Download
prezentace n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prezentace PowerPoint Presentation

Prezentace

226 Views Download Presentation
Download Presentation

Prezentace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prezentace

 2. ŘECKO

 3. POLOHA: - JV Evropy, rozkládá se na J výběžku Balkanského poloostr., zahrnuje pevninskou část + ostrovy v Jánském m., Středo- zemním m., Egejském m. STÁTNÍ ZŘÍZENÍ: pluralitní republika s jednokomorovým par- lamentem POČET OBYVATEL: 10 623 835 obyvatel SLOŽENÍ OBYVATELSTVA: 95% Řekové, 2% Makedonci, 3% ostatní ÚŘEDNÍ JAZYK: řečtina NÁBOŽENSTVÍ: z 98% pravoslavné MĚNA: euro POVRCH : rozmanitá příroda – hornaté vnitrozemí ( vysoko- horská turistika, zimní sporty), členité pobřeží

 4. PODNEBÍ: teplé středomořské (léta horká a suchá, zimy mírné na J, na S chladnější) FAUNA: hornaté oblasti – medvědi, vlci, orli, jeleni, lišky nižinaté oblasti – želvy, plazi, ještěrky, králici FLÓRA: velmi pestrá ( druhy záleží na nadmořské výšce ) NEJVYŠŠÍ HORA: Olympus ( 2917 m. n. m. ) NEJDELŠÍ ŘEKA : Evros ( 526 km ) Dopravní prostředky- loď - letadlo - vlak - taxi - autobus - autokar ( poznávací zájezdy ) - možnost půjčení auta nebo mopedu

 5. POZNÁVACÍ OKRUH ŘECKEM Athény - hlavní město Řecka - rozkládají se na poloostrově Attika poblíž Saranského zálivu - má přes 3 000 000 obyvatel - bohatá na kulturu a historii - centrum módy - konaly se zde 1. olympijské hry - večerní zábava ( spousta barů a klubů, diskotéky) Historické památky: Akropolis - symbolem Athén - pahorek sdružující chrámy a památky ( Propylaje, chrám bohyně Niké, také Dionýzovo divadlo, Pathernon)

 6. Akropolis

 7. CO UVIDÍTE V AKROPOLIS ? • Hadrianův oblouk - 1900 let starý , stojí na hranici Starým a Novým městem • Parthenon - dorské sloupy

 8. A také Dionýzovo divadlo

 9. DÁLE MŮŽEME VIDĚT: • chrám Dia Olympijského – býval největším chrámem Řecka • Zappion – klasicistní budova ( výstavy, kongresy ) • Národní muzeum • Meteóra • - u Kalampaky v místě kde se řeka Pineus vlévá do thesalské nížiny • - seskupení strmých a neschůdných skal, jejíž vrcholy korunují kláštery, poustevny a mnišské cely • - klášter Velká Meteora, klášter Všech Svatých, klášter sv. Trojice a další • - velmi krásná krajina • - vznik v třetihorní době před 60. mil. lety

 10. Meteóra Meteóra – klášter sv. Štepána

 11. Delphy - bajná řecká věštírna - od Athén asi 3 hodiny jízdy autokarem - nabízejí mnoho památek - Apollonův chrám, divadlo ( až pro 5000 diváků), stadión

 12. Apollonův chrám Divadlo

 13. Mykény - archelogickou lokalitou v řecku - 90 km JZ od Athén na SV Peloponézu - byly v 2000 př. n. l. jedním z hlavních center řecké civilizace a vojenskou pevností - období od 16. - 12. stol. př. n. l. nazýváno období Mykénské kultury

 14. Pirea - součástí athén - je to jednak přístav, kde kotví zaoceánské lodě a trajekty a jed- nak poloostrůvek plný malých kavárniček, restaurací a malých přístavečků menších loděk

 15. Přístav Zea Marina