Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom in deze kerkdienst PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom in deze kerkdienst

Welkom in deze kerkdienst

140 Views Download Presentation
Download Presentation

Welkom in deze kerkdienst

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. B. Schaaij te Vrouwenpolder Voorlezer: Jan Willem de Vries We lezen: Romeinen 6: 1 - 14 De preek gaat over: HC Zondag 16 Het eerste lied: Psalm 116: 1, 2, 8, 10 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd NB: vanaf nu: LvdK = Liedboek van de Kerken (1973) en LB  = Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk) (2013)

 2. . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 116: 1, 2, 8, 10 . .

 3. . Psalm 116: 1, 2, 8, 10 . .

 4. . Psalm 116: 1, 2, 8, 10 . .

 5. . Psalm 116: 1, 2, 8, 10 . .

 6. . Psalm 116: 1, 2, 8, 10 . .

 7. . . Votum en groet Zingen: Psalm 116: 1, 2, 8, 10 Gebed Lezen: Romeinen 6: 1 - 14 Zingen Gezang 89: 1, 2 (GK 14) Lezen: HC Zondag 16 Zingen: Gezang 89: 3, 4 Prediking Na de punten Psalm 27: 5, 4, 3, 7 . .

 8. . . Votum en groet Zingen: Psalm 116: 1, 2, 8, 10 Gebed Lezen: Romeinen 6: 1 - 14 Zingen Gezang 89: 1, 2 (GK 14) Lezen: HC Zondag 16 Zingen: Gezang 89: 3, 4 Prediking Na de punten Psalm 27: 5, 4, 3, 7 . .

 9. . . Votum en groet Zingen: Psalm 116: 1, 2, 8, 10 Gebed Lezen: Romeinen 6: 1 - 14 Zingen Gezang 89: 1, 2 (GK 14) Lezen: HC Zondag 16 Zingen: Gezang 89: 3, 4 Prediking Na de punten Psalm 27: 5, 4, 3, 7 . .

 10. Gezang 89: 1, 2 (GK 14)

 11. Gezang 89: 1, 2 (GK 14)

 12. . . Votum en groet Zingen: Psalm 116: 1, 2, 8, 10 Gebed Lezen: Romeinen 6: 1 - 14 Zingen Gezang 89: 1, 2 (GK 14) Lezen: HC Zondag 16 Zingen: Gezang 89: 3, 4 Prediking Na de punten Psalm 27: 5, 4, 3, 7 . .

 13. . . Votum en groet Zingen: Psalm 116: 1, 2, 8, 10 Gebed Lezen: Romeinen 6: 1 - 14 Zingen Gezang 89: 1, 2 (GK 14) Lezen: HC Zondag 16 Zingen: Gezang 89: 3, 4 Prediking Na de punten Psalm 27: 5, 4, 3, 7 . .

 14. Gezang 89: 3, 4 (GK 14)

 15. Gezang 89: 3, 4 (GK 14)

 16. . . Votum en groet Zingen: Psalm 116: 1, 2, 8, 10 Gebed Lezen: Romeinen 6: 1 - 14 Zingen Gezang 89: 1, 2 (GK 14) Lezen: HC Zondag 16 Zingen: Gezang 89: 3, 4 Prediking Na de punten Psalm 27: 5, 4, 3, 7 . .

 17. Gevolg van de zonde: De dood

 18. Gevolg van de zonde: De dood • Geestelijk

 19. Gevolg van de zonde: De dood • Geestelijk • Lichamelijk

 20. Gevolg van de zonde: De dood • Geestelijk • Lichamelijk • Eeuwig

 21. Jezus dood als onze levensbron

 22. Jezus dood als onze levensbron • Verlatenheid • Vergetelheid • Verbondenheid

 23. Jezus dood als onze levensbron • Verlatenheid

 24. Jezus dood als onze levensbron • Verlatenheid Hemel: plaats van leven met God

 25. Jezus dood als onze levensbron • Verlatenheid Hemel: plaats van leven met God Hel: plaats van Godverlatenheid

 26. Jezus dood als onze levensbron • Verlatenheid Hemel: plaats van leven met God Hel: plaats van Godverlatenheid Leven met God hier en nu

 27. Jezus dood als onze levensbron • Verlatenheid Hemel: plaats van leven met God Hel: plaats van Godverlatenheid Leven met God hier en nu Neergedaald in de hel

 28. Jezus dood als onze levensbron • Verlatenheid Hemel: plaats van leven met God Hel: plaats van Godverlatenheid Leven met God hier en nu Neergedaald in de hel Door God verlaten!

 29. Jezus dood als onze levensbron • Verlatenheid Hemel: plaats van leven met God Hel: plaats van Godverlatenheid Leven met God hier en nu Neergedaald in de hel Door God verlaten! God verlaat ons niet.

 30. Jezus dood als onze levensbron • Verlatenheid Hemel: plaats van leven met God Hel: plaats van Godverlatenheid Leven met God hier en nu Neergedaald in de hel Door God verlaten! God verlaat ons niet. Ps 27: 5

 31. Psalm 27: 5

 32. Jezus dood als onze levensbron • Verlatenheid • Vergetelheid • Verbondenheid

 33. Jezus dood als onze levensbron • Vergetelheid

 34. Jezus dood als onze levensbron • Vergetelheid Volgorde van hel in HC en AG

 35. Jezus dood als onze levensbron • Vergetelheid Volgorde van hel in HC en AG Hel = dodenrijk = vergetelheid.

 36. Jezus dood als onze levensbron • Vergetelheid Volgorde van hel in HC en AG Hel = dodenrijk = vergetelheid. Jezus was onder de doden.

 37. Jezus dood als onze levensbron • Vergetelheid Volgorde van hel in HC en AG Hel = dodenrijk = vergetelheid. Jezus was onder de doden. Jezus trekt ons uit vergetelheid.

 38. Jezus dood als onze levensbron • Vergetelheid Volgorde van hel in HC en AG Hel = dodenrijk = vergetelheid. Jezus was onder de doden. Jezus trekt ons uit vergetelheid. Eeuwig leven met God.

 39. Jezus dood als onze levensbron • Vergetelheid Volgorde van hel in HC en AG Hel = dodenrijk = vergetelheid. Jezus was onder de doden. Jezus trekt ons uit vergetelheid. Eeuwig leven met God. Ps 27: 4

 40. Psalm 27: 4

 41. Jezus dood als onze levensbron • Verlatenheid • Vergetelheid • Verbondenheid

 42. Jezus dood als onze levensbron • Verbondenheid

 43. Jezus dood als onze levensbron • Verbondenheid Verbonden met Jezus dood

 44. Jezus dood als onze levensbron • Verbondenheid Verbonden met Jezus dood Strijd tegen de zonde (Rom 7)

 45. Jezus dood als onze levensbron • Verbondenheid Verbonden met Jezus dood Strijd tegen de zonde (Rom 7) De grote ruil met Jezus

 46. Jezus dood als onze levensbron • Verbondenheid Verbonden met Jezus dood Strijd tegen de zonde (Rom 7) De grote ruil met Jezus De zonde sterft in ons

 47. Jezus dood als onze levensbron • Verbondenheid Verbonden met Jezus dood Strijd tegen de zonde (Rom 7) De grote ruil met Jezus De zonde sterft in ons Jezus leeft in ons.

 48. Jezus dood als onze levensbron • Verbondenheid Verbonden met Jezus dood Strijd tegen de zonde (Rom 7) De grote ruil met Jezus De zonde sterft in ons Jezus leeft in ons.

 49. Jezus dood als onze levensbron • Verbondenheid Verbonden met Jezus dood Strijd tegen de zonde (Rom 7) De grote ruil met Jezus De zonde sterft in ons Jezus leeft in ons. Ps 27: 3,7