Praktijkonderzoek - PowerPoint PPT Presentation

javan
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Praktijkonderzoek PowerPoint Presentation
Download Presentation
Praktijkonderzoek

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation
90 Views
Download Presentation

Praktijkonderzoek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Praktijkonderzoek • De Theorie: • Wat is een Portfolio??? • Welke plaats heeft het in het basisonderwijs? • Hoe en waarom digitaal? • Hoe ga je eraan werken? • De Praktijk: • Wat kunnen de kinderen op een computer? • Welke hulp moet de leerkracht bieden? • Hoe kan de school hierbij helpen?

 2. De Enquête • Onder: • 144 kinderen • 62 jongens, 82 meisjes • Groepen 6, 7 en 8 • 1 school (Bs. Stelaertshoeve) • Over: • Algemeen computergebruik • Vaardigheden Internet • Vaardigheden WORD • Overige vaardigheden

 3. Algemeen computergebruik Wat hebben ze? • Slechts 2 kinderen hebben thuis geen PC! • Deze kinderen komen (toevallig) allebei uit groep 6 • 85% beschikt thuis over internet. • Ruim 1/3 heeft een eigen PC op de slaapkamer! • 7% weet weinig of niks van de computer…

 4. Algemeen computergebruik Wat doen ze? • Spelletjes, Internet, Chatten en MSN-messenger • zijn het meest favoriet…


 5. Algemeen computergebruik Wat doen ze? • Mail, Word en Huiswerktaken • zijn het minst favoriet…

 6. Vaardigheden Internet Wat kunnen ze? • Bijna een kwart van de kinderen heeft een eigen site. • Meestal is dit een site van CU2 of iets soortgelijks… • In groep 6 is dit 13%! • 18% weet niet hoe hij/zij kan mailen. • In groep 6 ligt dit percentage op 25% • Spelletjes en MSN-messenger zijn veruit het meest populair. • 45% maakt dagelijks gebruik van Internet. • In groep 6 is dit duidelijk lager… • 8% maakt nooit gebruik van internet! • In groep 6 is dit 13%!

 7. Vaardigheden WORD Wat kunnen ze? • 1/3 van de kinderen gebruikt WORD zelden of nooit. • 1/3 gebuikt WORD vaak… • Beheersing van eenvoudige basisfuncties is onvoldoende. (vergeleken met de voorgestelde leerlijn) – (Zie diagrammen) • In de beheersing zie je wel een stijgende lijn! • 35% zegt redelijk snel te kunnen typen • 19% geeft aan langzaam te typen Een Typcursus?Gerie Snoeren (21, lio) zegt: Hmm, ik denk dat je wanneer ict een rol speelt binnen de school en actief wordt ingezet in je lesprogramma, de kinderen geen typcursus nodig hebben en het zou wéér een extra taak zijn voor de school binnen het toch al zo drukke programma. Ik vind het echt zoiets wat wel binnen het schoolgebouw kan plaatsvinden, maar dan binnen het bredeschool verband en niet verzorgd door de school.

 8. Vaardigheden WORD Wat kunnen ze?

 9. Vaardigheden Algemeen Wat kunnen ze? • 2/3 van de kinderen kan in groep 6 nog niet met diskettes werken. In groep 8 is dit ook nog een kwart! • In groep 8 kan een enkeling niet mailen • Scannen en digitale foto’s maken levert voor een groot deel van groep 8 nog problemen op. • Er is wel een vooruitgang van groep 6 naar groep 8, maar het niveau in groep 8 zou beter kunnen.

 10. Vaardigheden Algemeen Wat kunnen ze?

 11. Vaardigheden Algemeen Wat kunnen ze?

 12. Vaardigheden Algemeen Wat kunnen ze?

 13. Tot zo ver de enquête En nu: De uitvoering

 14. De uitvoering Wat hebben we gedaan? • Inleiding: • niet het portfolio staat centraal, maar de inzet van de computer! • Groepsopdrachten: • “dit is onze school”, “jarigen van de maand”, “interview” • Persoonlijke portfolio’s: • “handvaardigheid” en “stellen” • Dit is te vinden op: www.meneerrudy.nl/klas

 15. De uitvoering en Enquête Conclusies! • Veel kinderen hebben hulp nodig! • Uiteenlopende vaardigheden… • Moet adaptief gebeuren… • Zelfstandig werken. • Een Whizzkid aanwijzen als tutorkind… • De ene leerling maakt er een waar circus van met toeters en bellen, en de andere leerling krijgt zijn werk niet eens af in de gestelde tijd!

 16. De rol van de leerkracht … • Inleidende taak • Begeleidende taak • Van veel naar weinig • Aanbieden van cursussen (naar behoefte) • Uploaden website en controle op gastenboekken • Mijn advies: Ga pas aan de slag met vaardigheden voor het portfolio als de computervaardigheden voldoende worden beheerst. Of…

 17. Tips voor de school … • Computerlokaal • Met name voor de inleiding en de cursussen • Maar ook om optimaal te kunnen begeleiden • Computers in de klas (2 of 3) • Met name omdat de kinderen altijd tijdens zelfstandig werken eraan moeten kunnen werken. • Ouderkijkuur • Ouders zonder computer? Zonder internet?

 18. Vragen?