Download
prezentace n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prezentace PowerPoint Presentation

Prezentace

152 Views Download Presentation
Download Presentation

Prezentace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prezentace Regionální konference, 1.3. 2012

 2. TURISTICKÁ OBLAST POODŘÍ - MORAVSKÉ KRAVAŘSKO • TO P – MK je jedna z šesti TO MSK • Moravské Kravařsko sdružení obcí Bílovecka, mikroregion Oderska, Region Poodří a města Fulnek a Studénka • území podél řeky Odry procházející Moravskou bránou • počet obyvatel 63 323 (2009), hustota zalidnění: 87 obyvatel/km2 • krajina bohatá na významné osobnosti, kulturně – historické památky, panenskou přírodu, turistické zajímavosti • mnohočetnost cyklotras, naučných stezek, přírodních a kulturních památek, sportovní vyžití, ubytování, stravování

 3. TURISTICKÁ OBLAST POODŘÍ - MORAVSKÉ KRAVAŘSKO

 4. REGION POODŘÍ, MIKROREGION ODERSKO, SDRUŽENÍ OBCÍ BÍLOVECKA, FULNEK, STUDÉNKA

 5. POSLÁNÍ TURISTICKÉ OBLASTI • Sloužit turistické oblasti zajišťováním koordinace dlouhodobě udržitelného rozvoje sektoru cestovního ruchu a tím zásadně napomáhat zvýšení konkurenceschopnosti a prodejnosti Poodří – Moravského Kravařska jako destinace cestovního ruchu na cílových trzích.

 6. CÍLE AKČNÍHO PLÁNU • Rozvoj kvality služeb v TO P-MK - organizační podpora místních aktérů při zavádění kvalitativních standardů a certifikace služeb cestovního ruchu na úrovni TO • Organizace školení, seminářů a workshopů s cílem zlepšení kompetencí zejména v oblasti marketingu cestovního ruchu a zvýšení kvality a úrovně vzájemné spolupráce místních aktérů cestovního ruchu • Provádění marketingového průzkumu a přenos klíčových poznatků a výstupů směrem k místním aktérům cestovního ruchu (zejména formou školení, seminářů a konferencí, informování na portálu cestovního ruchu TO P-MK  • Vydání propagačních materiálů prezentující TO • Účast TO P-MK na vybraných společných marketingových akcích (výstavy a veletrhy CR, prezentační aktivity, apod.

 7. MOTTO TURISTICKÉ OBLASTI • „Jedinečná turistická destinace venkovského charakteru s nabídkou široké škály dobře dostupných poznávacích atraktivit, s jedinečnou nabídkou pro zájemce o rybolov a rybníkářství.“ • Poodří – Moravské Kravařsko • venkov na dlani, • návrat ke kořenům, • místo přátelských setkání, • krajina plná příběhů, • ráj nenáročné cykloturistiky

 8. SPORTOVNÍ RYBOLOV • Rybářství DENAS, s. r.o., Studénka • Rybolov – Dědík, Bartošovice • Muzeum vody a rybnikářství • Muzeum - expozice věnovaná rybnikářství, rybníkům, péči o ně, ryby, výlovy atd. • Interaktivní muzeum vody – interaktivní exponáty, 3D kino, promítání vody na podlaze (chůze po vodě) • Sportovně – relaxační část – venkovní posezení, atrakce pro děti, kuželky, půjčovna loděk aj. • Rybářská bašta – restaurace, specializace na ryby v Poodří • Ubytování – chatky pro 4 osoby

 9. HEIPARK, TOŠOVICE www.heipark.cz • sportovně - relaxační areál HEIpark • otevřen celoročně • součástí komplexu – hotel, kapacita 38 lůžek; restaurace • akčních pobytových balíčků, zejména pro rodiny s dětmi nebo páry • odpaliště pro trénink golfu, realizace Golfové akademie, 2012 (9 jamek, 150 m) • Vize a rozšiřování: • ubytování (bungalovy), restaurace (rozšíření kapacity míst) • golfový klub • ledová plocha – kluziště • sjezdovka pro děti – dětský kout • vybudování rybníčku

 10. CYKLOTURISTIKACYKLOSTEZKA „ODRA – MORAVA – DUNAJ“ • vybudování 18,8 km nové a celkem 30 km dlouhé trasy s napojením na stávající cyklotrasy • trasa podél řeky Odry, vedena od Jeseníku n. O. • rozčleněna do 7 úseků (nejdelší úsek průchod Ostravou 14,5 km, Poodří 4,3 km) • přispěje k rozšíření sítě cyklostezek a cyklotras v Poodří, k rozvoji cykloturistiky • zvýší se bezpečnost pohybu osob na daném území

 11. VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI • Johan Gregor Mendel • Jan Ámos Komenský • František kardinál Tomášek • Marie Walburga z Truchsess – Waldburg - Zeilu

 12. 742 54 BARTOŠOVICE ČP. 1 – ZÁMEKTEL: (+420) 556 720 490FAX: (+420) 556 758 679E-MAIL: REGION@REGIONPOODRI.CZWWW.REGIONPOODRI.CZDĚKUJI ZA POZORNOST!