Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom in deze kerkdienst PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom in deze kerkdienst

Welkom in deze kerkdienst

127 Views Download Presentation
Download Presentation

Welkom in deze kerkdienst

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. B. Schaaij te Vrouwenpolder We lezen: 2 Kronieken 20: 20 – 29 De preek gaat over: HC Zondag 52 Geloof in Gods overwinning Het eerste lied: Psalm 72: 10 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

 2. . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 72: 10 . .

 3. . Psalm 72: 10 . .

 4. . . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 72: 10 Gebed Zingen: Psalm 58: 1, 4 Lezen: 2 Kronieken 20: 20 – 29 Zingen: Psalm 57: 1, 2 Lezen: HC Zondag 52 Zingen: Psalm 57: 5, 6 Preek Zingen: Psalm 68: 8, 11 . .

 5. . . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 72: 10 Gebed Zingen: Psalm 58: 1, 4 Lezen: 2 Kronieken 20: 20 – 29 Zingen: Psalm 57: 1, 2 Lezen: HC Zondag 52 Zingen: Psalm 57: 5, 6 Preek Zingen: Psalm 68: 8, 11 . .

 6. . Psalm 58: 1, 4 . .

 7. . Psalm 58: 1, 4 . .

 8. . . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 72: 10 Gebed Zingen: Psalm 58: 1, 4 Lezen: 2 Kronieken 20: 20 – 29 Zingen: Psalm 57: 1, 2 Lezen: HC Zondag 52 Zingen: Psalm 57: 5, 6 Preek Zingen: Psalm 68: 8, 11 . .

 9. . . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 72: 10 Gebed Zingen: Psalm 58: 1, 4 Lezen: 2 Kronieken 20: 20 – 29 Zingen: Psalm 57: 1, 2 Lezen: HC Zondag 52 Zingen: Psalm 57: 5, 6 Preek Zingen: Psalm 68: 8, 11 . .

 10. . Psalm 57: 1, 2 . .

 11. . Psalm 57: 1, 2 . .

 12. . . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 72: 10 Gebed Zingen: Psalm 58: 1, 4 Lezen: 2 Kronieken 20: 20 – 29 Zingen: Psalm 57: 1, 2 Lezen: HC Zondag 52 Zingen: Psalm 57: 5, 6 Preek Zingen: Psalm 68: 8, 11 . .

 13. . . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 72: 10 Gebed Zingen: Psalm 58: 1, 4 Lezen: 2 Kronieken 20: 20 – 29 Zingen: Psalm 57: 1, 2 Lezen: HC Zondag 52 Zingen: Psalm 57: 5, 6 Preek Zingen: Psalm 68: 8, 11 . .

 14. . Psalm 57: 5, 6 . .

 15. . Psalm 57: 5, 6 . .

 16. . . Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 72: 10 Gebed Zingen: Psalm 58: 1, 4 Lezen: 2 Kronieken 20: 20 – 29 Zingen: Psalm 57: 1, 2 Lezen: HC Zondag 52 Zingen: Psalm 57: 5, 6 Preek Zingen: Psalm 68: 8, 11 . .

 17. Inleiding Welke Bril ?

 18. Thema Geloof in Gods overwinning Gods Strijd Lof Belofte

 19. Geloof in Gods overwinning Verzoeking of beproeving Geestelijke oorlog Gods Strijd 2. Lof 3. Belofte

 20. Geloof in Gods overwinning Gods 1. Strijd 2. Lof 3. Belofte

 21. Geloof in Gods overwinning Gods Strijd Lof Belofte

 22. . . Zingen: Psalm 68: 8, 11 Belijden: Gezang 179b Gebed: Gezang 181d Collecte Zingen: Psalm 68: 13 Zegen . .

 23. Psalm 68: 8a, 11

 24. Psalm 68: 8b, 11

 25. Psalm 68: 8 , 11a

 26. Psalm 68: 8 , 11b

 27. . . Zingen: Psalm 68: 8, 11 Belijden: Gezang 179b Gebed: Gezang 181d Collecte Zingen: Psalm 68: 13 Zegen . .

 28. Gezang 179b a

 29. Gezang 179b b

 30. Gezang 179b c

 31. . . Zingen: Psalm 68: 8, 11 Belijden: Gezang 179b Gebed: Gezang 181d Collecte Zingen: Psalm 68: 13 Zegen . .

 32. Gezang 181d a

 33. Gezang 181d b

 34. . . • COLLECTE • Vandaag • Is de collecte voor de verre naaste • Theologie - onderwijs wereldwijd Bloemenbezorging: Vandaag: Esther Treurniet Volgende week: Nadieh Wattel Na de collecte zingen we: Psalm 68: 13 . .

 35. . . • COLLECTE • Volgende week • Is de collecte voor de kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Esther Treurniet Volgende week: Nadieh Wattel Na de collecte zingen we: Psalm 68: 13 . .

 36. Psalm 68: 13a

 37. Psalm 68: 13b

 38. . . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

 39. . . De volgende kerkdienst is,zo de Here wil,zondag 10 november om 9.30 uur.Van harte welkom. . .

 40. Jeugdavond Vrijdag 8 november 19:30 kerkgebouw Neem je mee