Elena Omastová - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elena Omastová PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elena Omastová

play fullscreen
1 / 11
Elena Omastová
170 Views
Download Presentation
nenet
Download Presentation

Elena Omastová

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CHÉMIA Elena Omastová ZŠ Moskovská č. 2, Banská Bystrica

  2. NEBOJTE SA CHÉMIE Prírodné látky

  3. Látky, z ktorých sa skladá ľudské telo 64% anorganické zlúčeniny 60% voda 4% minerálne látky 19% bielkoviny • 36%organické zlúčeniny 15% sacharidy 1% tuky 1% nukleové kyseliny

  4. FOTOSYNTÉZA Fotosyntéza jenajdôležitejšiareakcia v prírode. Prebieha v rastlinných bunkách, jej podstatou je reakcia vody s oxidom uhličitým za účasti slnečnej energie a chlorofylu C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6 H2O

  5. SACHARIDY • Sacharidy sú najrozšírenejšie prírodné látky. Vznikajú v rastlinách, kde plnia funkciu zásobnú a stavebnú. V tele živočíchov sú hlavným zdrojom energie. Podľa zloženia a štruktúry rozdeľujeme sacharidy: C6H12O6 1. jednoduché-monosacharidy(glukóza, fruktóza) C12H22O11 2. zložité- oligosacharidy (sacharóza, maltóza, laktóza) (C6H10O5 )n polysacharidy (glykogén,škrob, celulóza)

  6. TUKY Tuky sú estery alkoholu a vyšších karboxylových kyselín Alkohol + Karboxylová kyselina Ester + Voda

  7. Snímek 3 BIELKOVINY Bielkoviny predstavujú látkový základ života. Sú makromolekulové látky, zložené z atómov uhlíka, vodíka, kyslíka,dusíka,často aj síry a fosforu. Z rastlinnej potravy najviac bielkovín obsahujú strukoviny, menej obilniny a zemiaky. Zdrojom živočíšnych bielkovín je najmä mäso, vajcia, mlieko, tvaroh, syr. Snímek 3

  8. MINIMUM CHÉMIE • Ľudia potrebujú k svojmu životu energiu,ktorú získavajú z potravy.Táto energia pochádza • zo vzduchu b) z vody c) z pôdy d) zo Slnka • Chemické reakcie NEPREBIEHAJÚ pri • príprave karamelu b) získavaním škrobu zo zemiakových hľúz • spaľovaním celulózy v dreve d) fotosyntéze • Z ktorých prírodných materiálov môžeme získať najviac tuku? • ovocie b) hovädzie mäso c) strukoviny d) cukrová repa • slnečnicové semena • Ktorý prírodný materiál obsahuje najväčšie množstvo bielkovín? • a) zemiaky b) ľanové semená c) hovädzie mäso d) bravčové mäso

  9. Poďakovanie Ďakujem za trpezlivosť a láskavosť pani ing. Červeňovej, ktorú nám počas školenia prejavila. Môj cieľ: pokračovať, zdokonaľovať sa a (občas sa aj pohrať). Ďakujem Kontakt: helom@szm.sk