1 / 11

Prezentace

Prezentace. Barbora Jirasová. Surikaty. Třída:savci Řád:šelmy Rozšíření:Afrika Biotop: pouště,polopouště,suchá savana Potrava:hmyz(saranče,kobylky),štíři,hadi,ještěrky, hlodavci Rozmnožování:během celého roku,březost 75 dní

necia
Download Presentation

Prezentace

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Prezentace Barbora Jirasová

  2. Surikaty • Třída:savci • Řád:šelmy • Rozšíření:Afrika • Biotop: pouště,polopouště,suchá savana • Potrava:hmyz(saranče,kobylky),štíři,hadi,ještěrky, hlodavci • Rozmnožování:během celého roku,březost 75 dní počet mlád ´at 4-5 • Chování:žijí v koloniích až o 30 zvířatech • Délka života:až 10 let

  3. Popis • Surikata je malá a čiperná šelma. Srst má barvu od pískově zlaté až po stříbřitě hnědou, s málo zřetelnými skvrny na zádech. Uši a kruhy kolem očí jsou černé.Na tváři a čenichu má bělavá místa.Ocas dosahuje 3/4 délky těla

  4. Zajímavosti • Surikaty jsou společenská zvířata.Žijí ve starých termitištích a nebo norách po jiných zvířatech,které si neustále upravují. Nory mají více vchodů.Den tráví hledáním potravy,hraním a samozřejmě i odpočinkem.Rády se vyhřívají na slunci. Při hlídkování surikaty sedí na bobku nebo panáčkují

  5. surikaty

  6. Ještě nějaké zajímavosti • Surikaty přežijí i taková uštknutí hadem,která by pro člověka byla smrtelná • Dospělá surikata dovede během vteřiny odházet množství písku,které se hmotností vyrovná jejímu vlastnímu tělu • Surikaty jsou známé jako strážkyně savany.Varují ostatní zvířata před nebezpečím a jsou lovci i kořistí jiných druhů zvířat

More Related