Spolupr ce st edn koly se soci ln mi partnery
Download
1 / 6

- PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Spolupráce střední školy se sociálními partnery. Ing. Jiří DLAPAL. Osnova příspěvku Anotace projektu, východiska projektu Cíle projektu Realizace projektu Dosažené výsledky a zkušenosti Závěr, dotazy. Anotace a základní východiska aktivity

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - necia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Spolupr ce st edn koly se soci ln mi partnery

Osnova příspěvku

 • Anotace projektu, východiska projektu

 • Cíle projektu

 • Realizace projektu

 • Dosažené výsledky a zkušenosti

 • Závěr, dotazy


Spolupr ce st edn koly se soci ln mi partnery

Anotace a základní východiska aktivity

 • Aktivita vychází z projektu IET 1 vytvořeného v rámci Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

 • Přístupno žákům školy technických oborů, studujícím ve druhém až čtvrtém ročníku

 • Žáci jsou vedeni ke spolupráci v týmu, k týmovému řešení úkolů, k samostatnému vyhledávání a zpracování informací, k účelné prezentaci výsledků vlastní práce

 • Aktivita rozvíjí znalosti získané v předmětech elektronika, programové vybavení, informační a komunikační technologie

 • Výběr aktivity byl ovlivněn umístěním sociálního partnera v blízkosti Střední školy informatiky a spojů


Spolupr ce st edn koly se soci ln mi partnery

Cíle aktivity

 • Motivovat žáky k praktickému využití teoretických poznatků

 • Ukázat žákům jiné možnosti získávání znalostí než jen výukou

 • Seznámit žáky se systémem vzdělávání vysokých škol

 • Motivovat žáky ke studiu technických oborů jak na střední škole, tak na vysoké škole

 • Naučit žáky účelně prezentovat výsledky své práce

 • Přispět k provázání univerzitního a středního technického školství zapojením středoškolských pedagogů a žáků

 • Vyřešení zadání průmyslového projektu

 • Pokrýt mezery v přípravě lidských zdrojů pro

  konkurenceschopný elektrotechnický průmysl v souladu

  s poptávkou na trhu práce


Spolupr ce st edn koly se soci ln mi partnery

Realizace aktivity

 • Projekt IET 1 při UTEE FEKT plánován na období duben 2009 až březen 2012

 • Sestaven pracovní tým (lektor, mentor, žáci)

 • V průběhu realizace je možné zapojení dalších žáků

 • Zapojeni žáci třetího ročníku oboru mechanik elektronik

 • Součástí projektu jsou přednášky pro žáky i pedagogy

 • Zadání úkolu poskytnul konkrétní smluvní podnik cestou UTEE FEKT

 • Žáci využili prostorů a pomůcek střední školy i vysoké školy


Spolupr ce st edn koly se soci ln mi partnery

Dosažené výsledky a zkušenosti

 • Byla navázána úzká spolupráce Střední školy informatiky a spojů s UTEE FEKT při VUT v Brně

 • Žáci byli seznámeni se systémem vzdělávání na vysoké škole

 • Znatelně se zlepšila samostatná práce žáků při plnění úkolu

 • Je patrný kladný posun v práci žáků s jednotlivými zdroji informací

 • Žáci si ověřili využitelnost teoretických znalostí při praktickém řešení úkolů

 • Bylo splněno zadání průmyslového projektu

 • Obtížnost průmyslového projektu musí odpovídat vědomostem žáků, nepřiměřená náročnost vede k malému zájmu o zapojení se do projektu

 • V průběhu plnění zadání průmyslového projektu je nezbytné věnovat pozornost motivaci žáků