slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
”Mutta kuka tekisi minulle ne kysy- mykset…” - miten onnistuu tiedonhankinnan opetus? PowerPoint Presentation
Download Presentation
”Mutta kuka tekisi minulle ne kysy- mykset…” - miten onnistuu tiedonhankinnan opetus?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

”Mutta kuka tekisi minulle ne kysy- mykset…” - miten onnistuu tiedonhankinnan opetus? - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

”Mutta kuka tekisi minulle ne kysy- mykset…” - miten onnistuu tiedonhankinnan opetus?. ITK 10.4.2003. Liisa Niinikangas Lighthouse Consulting niini.kangas@ kolumbus.fi. Kaisa Rissanen TILA-verkkokirjasto- projekti eLearning Centre, HAMK kaisa.rissanen@hamk.fi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '”Mutta kuka tekisi minulle ne kysy- mykset…” - miten onnistuu tiedonhankinnan opetus?' - nelson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

”Mutta kuka tekisi minulle ne kysy- mykset…” - miten onnistuu tiedonhankinnan opetus?

ITK 10.4.2003

slide2

Liisa NiinikangasLighthouse Consultingniini.kangas@kolumbus.fi

Kaisa RissanenTILA-verkkokirjasto-projekti eLearning Centre, HAMKkaisa.rissanen@hamk.fi

slide3

TIEDONHALLINTA-/ INFORMAATIOLUKU-/

MEDIALUKUTAIDOT

TIETOTEK-NISETTAIDOT

TIEDONHANKIN-TATAIDOT

TIEDON-HAKU-TAIDOT

TIEDON KRIITTINEN ARVIOINTI JA KÄYTTÖ

UUDEN OPPIMINEN, TIETÄMYKSEN SYVENTÄMINEN

slide4

TIEDONHANKINTAPROSESSI Eisenberg & Berkowitz

1. Tehtävän määrittely

2. Tiedonhankinnan strategian pohtiminen

3. Tiedonlähteiden paikannus ja hankinta

4. Tiedon käyttö tehtävän ratkaisussa

5. Synteesin luominen hankitusta tiedosta

6. Tiedonhankinta- ja oppimisprosessin arviointi

slide5

MITÄ TAPAHTUU TIEDONHANKINNAN OPETUKSESSA NYT?

YLEISSIVISTÄVÄT KOULUT- hankkeita koulukirjastojen kehittämiseksi- uudet opsit tulossa- yleisen kirjaston rooliAMMATTIKORKEAKOULUT- ops-yhteyden vahvistaminen- verkko-opetuksen kehittäminen

YLIOPISTOT- kirjastovetoista- verkko-opetuksen kehittäminen

slide6

TIEDONHANKINNAN OPETUKSEN KRIITTISET KOHDAT:

 • Oppimiskulttuurista nousevat esteet
 • Opetuksen irrallisuus muista opetuksen sisällöistä
 • Opettajien ja kirjastoammattilaisten yhteistyö
 • Näkökulman rajoittuminen tiedonhankinnan sijasta tiedonhakuun
 • Opettajien tietotekninen osaaminen
 • Kunnan ja koulun tietotekniset ratkaisut
slide7

YLEISEN KIRJASTON ROOLI TIEDONHANKINNAN OPETUKSESSA - JOY-PROJEKTI 1995-1997

TIEDONHANKINNAN OPPISMISYMPÄRISTÖ = YLEISEN KIRJASTON JA KOULUJEN YHTEIS- TYÖVERKOSTOKIRJASTONHOITAJA = TIEDONHANKINNAN OPETUKSEN ORGA- NISAATTORI

TIEDONHANKINNAN OPPIMISYMPÄRISTÖ = KOULUKIRJASTO

KIRJASTONHOITAJA = TIEDONHANKINNAN OPETUKSEN KONSULTTI

TIEDONHANKINNAN OPPIMISYMPÄRISTÖ = YLEINEN KIRJASTO

KIRJASTONHOITAJA = TIEDONHANKINNAN OHJAAJA

 • OPETTAJIEN JA KIRJASTOAMMATTILAISTEN YHTEISTYÖ
 • NÄKÖKULMAN RAJOITTUMINEN TIEDONHANKINNAN SIJASTA TIEDONHAKUUN
slide8

KOKEMUKSIA 20 OVEA OPPIMISEEN –PROJEKTISTA (2001-2003)

 • OPETTAJIEN KOULUKIRJASTONHOITAJUUTEEN TÄHTÄÄVÄ TÄYDENNYSKOULUTUSOHJELMA
 • Espoon kaupungin TVT-strategia ja koulukirjastojen kehittämisohjelma
 • Tavoite: Kehittää uudentyyppisiä, opetukseen integroituvia koulukirjastoja
 • Malli suomalaiseen koulukirjastonhoitajuuteen
slide9

KOKEMUKSIA 20 OVEA OPPIMISEEN –PROJEKTISTA (2001-2003)

 • Käytössä HUMAPTOOL - ja HUMAPKIDS- ympäristöt
 • Haasteita:
 • opettajien tietotekninen osaaminen
 • kunnan ja koulun tietotekniset ratkaisut
 • integroiminen opettajan normaaliin työhön
slide11

MOLEMMISSA HANKKEISSA KOROSTUIVAT:

 • Oppimiskulttuurista nousevat esteet- monipuolista tiedon etsimistä ja käsittelyä edellyttävät oppimistehtävät- tiedonhallintataitojen opsia ei ole- toiminta yksilötasolla
 • Tiedonhankinnan opetuksen irrallisuus muista opetuksen sisällöistä- opittua on vaikea siirtää toiseen oppiaineeseen- nivotaan sisällöllisesti äidinkielen opetukseen
slide12

HAASTEITA AMMATTIKORKEAKOULUN TIEDONHANKINNAN OPETUKSELLE

HAMKin opiskelijoiden tiedonhankintakysely kevät 2002http://www2.hamk.fi/kirjasto/rissanen/kysely.html

1. Sisällöt- ohjaus koko tiedonhankintaprosessiin, ei pelkästään tiedonhaun välineiden käyttöön- Autetaanko vai ohjataanko tiedon etsijää?

2. Organisointi ja määrä- opetuksen määrä - Integroituminen muuhun opetukseen ja opetussuunnitelmaan - määrää

3. Ajoitus - opetusta opintojen eri vaiheisiin

4. Opettajien tiedonhankintataidot

slide13

Miten usein käytät lukukausien aikana seuraavia palveluja etsiessäsi opintoihin tarvitsemaasi tietoa?

slide14

Mitä tiedonhankinnan opetuksessa on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana?

 • - Onko oppijan tiedonhankinnan polku jatkumo esikoulusta ammatilliseen / akateemiseen koulutukseen?
 • tiedonhankinnan ongelmallisuus on hyväksytty
 • tiedonhankinta ymmärretään prosessiksi
 • tietoverkkojen kehitys ja tietotekniikan tulo kouluun on aktivoinut näkemään tiedonhankintataitojen merkityksen
 • yksittäisten hankkeiden sijaan tiedonhankinnan kysymyksiä pohditaan valtakunnallisilla foorumeilla