inntekter kostnader og resultat en teoretisk modell n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inntekter, kostnader og resultat – en teoretisk modell PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inntekter, kostnader og resultat – en teoretisk modell

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Inntekter, kostnader og resultat – en teoretisk modell - PowerPoint PPT Presentation


 • 319 Views
 • Uploaded on

Inntekter, kostnader og resultat – en teoretisk modell. Læringsmål Grenseinntektsbegrepet og profittmaksimering Pris-og kvantumstilspasning ved monopol Sammenhengen mellom pris-, grenseinntekt, priselastisitet og totale inntekter i et monopolistisk marked

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Inntekter, kostnader og resultat – en teoretisk modell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inntekter kostnader og resultat en teoretisk modell
Inntekter, kostnader og resultat – en teoretisk modell
 • Læringsmål
  • Grenseinntektsbegrepet og profittmaksimering
  • Pris-og kvantumstilspasning ved monopol
  • Sammenhengen mellom pris-, grenseinntekt, priselastisitet og totale inntekter i et monopolistisk marked
  • Kvantumstilpasning under fullkommen konkurranse
  • Prisdifferensiering
  • Optimal tilpasning med konstant variabel enhetskostnad

Markedstilpasning mm

grenseinntekt og grensekostnad
Grenseinntekt og grensekostnad
 • Grenseinntekt (GI): Den merinntekt bedriften får ved å selge en ekstra enhet
 • Grensekostnad (GK): den merkostnad bedriften får ved å produsere og selge en ekstra enhet
 • Når er det normalt lønnsomt å øke kapasitetsbruken (produsere og selge en enhet til)? Svar: Når GI > GK

Markedstilpasning mm

differanseinntekten di
Differanseinntekten (DI)
 • Den inntektsøkning bedriften får ved å selge et visst kvantum ekstra
 • Differanseenhetsinntekt (DEI): DI/mengdeendring
 • Når vi snart skal tegne kurver, setter vi likhetstegn mellom DEI og GI

Markedstilpasning mm

vinningsoptimum
Vinningsoptimum
 • En bedrift som ønsker å maksimere sin fortjenesten vil tilpasse seg den pris og produksjonsmengde hvor:

grenseinntekten = grensekostnaden

Markedstilpasning mm

markedsformer
Markedsformer
 • Vi skal studere i denne sammenhengen to markedsformer:
  • Monopol
  • Fullkommen konkurranse (atomistisk marked, prisfast marked)

Markedstilpasning mm

pris og kvantumstilpasning ved monopol

30

Kroner

25

Pris

20

15

DEK

TEK

10

VEK

5

FEK

DEI

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

Vinninggsoptimal mengde

Antall enheter

-5

Pris- og kvantumstilpasning ved monopol

Markedstilpasning mm

slide7

Pris

e > 1

e = 1

e < 1

Pris

Antall enheter

Totale

inntekter

TI

Antall enheter

Sammenhengen mellom pris, grenseinntekt, priselastisitet og totale inntekter i et monopolistisk marked

Markedstilpasning mm

prisfast tilpasning

30

25

20

Vinningsoptimum

Kroner

15

DEK

Pris/GI

TEK

10

Kostnadsoptimum

VEK

5

FEK

0

0

10 000

20 000

30 000

60 000

70 000

90 000

40 000

50 000

80 000

100 000

Antall enheter

Prisfast tilpasning

Markedstilpasning mm

prisdifferensiering
Prisdifferensiering
 • Forutsetninger:
  • at markedene kan holdes atskilt
  • at bedriften må kunne fastsette pris og DI i minst et av markedene
  • at priselastisiteten er forskjellig på de enkelte markeder
 • Kan prisdifferensiere ut fra 4 forhold:
  • etter bruk
  • etter tid
  • etter kjøpere
  • etter geografi

Markedstilpasning mm

vinningsoptimal tilpasning i to markeder

Kroner

Kroner

30

30

TEK

25

25

Pris

Pris

20

20

hjemmemarked

15

15

DEK

DEK

Pris

Pris

eksport

eksport

= DEI

= DEI

eksport

eksport

10

10

VEK

VEK

5

5

FEK

FEK

DEI

DEI

hjemme

hjemme

0

0

Antall

Antall

10 000

10 000

20 000

20 000

30 000

30 000

60 000

60 000

70 000

70 000

40 000

40 000

50 000

50 000

80 000

80 000

90 000

90 000

100 000

100 000

enheter

enheter

Hjemmemarked

Hjemmemarked

Eksportmarked

Eksportmarked

Vinningsoptimaltilpasning i to markeder

Markedstilpasning mm

vinningsoptimal tilpasning i to markeder med lav eksportpris

Kroner

Kroner

30

30

25

25

Pris

Pris

20

20

hjemmemarked

15

15

DEK

DEK

TEK

10

10

Pris eksport (=GI eksport)

VEK

VEK

5

5

FEK

FEK

DEI

DEI

hjemme

hjemme

0

0

Antall

Antall

10 000

10 000

20 000

20 000

30 000

30 000

60 000

60 000

70 000

70 000

40 000

40 000

50 000

50 000

80 000

80 000

90 000

90 000

100 000

100 000

enheter

enheter

Hjemmemarked

Hjemmemarked

Eksportmarked

Eksportmarked

Vinningsoptimal tilpasning i to markeder, med lav eksportpris

Vil det være lønnsomt

å eksportere med denne lave prisen?

Markedstilpasning mm

optimal tilpasning med konstant variabel enhetskostnad

kr

Pris

TEK

VEK=DEK

DEI

X

VEK er et estimat for differanseenhetskostnaden i det relevante kapasitetsintervallet

Optimal tilpasning medkonstant variabel enhetskostnad

Markedstilpasning mm