepubliceerd met het artikel • Een positieve review naast een negatieve review kan juist leiden tot publicatie • Doel: • Aandacht voor methoden bij toegepast onderzoek • Uitwisseling van ideeën en discussie • Lezer verkrijgt een betere indruk van de positieve en negatieve kwaliteiten • Lagere publicatiedrempel

  4. Methodological Review of Applied Research Volledig Engelstalig Start: lente 2013 Website: http://www.nosmojournals.nl/ojs/index.php/MRAR/index

  5. Op de website Website: http://www.nosmojournals.nl/ojs/index.php/MRAR/index De eerste aanzet: • Mission statement • Inschrijven als lezer / auteur / reviewer • Informatie voor lezers • Aanwijzingen voor auteurs

  6. Eerste nummer • Verwacht mei/juni 2013 • Inhoud • The challenge of modeling complexity:the communication between GP and Patients • Monitoring Treatment Results of Psychiatric Patients: Do Different Objectives Need Different Designs and Implementations? • Book review • Discussion: Routine Outcome Monitoring in MentalHealth Services