Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom in deze kerkdienst PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom in deze kerkdienst

Welkom in deze kerkdienst

97 Views Download Presentation
Download Presentation

Welkom in deze kerkdienst

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. A. Hakvoort CGK predikant We lezen: Hebreeën 2: 10 – 18 De preek gaat over: Waarom werd God mens? Het eerste lied: Liedboek 160: 1, 2 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

 2. . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Liedboek 160: 1, 2 . .

 3. . Liedboek 160: 1, 2 . .

 4. . Liedboek 160: 1, 2 . .

 5. . . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 160: 1, 2 Gebed Zingen: Psalm 116: 1, 2, 3, 5 Lezen: Hebreeën 2: 10 - 18 Zingen: CGK Schriftberijming 25: 1, 2, 3 Preek Zingen: Evang. Liedbundel 299: 1, 2, 3 . .

 6. . . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 160: 1, 2 Gebed Zingen: Psalm 116: 1, 2, 3, 5 Lezen: Hebreeën 2: 10 - 18 Zingen: CGK Schriftberijming 25: 1, 2, 3 Preek Zingen: Evang. Liedbundel 299: 1, 2, 3 . .

 7. . Psalm 116: 1, 2, 3, 5 . .

 8. . Psalm 116: 1, 2, 3, 5 . .

 9. . Psalm 116: 1, 2, 3, 5 . .

 10. . Psalm 116: 1, 2, 3, 5 . .

 11. . . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 160: 1, 2 Gebed Zingen: Psalm 116: 1, 2, 3, 5 Lezen: Hebreeën 2: 10 - 18 Zingen: CGK Schriftberijming 25: 1, 2, 3 Preek Zingen: Evang. Liedbundel 299: 1, 2, 3 . .

 12. . . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 160: 1, 2 Gebed Zingen: Psalm 116: 1, 2, 3, 5 Lezen: Hebreeën 2: 10 - 18 Zingen: CGK Schriftberijming 25: 1, 2, 3 Preek Zingen: Evang. Liedbundel 299: 1, 2, 3 . .

 13. . . CGK Schriftberijming 25: 1, 2, 3 melodie psalm 92 Een grote hogepriester, de hemel doorgegaan, is voor de troon gaan staan – Gods Zoon biedt aan zijn liefde: Hij heeft zichzelf gegeven, Hij offert eigen bloed; gelooft het vast, houdt moed: zijn sterven is uw leven! . .

 14. . . CGK Schriftberijming 25: 1, 2, 3 melodie psalm 92 Hij is geen hogepriester die onze strijd niet streed; dit lam draagt al het leed der wereld met zich mede. Getrouw is Hij bevonden; in de woestijn geweest, verzocht, beproefd – de Geest behoedde Hem voor zonde. . .

 15. . . CGK Schriftberijming 25: 1, 2, 3 melodie psalm 92 Laat ons dan zeer vrijmoedig de weg gaan tot de troon. God is in Hem, de Zoon, genadig en lankmoedig: al wie zijn hulp verlangen zullen te zijner tijd, daar Hij als priester pleit, barmhartigheid ontvangen. . .

 16. . . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 160: 1, 2 Gebed Zingen: Psalm 116: 1, 2, 3, 5 Lezen: Hebreeën 2: 10 - 18 Zingen: CGK Schriftberijming 25: 1, 2, 3 Preek Zingen: Evang. Liedbundel 299: 1, 2, 3 . .

 17. . . Tekst: Hebreeën 2: 10 - 18 Waarom werd God mens? . .

 18. . . Zingen: Evang. Liedbundel 299: 1, 2, 3 Dankgebed Collecte Zingen: Psalm 66: 5 Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 89: 1, 5 Zegen . .

 19. . . Evang. Liedbundel 299: 1, 2, 3 Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan! Welk een voorrecht, dat ik door Hem altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls derven wij veel vrede, dikwijls drukt ons zonde neer, juist omdat wij ’t al niet brengen in ’t gebed tot onze Heer. . .

 20. . . Evang. Liedbundel 299: 1, 2, 3 Leidt de weg soms door verzoeking, dat ons hart in ’t strijduur beeft, gaan wij dan met al ons strijden, tot Hem die verlossing geeft. Kan een vriend ooit trouwer wezen dan Hij, die ons lijden draagt? Jezus biedt ons aan genezing; Hij alleen is ’t, die ons schraagt. . .

 21. . . Evang. Liedbundel 299: 1, 2, 3 Zijn wij zwak, belast, beladen en terneer gedrukt door zorg, dierb’re Heiland, onze toevlucht Gij zijt onze Hulp en Borg. Als soms vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot de Heer; In zijn armen zijn wij veilig, Hij verlaat ons nimmermeer. . .

 22. . . Zingen: Evang. Liedbundel 299: 1, 2, 3 Dankgebed Collecte Zingen: Psalm 66: 5 Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 89: 1, 5 Zegen . .

 23. . . • COLLECTE • Vandaag • Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Jochem van der Zwaag Volgende week: Naomi Klapwijk Na de collecte zingen we: Psalm 66: 5 . .

 24. . . • COLLECTE • Oudejaarsavond 31 december • Is de 1ste collecte voor de diaconie • En de 2de collecte voor de kerk • Volgende week • Is de 1ste collecte voor de diaconie • En de 2de collecte voor de kerk Na de collecte zingen we: Psalm 66: 5 . .

 25. Psalm 66: 5

 26. . . Zingen: Evang. Liedbundel 299: 1, 2, 3 Dankgebed Collecte Zingen: Psalm 66: 5 Geloofsbelijdenis Zingen: Psalm 89: 1, 5 Zegen . .

 27. Psalm 89: 1, 5

 28. Psalm 89: 1, 5

 29. . . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

 30. . . De volgende kerkdienst is,zo de Here wil,31 december oudejaarsdag om 19.30 uurVan harte welkom. . .