Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom in deze kerkdienst PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom in deze kerkdienst

Welkom in deze kerkdienst

129 Views Download Presentation
Download Presentation

Welkom in deze kerkdienst

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Margriet Toornstra We lezen: Genesis 1: 1 - 2: 1 De preek gaat over Genesis 1: 31 Zeer goed!? Het eerste lied: Psalm 118: 1, 5 (vs 1 per regel in beurtzang) Opwekking 300 Na afloop van deze dienst is er koffie Alle liederen worden geprojecteerd

 2. Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Margriet Toornstra We lezen: Genesis 1: 1 - 2: 1 De preek gaat over Genesis 1: 31 Zeer goed!? Het eerste lied: Psalm 118: 1, 5 (vs 1 per regel in beurtzang) Opwekking 300 Na afloop van deze dienst is er koffie Alle liederen worden geprojecteerd

 3. . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 118: 1, 5 (vs 1 per regel in beurtzang) Opwekking 300 . .

 4. . Psalm 118: 1, 5 Mannen Allen Vrouwen Allen Mannen Allen Vrouwen . .

 5. . Psalm 118: 1, 5 . .

 6. . Opwekking 300: a, b, c, d Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Allen . .

 7. . Opwekking 300: a, b, c, d . .

 8. . Opwekking 300: a, b, c, d . .

 9. . Opwekking 300: a, b, c, d Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Allen . .

 10. . . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 118: 1, 5 Opwekking 300 Wet Zingen: Psalm 19: 1, 3 Gebed = Gezang 181d Lezen: Genesis 1: 1 - 2: 1 Kidsmoment Zingen: Gezang 148: 1, 2, 3, 4 Preek over Genesis 1: 31 Zingen: Psalm 136: 1 - 6, 21 in beurtzang . .

 11. . . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 118: 1, 5 Opwekking 300 Wet Zingen: Psalm 19: 1, 3 Gebed = Gezang 181d Lezen: Genesis 1: 1 - 2: 1 Kidsmoment Zingen: Gezang 148: 1, 2, 3, 4 Preek over Genesis 1: 31 Zingen: Psalm 136: 1 - 6, 21 in beurtzang . .

 12. Psalm 19: 1a, 3

 13. Psalm 19: 1b, 3

 14. Psalm 19: 1 , 3a

 15. Psalm 19: 1 , 3b

 16. . . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 118: 1, 5 Opwekking 300 Wet Zingen: Psalm 19: 1, 3 Gebed = Gezang 181d Lezen: Genesis 1: 1 - 2: 1 Kidsmoment Zingen: Gezang 148: 1, 2, 3, 4 Preek over Genesis 1: 31 Zingen: Psalm 136: 1 - 6, 21 in beurtzang . .

 17. Gezang 181d a

 18. Gezang 181d b

 19. . . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 118: 1, 5 Opwekking 300 Wet Zingen: Psalm 19: 1, 3 Gebed = Gezang 181d Lezen: Genesis 1: 1 - 2: 1 Kidsmoment Zingen: Gezang 148: 1, 2, 3, 4 Preek over Genesis 1: 31 Zingen: Psalm 136: 1 - 6, 21 in beurtzang . .

 20. . . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 118: 1, 5 Opwekking 300 Wet Zingen: Psalm 19: 1, 3 Gebed = Gezang 181d Lezen: Genesis 1: 1 - 2: 1 Kidsmoment Zingen: Gezang 148: 1, 2, 3, 4 Preek over Genesis 1: 31 Zingen: Psalm 136: 1 - 6, 21 in beurtzang . .

 21. . . . .

 22. . . . .

 23. . . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 118: 1, 5 Opwekking 300 Wet Zingen: Psalm 19: 1, 3 Gebed = Gezang 181d Lezen: Genesis 1: 1 - 2: 1 Kidsmoment Zingen: Gezang 148: 1, 2, 3, 4 Preek over Genesis 1: 31 Zingen: Psalm 136: 1 - 6, 21 in beurtzang . .

 24. Gezang 148: 1, 2, 3, 4, coda

 25. Gezang 148: 1, 2, 3, 4, coda

 26. Gezang 148: 1, 2, 3, 4, coda

 27. Gezang 148: 1, 2, 3, 4, coda

 28. Gezang 148: 1, 2, 3, 4, coda

 29. . . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 118: 1, 5 Opwekking 300 Wet Zingen: Psalm 19: 1, 3 Gebed = Gezang 181d Lezen: Genesis 1: 1 - 2: 1 Kidsmoment Zingen: Gezang 148: 1, 2, 3, 4 Preek over Genesis 1: 31 Zingen: Psalm 136: 1 - 6, 21 in beurtzang . .

 30. Tekst: Genesis 1: 31 En God zag dat het tof was

 31. Tekst: Genesis 1: 31 • 1. God keek … • (naar alles wat hij had gemaakt) • grootheid: • verschil tussen Schepper en schepsel

 32. Tekst: Genesis 1: 31 • 1. God keek … • (naar alles wat hij had gemaakt) • grootheid: • verschil tussen Schepper en schepsel • liefde: • verbondenheid tussen Schepper en • schepsel

 33. Tekst: Genesis 1: 31 • 2. God zag dat alles zeer goed was • Gòd zag ………. • veelzijdigheid van de schepping

 34. Tekst: Genesis 1: 31 2. God zag dat alles zeer goed was Mensen (dag 6) krijgen als opdracht de aarde (dag 3) te bevolken en te heersen over de vissen (dag 5) van de zee (dag 3), de vogels (dag 5) van de hemel (dag 2) en de dieren (dag 6) op de aarde. Mens en dier krijgen de groene planten en hun zaden (dag 3) als voedsel. En dat alles wordt beschenen en mogelijk gemaakt door het licht (dag 1) van zon, maan en sterren (dag 4).

 35. Tekst: Genesis 1: 31 • 2. God zag dat alles zeer goed was • Met de mens erbij is de schepping zeer • geslaagd in Gods ogen • mens → schepping • schepping → mens

 36. Tekst: Genesis 1: 31 • 2. God zag dat alles zeer goed was • Echt of sprookje? • Vragen, vragen, vragen

 37. Tekst: Genesis 1: 31 Omdat ik God beter leer kennen en ook zijn schepping, geloof ik steedsmeerdat deze wereld geschapen is. Dat je in alles de hand van God ziet. Maar ik begrijp steedsminderhoe dat dan precies gegaan is.

 38. Tekst: Genesis 1: 31 • 3. 'Zeer goed' en vandaag • God is Schepper • God is goed • …………… maar de schepping is gebroken

 39. Tekst: Genesis 1: 31 • God is Schepper • God is goed • …………… maar de schepping is gebroken • Wiens schuld is dat? • Komt dit ooit nog goed?

 40. Tekst: Genesis 1: 31 • God is Schepper • God is goed • …………… maar de schepping is gebroken • Wiens schuld is dat?(… niet van God) • Komt dit ooit nog goed? (JA!)

 41. Tekst: Genesis 1: 31 3. 'Zeer goed' en vandaag Jezus Christus: God keek en zag dat Hij goed was. Zeer goed.

 42. Tekst: Genesis 1: 31

 43. . . Zingen: Psalm 136: 1 - 6, 21 in beurtzang Gebed Collecte + Opdragen collecte Zingen: Gezang 149 (NG 77) Zegen . .

 44. . Psalm 136: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21 allen allen . .

 45. . Psalm 136: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21 vrouwen allen . .

 46. . Psalm 136: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21 mannen allen . .