Welkom in deze kerkdienst - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom in deze kerkdienst PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom in deze kerkdienst

play fullscreen
1 / 47
Welkom in deze kerkdienst
126 Views
Download Presentation
nemo
Download Presentation

Welkom in deze kerkdienst

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. Jeroen Sytsma De preek gaat over: 2 Thessalonicenzen 1: 1 – 12 Uitzien naar Gods Nieuwe Wereld Het eerste lied: Psalm 96: 1, 6, 8 Vandaag is er kinderkerk “Lev”, en “Tov” voor de kinderen van groep 1, 2 en groep 5, 6 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

 2. . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 96: 1, 6, 8 . .

 3. . . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 96: 1, 6, 8 Het echte geluk is voor … Zingen: Gezang 38:1, 2 (canon) (NG 20) Gebed Zingen: Psalm 13: 1, 2 Kidsmoment Zingen: Gezang 75: 1, 2, 5 (NG 43) Start nieuw seizoen Kinderkerk Lezen: 2 Thessalonicenzen 1: 1 – 12 Preek Zingen: Opwekking 585 . .

 4. . . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 96: 1, 6, 8 Het echte geluk is voor … Zingen: Gezang 38:1, 2 (canon) (NG 20) Gebed Zingen: Psalm 13: 1, 2 Kidsmoment Zingen: Gezang 75: 1, 2, 5 (NG 43) Start nieuw seizoen Kinderkerk Lezen: 2 Thessalonicenzen 1: 1 – 12 Preek Zingen: Opwekking 585 . .

 5. Gezang 38: 1, 2, 3, 4 (NG 20) (Canon) Vrouwen Zoek eerst het koninkrijk van God zijn gerechtigheid en dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja

 6. Gezang 38: 1, 2, 3, 4 (NG 20) (Canon) Vrouwen Mannen Halleluja, halleluja halleluja, halleluja Zoek eerst het koninkrijk van God zijn gerechtigheid en dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja

 7. Gezang 38: 1, 2, 3, 4 (NG 20) (Canon) Vrouwen Mannen Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt, Hallelu, halleluja. Halleluja, halleluja halleluja, halleluja

 8. Gezang 38: 1, 2, 3, 4 (NG 20) (Canon) Vrouwen Mannen Halleluja, halleluja halleluja, halleluja Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt, Hallelu, halleluja.

 9. Gezang 38: 1, 2, 3, 4 (NG 20) (Canon) Mannen Halleluja, halleluja halleluja, halleluja

 10. . . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 96: 1, 6, 8 Het echte geluk is voor … Zingen: Gezang 38:1, 2 (canon) (NG 20) Gebed Zingen: Psalm 13: 1, 2 Kidsmoment Zingen: Gezang 75: 1, 2, 5 (NG 43) Start nieuw seizoen Kinderkerk Lezen: 2 Thessalonicenzen 1: 1 – 12 Preek Zingen: Opwekking 585 . .

 11. . . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 96: 1, 6, 8 Het echte geluk is voor … Zingen: Gezang 38:1, 2 (canon) (NG 20) Gebed Zingen: Psalm 13: 1, 2 Kidsmoment Zingen: Gezang 75: 1, 2, 5 (NG 43) Start nieuw seizoen Kinderkerk Lezen: 2 Thessalonicenzen 1: 1 – 12 Preek Zingen: Opwekking 585 . .

 12. Psalm 13: 1, 2

 13. Psalm 13: 1, 2

 14. . . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 96: 1, 6, 8 Het echte geluk is voor … Zingen: Gezang 38:1, 2 (canon) (NG 20) Gebed Zingen: Psalm 13: 1, 2 Kidsmoment Zingen: Gezang 75: 1, 2, 5 (NG 43) Start nieuw seizoen Kinderkerk Lezen: 2 Thessalonicenzen 1: 1 – 12 Preek Zingen: Opwekking 585 . .

 15. . . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 96: 1, 6, 8 Het echte geluk is voor … Zingen: Gezang 38:1, 2 (canon) (NG 20) Gebed Zingen: Psalm 13: 1, 2 Kidsmoment Zingen: Gezang 75: 1, 2, 5 (NG 43) Start nieuw seizoen Kinderkerk Lezen: 2 Thessalonicenzen 1: 1 – 12 Preek Zingen: Opwekking 585 . .

 16. . Gezang 75: 1, 2, 5 (NG 43) . .

 17. . Gezang 75: 1, 2, 5 (NG 43) . .

 18. . Gezang 75: 1, 2, 5 (NG 43) . .

 19. . . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 96: 1, 6, 8 Het echte geluk is voor … Zingen: Gezang 38:1, 2 (canon) (NG 20) Gebed Zingen: Psalm 13: 1, 2 Kidsmoment Zingen: Gezang 75: 1, 2, 5 (NG 43) Start nieuw seizoen Kinderkerk Lezen: 2 Thessalonicenzen 1: 1 – 12 Preek Zingen: Opwekking 585 . .

 20. Kinderen van groep 1 en 2  gaan nu naar Kinderkerk “Lev” En de Kinderen van groep 5 en 6  naar Kinderkerk “Tov”

 21. . . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 96: 1, 6, 8 Het echte geluk is voor … Zingen: Gezang 38:1, 2 (canon) (NG 20) Gebed Zingen: Psalm 13: 1, 2 Kidsmoment Zingen: Gezang 75: 1, 2, 5 (NG 43) Start nieuw seizoen Kinderkerk Lezen: 2 Thessalonicenzen 1: 1 – 12 Preek Zingen: Opwekking 585 . .

 22. . . Tekst: 2 Thessalonicenzen 1: 1 – 12 Alles goed? Volmaakt geluk? . .

 23. . . Tekst: 2 Thessalonicenzen 1: 1 – 12 Alles goed? Volmaakt geluk? → Het koninkrijk van God komt er aan! Gods Nieuwe Wereld . .

 24. . . Tekst: 2 Thessalonicenzen 1: 1 – 12 Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. Wij spreken dan ook in de gemeenten van God vol trots over uw standvastigheid en trouw onder de vervolgingen en onderdrukking die u moet doorstaan. Ze zijn het bewijs dat God rechtvaardig oordeelt door u zijn koninkrijk, waarvoor u nu lijdt, waardig te achten. . .

 25. . . Tekst: 2 Thessalonicenzen 1: 1 – 12 1. Uitzien naar Gods Nieuwe Wereld – door je tranen heen . .

 26. . . Tekst: 2 Thessalonicenzen 1: 1 – 12 1. Uitzien naar Gods Nieuwe Wereld – door je tranen heen  …….. de vervolgingen en onderdrukking die u moet doorstaan. Ze zijn het bewijs dat God rechtvaardig oordeelt door u zijn koninkrijk, waarvoor u nu lijdt, waardig te achten. . .

 27. . . Tekst: 2 Thessalonicenzen 1: 1 – 12 1. Uitzien naar Gods Nieuwe Wereld – door je tranen heen Lijden: volharding en voorbereiding op weg naar het Koninkrijk . .

 28. . . Tekst: 2 Thessalonicenzen 1: 1 – 12 God is inderdaad rechtvaardig: hij zal uw onderdrukkers straffen met onderdrukking en u, die nu onderdrukt wordt, samen met ons van alle last bevrijden wanneer Jezus, de Heer, vanuit de hemel verschijnt. Dan komt hij in een vlammend vuur en omringd door engelen, door wie hij zijn macht manifesteert; dan straft hij hen die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Ze zullen voor eeuwig worden verstoten, ver van de Heer en van zijn kracht en majesteit. . .

 29. . . Tekst: 2 Thessalonicenzen 1: 1 – 12 2. Uitzien naar Gods Nieuwe Wereld – met gemengde gevoelens . .

 30. . . Tekst: 2 Thessalonicenzen 1: 1 – 12 • 2. Uitzien naar Gods Nieuwe Wereld – • met gemengde gevoelens • ga ermee naar God • en leer Hem beter kennen . .

 31. . . Tekst: 2 Thessalonicenzen 1: 1 – 12 3. Uitzien naar Gods Nieuwe Wereld – waar Jezus schittert Op die dag komt Jezus om te worden geprezen door al de zijnen, om te worden geëerd door allen die tot geloof gekomen zijn – ook door u, want u hebt ons getuigenis aangenomen. Dan zal door de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus de naam van onze Heer Jezus door u geprezen worden, en u door hem. . .

 32. . . Tekst: 2 Thessalonicenzen 1: 1 – 12 4. Uitzien naar Gods Nieuwe Wereld – door te bidden voor elkaar Daarom bidden wij altijd dat onze God u deze roeping in ere doet houden, dat hij u door zijn kracht de vaste wil geeft het goede te doen en u door uw geloof al het mogelijke tot stand laat brengen. . .

 33. . . Zingen: Opwekking 585 Gebed Collecte Zingen: LvdK 300: 1, 6 Zegen . .

 34. . Opwekking 585: 1, 2, refr, 3, refr, . .

 35. . Opwekking 585: 1, 2, refr, 3, refr, . .

 36. . Opwekking 585: 1, 2, refr, 3, refr, . .

 37. . Opwekking 585: 1, 2, refr, 3, refr, . .

 38. . Opwekking 585: 1, 2, refr, 3, refr . .

 39. . . Zingen: Opwekking 585 Gebed Collecte Zingen: LvdK 300: 1, 6 Zegen . .

 40. . . • COLLECTE • Vandaag • Is de 1ste collecte voor de Diakonie • “de driehoek” • En de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: LvdK 300: 1, 6 . .

 41. . . • COLLECTE • Volgende week • Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: LvdK 300: 1, 6 . .

 42. . LvdK 300: 1, 6 . .

 43. . LvdK 300: 1, 6 . .

 44. . . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

 45. . . De volgende kerkdienst is,zo de Here wil,vanmiddag om 16.30 uur. Van harte welkom. . .

 46. Bijbelstudievereniging Johannes nodigt je uit voor een: Toerustingavond over   “HET VADERHART VAN GOD” Wanneer: vrijdagavond 19 september 2014 DV Waar : GKV de Kruiskerk, te Middelburg We beginnen de avond om 19.30 uur met lofprijzing. Een avond die je niet mag missen ! Zorg dat je erbij bent !!!

 47. MOTORRIJDEN, FIETSEN EN/OF EEN AFSLUITENDE BARBECUE op 20 SEPTEMBER Start: 10.00 uur Afstand: 150-200 km BBQ: 17.00 uur Info en opgave: Arend van Veelen tanjarend@hotmail.com Fietstocht: Start: tussen 14.00-14.30 uur Laatste stop: locatie BBQ Start BBQ: rond 17.00 uur, samen met de motorrijders Kijk voor meer info en opgave in het postvak Zaterdag 20 september Motortoertocht