1 / 12

Prezentace

Prezentace. Regionální konference, 1.3. 2012. TURISTICKÁ OBLAST POODŘÍ - MORAVSKÉ KRAVAŘSKO. TO P – MK je jedna z šesti TO MSK Moravské Kravařsko sdružení obcí Bílovecka, mikroregion Oderska, Region Poodří a města Fulnek a Studénka území podél řeky Odry procházející Moravskou bránou

artan
Download Presentation

Prezentace

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Prezentace Regionální konference, 1.3. 2012

 2. TURISTICKÁ OBLAST POODŘÍ - MORAVSKÉ KRAVAŘSKO • TO P – MK je jedna z šesti TO MSK • Moravské Kravařsko sdružení obcí Bílovecka, mikroregion Oderska, Region Poodří a města Fulnek a Studénka • území podél řeky Odry procházející Moravskou bránou • počet obyvatel 63 323 (2009), hustota zalidnění: 87 obyvatel/km2 • krajina bohatá na významné osobnosti, kulturně – historické památky, panenskou přírodu, turistické zajímavosti • mnohočetnost cyklotras, naučných stezek, přírodních a kulturních památek, sportovní vyžití, ubytování, stravování

 3. TURISTICKÁ OBLAST POODŘÍ - MORAVSKÉ KRAVAŘSKO

 4. REGION POODŘÍ, MIKROREGION ODERSKO, SDRUŽENÍ OBCÍ BÍLOVECKA, FULNEK, STUDÉNKA

 5. POSLÁNÍ TURISTICKÉ OBLASTI • Sloužit turistické oblasti zajišťováním koordinace dlouhodobě udržitelného rozvoje sektoru cestovního ruchu a tím zásadně napomáhat zvýšení konkurenceschopnosti a prodejnosti Poodří – Moravského Kravařska jako destinace cestovního ruchu na cílových trzích.

 6. CÍLE AKČNÍHO PLÁNU • Rozvoj kvality služeb v TO P-MK - organizační podpora místních aktérů při zavádění kvalitativních standardů a certifikace služeb cestovního ruchu na úrovni TO • Organizace školení, seminářů a workshopů s cílem zlepšení kompetencí zejména v oblasti marketingu cestovního ruchu a zvýšení kvality a úrovně vzájemné spolupráce místních aktérů cestovního ruchu • Provádění marketingového průzkumu a přenos klíčových poznatků a výstupů směrem k místním aktérům cestovního ruchu (zejména formou školení, seminářů a konferencí, informování na portálu cestovního ruchu TO P-MK  • Vydání propagačních materiálů prezentující TO • Účast TO P-MK na vybraných společných marketingových akcích (výstavy a veletrhy CR, prezentační aktivity, apod.

 7. MOTTO TURISTICKÉ OBLASTI • „Jedinečná turistická destinace venkovského charakteru s nabídkou široké škály dobře dostupných poznávacích atraktivit, s jedinečnou nabídkou pro zájemce o rybolov a rybníkářství.“ • Poodří – Moravské Kravařsko • venkov na dlani, • návrat ke kořenům, • místo přátelských setkání, • krajina plná příběhů, • ráj nenáročné cykloturistiky

 8. SPORTOVNÍ RYBOLOV • Rybářství DENAS, s. r.o., Studénka • Rybolov – Dědík, Bartošovice • Muzeum vody a rybnikářství • Muzeum - expozice věnovaná rybnikářství, rybníkům, péči o ně, ryby, výlovy atd. • Interaktivní muzeum vody – interaktivní exponáty, 3D kino, promítání vody na podlaze (chůze po vodě) • Sportovně – relaxační část – venkovní posezení, atrakce pro děti, kuželky, půjčovna loděk aj. • Rybářská bašta – restaurace, specializace na ryby v Poodří • Ubytování – chatky pro 4 osoby

 9. HEIPARK, TOŠOVICE www.heipark.cz • sportovně - relaxační areál HEIpark • otevřen celoročně • součástí komplexu – hotel, kapacita 38 lůžek; restaurace • akčních pobytových balíčků, zejména pro rodiny s dětmi nebo páry • odpaliště pro trénink golfu, realizace Golfové akademie, 2012 (9 jamek, 150 m) • Vize a rozšiřování: • ubytování (bungalovy), restaurace (rozšíření kapacity míst) • golfový klub • ledová plocha – kluziště • sjezdovka pro děti – dětský kout • vybudování rybníčku

 10. CYKLOTURISTIKACYKLOSTEZKA „ODRA – MORAVA – DUNAJ“ • vybudování 18,8 km nové a celkem 30 km dlouhé trasy s napojením na stávající cyklotrasy • trasa podél řeky Odry, vedena od Jeseníku n. O. • rozčleněna do 7 úseků (nejdelší úsek průchod Ostravou 14,5 km, Poodří 4,3 km) • přispěje k rozšíření sítě cyklostezek a cyklotras v Poodří, k rozvoji cykloturistiky • zvýší se bezpečnost pohybu osob na daném území

 11. VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI • Johan Gregor Mendel • Jan Ámos Komenský • František kardinál Tomášek • Marie Walburga z Truchsess – Waldburg - Zeilu

 12. 742 54 BARTOŠOVICE ČP. 1 – ZÁMEKTEL: (+420) 556 720 490FAX: (+420) 556 758 679E-MAIL: REGION@REGIONPOODRI.CZWWW.REGIONPOODRI.CZDĚKUJI ZA POZORNOST!

More Related