Kurs i sbar
Download
1 / 16

Kurs i SBAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 564 Views
 • Uploaded on

Kurs i SBAR. modell för bättre kommunikation mellan vårdpersonal. Börja kursen. Kurs i SBAR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kurs i SBAR' - samson-allison


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kurs i sbar

Kurs i SBAR

 • modell för bättre kommunikation mellan vårdpersonal

Börja kursen


Kurs i SBAR

 • Varje gång som muntlig information ska överföras från en person till en annan riskerar den att på ett eller annat vis förändras. Missförstånd eller missar i informationsöverföringen är den vanligaste orsaken till att det blir fel och att patienter skadas i vården.

 • Genom att använda sig av SBAR kan man lämna och ta emot viktig information på ett strukturerat och snabbt sätt.

 • Det underlättar dessutom för mottagaren eftersom han/hon vet i vilken ordning informationen kommer.

Situation

Tillbaka


Kurs i SBAR

Vi börjar med S som står för situation

S

Situation

A

Aktuellt tillstånd

R

Rekommen-dation

B

Bakgrund

Läs om Situation

Tillbaka


Kurs i SBAR

Läkare 2

Läkare 1

 • Vid kontakt mellan två personer i en akut situationär det viktigt att du fattar dig kort.

 • Börja med att berätta vad du heter, vad du har för titel och inom vilken enhet du jobbar.

 • Informera sedan om patientens namn, ålder och ange eventuellt patientens personnummer.

 • Du kan börja samtalet med meningen: ”Jag kontaktar dig därför att…”

Se film om Situation

Tillbaka


Kurs i SBAR

Situation - Läkare till läkare

Gå vidare till Bakgrund

Tillbaka


Kurs i SBAR

Vi fortsätter med B som står för bakgrund

B

Bakgrund

A

Aktuellt tillstånd

R

Rekommen-dation

S

Situation

Läs om Bakgrund

Tillbaka


Kurs i SBAR

Läkare 2

Läkare 1

 • För att skapa en gemensam helhetsbild av patientens tillstånd fram tills nu, lämnar du en kortfattad och relevant sjukhistoria.

 • Informera om tidigare och nuvarande sjukdomar

 • av betydelse.

 • Ge en rapport om aktuella problem och behandlingar fram tills nu.

 • Det är viktigt att berätta om eventuell allergi eller smittorisk.

Se film om Bakgrund

Tillbaka


Kurs i SBAR

Bakgrund - Läkare till läkare

Gå vidare till Aktuellt tillstånd

Tillbaka


Kurs i SBAR

A står för Aktuellt tillstånd

A

Aktuellt tillstånd

R

Rekommen-dation

S

Situation

B

Bakgrund

Läs om Aktuellt tillstånd

Tillbaka


Kurs i SBAR

Läkare 2

Läkare 1

 • För att rapportera om aktuellt tillstånd anger du information kring följande:

 • Luftväg, andning, puls, blodtryck, saturation, medvetandegrad, smärta, orienterad till tid/rum/person,

 • temperatur, hud, färg, buk,

 • urinproduktion och yttre skador.

 • Avsluta genom att ge din bedömning av fallet:

 • ”Jag tror att problemet/anledningen till patientens tillstånd är…”

Se film om Aktuellt tillstånd

Tillbaka


Kurs i SBAR

Aktuellt tillstånd - Läkare till läkare

Gå vidare till Rekommendation

Tillbaka


Kurs i SBAR

Och till sist, R står för rekommendation

R

Rekommen-dation

S

Situation

B

Bakgrund

A

Aktuellt tillstånd

Läs om Rekommendation

Tillbaka


Kurs i SBAR

Läkare 2

Läkare 1

 • Nu är det dags att ge din rekommendation ”Därför föreslår jag…”

 • Ange åtgärd: Omedelbar handläggning, övervakning/överflyttning, utredning eller behandling.

 • Uppge inom vilken tidsram åtgärden ska ske. ”Hur ofta ska jag…? Hur länge…? När ska jag ta kontakt igen…?”

 • När du har rapporterat all information om patienten kan eventuella frågor ställas.

 • Om allt är klart är det viktigt att ni avslutar samtalet med en bekräftelse på kommunikationen.

 • ”Är vi överens?”

 • När rapporten är klar har ansvaret lämnats över till nästa läkare.

Se film om Rekommendation

Tillbaka


Kurs i SBAR

Rekommendation- Läkare till läkare

Sammanfattning

Tillbaka


Kurs i SBAR

Sammanfattning

 • SBAR är ett sätt att lämna och ta emot viktig information strukturerat och snabbt.

 •  SBAR står för:

 • Situation

 • Bakgrund

 • Aktuellt tillstånd

 • Rekommendation

Slutför kursen

Tillbaka


Kurs i sbar slutf rd

Kurs i SBAR slutförd

- modell för bättre kommunikation mellan vårdpersonal


ad